Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy studiów, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia! W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba Uczelni, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.
Idź do Uczelni
Studia stacjonarne I stopnia

Studia I stopnia

 • Architektura (inż.)
 • Architektura wnętrz (inż.)
 • Budownictwo (inż.)
 • Wzornictwo (lic. / inż.)
 • Zarządzanie (lic.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Informatyka (inż.)
Studia stacjonarne II stopnia

Studia II Stopnia

 • Architektura (mgr inż.)
 • Architektura wnętrz (mgr)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (mgr)
Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Architektura krajobrazu (inż.)
 • Architektura wnętrz (lic. / inż.)
 • Budownictwo (inż.)
 • Wzornictwo (lic. / inż.)
 • Ochrona środowiska (inż.)
 • Zdrowie publiczne (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Informatyka (inż.)
Studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Architektura wnętrz (mgr)
 • Ochrona środowiska (mgr)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (mgr)

Uprzejmie informujemy, że Dziekanaty Wydziałów oraz pozostałe działy administracyjne WSEiZ mieszczą się w siedzibie Uczelni przy
ul. Olszewskiej 12 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !!!

Szczegóły dojazdu do nowej siedziby WSEiZ na mapie.

uczelnie

PREZYDENT
prof. dr hab. inż. Jan Misiak
ul. Olszewska 12, parter, pokój 3
00-792 Warszawa

uczelnie

PROREKTOR
dr Justyna Kłys
ul. Olszewska 12, parter, pokój 5

uczelnie

REKTORAT
Kierownik Rektoratu
inż. Agnieszka Łukasik
ul. Olszewska 12, parter, pokój 2
tel. 22 825 80 34 lub 35, fax 22 825 80 31
rektorat@wseiz.pl

uczelnie

REKTOR
doc. dr Monika Madej
ul. Olszewska 12, parter, pokój 4

uczelnie

PROREKTOR
dr hab. inż. Krzysztof Półtorak
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 15

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

uczelnie

Dziekan Wydziału Architektury
dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 17

uczelnie

Prodziekan ds. jakości i rozwoju Wydziału Architektury
dr inż. Bogdan Gorczyca
ul. Olszewska 12, I pietro, pokój 16

uczelnie

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Architektury
Karolina Zabłocka
ul. Olszewska 12, I piętro, pokój 13, 14
tel. 22 825 47 89
dziekanata@wseiz.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

uczelnie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
prof. nadzw. dr inż. Jan Cetner
ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

uczelnie

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak
ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

uczelnie

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania
mgr inż. Marta Ogonowska
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25
tel. 22 825 17 31, 22 825 63 21
dziekanati@wseiz.pl

uczelnie

KWESTURA
Kwestor
mgr Małgorzata Rutkowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 33
tel. 22 825 65 06
kwestura@wseiz.pl

uczelnie

KADRY
Kierownik Działu Kadr
mgr Agnieszka Kozłowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 34
tel. 22 825 80 34, w. 123, 124
kadry@wseiz.pl

uczelnie

BIURO MARKETINGU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
Kierownik Biura Marketingu i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. Barbara Balawejder
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6; III piętro, pokój 37
tel. 22 825 80 34 w. 144
marketing@wseiz.pl
pr@wseiz.pl

uczelnie

Biuro Współpracy Międzynarodowej
mgr Natalia Sokolova
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21
rekrutacja.uk@wseiz.pl
admissions@wseiz.pl

 

Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+
mgr Paulina Wąż
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21; +48 22 825 80 34/35 wew. 131
erasmus@wseiz.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII I ZARZĄDZANIA

uczelnie

Dziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
prof. nadzw. dr inż. Jan Cetner
ul. Olszewska 12 II piętro, pokój 26

uczelnie

Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania
dr Katarzyna Adamiak
ul. Olszewska 12, II pietro, pokój 23

uczelnie

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii i Zarządzania
mgr inż. Marta Ogonowska
ul. Olszewska 12, II piętro, pokój 24, 25
tel. 22 825 17 31, 22 825 63 21
dziekanati@wseiz.pl

uczelnie

KWESTURA
Kwestor
mgr Małgorzata Rutkowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 33
tel. 22 825 65 06
kwestura@wseiz.pl

uczelnie

KADRY
Kierownik Działu Kadr
mgr Agnieszka Kozłowska
ul. Olszewska 12
III piętro, pokój 34
tel. 22 825 80 34, w. 123, 124
kadry@wseiz.pl

uczelnie

BIURO MARKETINGU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
Kierownik Biura Marketingu i Współpracy Międzynarodowej
mgr inż. Barbara Balawejder
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6; III piętro, pokój 37
tel. 22 825 80 34 w. 144
marketing@wseiz.pl
pr@wseiz.pl

uczelnie

Biuro Współpracy Międzynarodowej
mgr Natalia Sokolova
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21
rekrutacja.uk@wseiz.pl
admissions@wseiz.pl

 

Z-ca Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS+
mgr Paulina Wąż
ul. Olszewska 12
parter, pokój 6
tel. 22 875 30 21; +48 22 825 80 34/35 wew. 131
erasmus@wseiz.pl

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii i Zarządzania