Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. Heleny Chodkowskiej

O uczelni

UTH budynek

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobre perspektywy zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów, to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i podyplomowym.

Uczelnia widnieje w ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.

Idź do Uczelni

Atuty UTH:

 • 29 lat tradycji,
 • ponad 30 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Inżynieryjny

Wydział Inżynieryjny UTH oferuje studia inżynierskie I-go stopnia na kierunkach technicznych oraz licencjackie na kierunkach artystyczno-technicznych.

Co do zasady studia inżynierskie prowadzone są we współpracy z instytutami branżowymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie (Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Badawczy Dróg i Mostów) oraz innymi partnerami, co zapewnia studentom dostęp do najnowocześniejszej, często unikalnej bazy laboratoryjnej i kadry naukowej o najwyższych kompetencjach.

Wydział posiada również bogate własne zasoby laboratoryjne w tym laboratoria fizyki, metrologii, drgań i hałasu, logistyki, grafiki inżynierskiej.

Idź do Wydziału

Wydział Zarządzania i Logistyki

Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i reaguje na potrzeby rynku – między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na realizowanych kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć o charakterze praktycznym, a także organizowanie fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku, w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe.

Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to cenieni w świecie nauki wykładowcy, którzy nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne.

Idź do Wydziału

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Wydział Zamiejscowy w Płońsku funkcjonuje od ponad 19 lat. Studenci mogą kształcić się na kierunku zarządzanie na studiach I stopnia (licencjackich).

Wykłady oraz zajęcia są prowadzone przez najlepszych nauczycieli akademickich, wybitnych uczonych, którzy wywodzą się ze środowisk Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków z sektora bankowego, finansowego i administracji samorządowej.

Uczelnia posiada w Płońsku własny budynek przy ul. Sienkiewicza 8. Studenci mają do dyspozycji obszerne sale dydaktyczne, aulę oraz pracownie komputerowe.

Idź do Centrum

Centrum Studiów Podyplomowych

Co nas wyróżnia?

 • oferujemy studia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego,
 • wspieramy się współpracą z wiodącymi podmiotami branżowymi,
 • kadrę wykładowców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, będące jednocześnie czynnymi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach,
 • programy studiów są dostosowane do bieżących trendów rynku pracy, czego przejawem są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
 • prowadzimy studia z następujących obszarów tematycznych: zarządzanie, marketing, kompetencje zawodowe, finanse i płace, kompetencje miękkie,
 • mamy wieloletnie doświadczenie, którego wyznacznikiem jest jakość studiów, poparte pozytywnymi opiniami Słuchaczy oraz Instytucji.
Agent celny - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego
 • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego
Zarządzanie BHP - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

 • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi kierujemy w szczególności:

 • do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach,
 • do osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi,
 • do specjalistów i pracowników służb personalnych,
 • do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
 • do absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zdobędą przygotowanie w tym zakresie,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Coaching - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Coaching kierujemy w szczególności:

 • do osób, które planują lub rozpoczynają swoją karierę zawodową,
 • do kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • do menedżerów, specjalistów w swoich zawodach chcących rozwijać kompetencje,
 • do wszystkich osób chcących poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub przywódcze,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru coachingu kryzysowego.
Coaching kryzysowy w biznesie - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Coaching kryzysowy w biznesie kierujemy w szczególności:

 • do osób, które chcą uczyć się funkcjonowania w roli coacha kryzysowego, pogłębiać
  i rozwijać swoje kompetencje na stanowiskach kierowniczych (średniego i wyższego szczebla),
 • do osób, które planują prowadzić własną działalność coachingową ze specjalizacją kryzysową,
 • do właścicieli małych i średnich firm,
 • do pracowników HR zainteresowanych podnoszeniem efektywności procesu zarządzania personelem w perspektywie strategicznej w oparciu o zapobieganie patologiom środowiska pracy,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru coachingu kryzysowego.
Menedżer Jakości - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości kierujemy w szczególności:

 • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
 • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
 • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.
Kadry i płace - niestacjonarne
Szczegóły

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - niestacjonarne
Szczegóły

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

W szczególności studia skierowane są do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • administratorów danych osobowych,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • pełnomocników ds. cyberprzestępczości,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
e-Marketing - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku e-Marketing, kierujemy w szczególności:

 • do osób, które już pracują na stanowiskach związanych z e-marketingiem bądź wiążą z nimi swoją przyszłość,
 • do kierowników projektów e-marketingowych, bądź osób rozwijających swoją karierę zawodową w tym obszarze,
 • do aktualnych bądź przyszłych pozycjonerów, specjalistów Google Ads, strategów marketingowych, specjalistów ds. UX i UI, specjalistów ds. e-commerce, social media managerów – ze względu na poruszane konkretne narzędzia i płaszczyzny pracy w marketingu internetowym,
 • do osób planującym otworzyć własny biznes,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru e-marketingu.
Finanse i rachunkowość - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość, kierujemy w szczególności:

 • do pracowników służb finansowo – księgowych,
 • do pracowników biur rachunkowych, menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • do wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu finansów i rachunkowości lub zamierzają w przyszłości podjąć nowe wyzwanie i rozpocząć pracę w pionach finansowo-księgowych.
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) lotniczych realizujących różnorodną działalność gospodarczą,
 • do pracowników przedsiębiorstw (firm) lotniczych zajmujących się problematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (sms),
 • do pracowników portów, przewoźników lotniczych, lotniczych firm outsourcingowych związanych z transportem lotniczym, a także lotnictwem ogólnym,
 • do firm (pracowników) zamierzających podjąć współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami (firmami) funkcjonującymi w obszarze lotnictwa cywilnego,
 • do przedsiębiorstw, firm (pracowników), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru funkcjonowania lotnictwa cywilnego i kształtowania jego bezpieczeństwa.
2 w 1 - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne     – po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

Cel studiów

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.

Rekrutacja

Kontakt

Idź do Uczelni

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

1. Siedziba Uczelni – Kampus JUTRZENKI

Ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

2. Kampus JAGIELLOŃSKA

Ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa

Rektorat

Kamila Kokosza

Rektorat

tel. (22) 262 88 00
e-mail: [email protected]

Biuro Rekrutacji

Kampus Jutrzenki: tel. (22) 262 88 88
Kampus Jagiellońska: tel. (22) 262 88 89
e-mail: [email protected]

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. (22) 262 88 55
e-mail: [email protected]

Dział Marketingu

tel. (22) 262 88 16
e-mail: [email protected]

Dział Stypendiów i Finansów Studentów

tel. (22) 262 88 29, 49 lub 62
e-mail: [email protected]

Biuro Karier

tel. (22) 262 88 21 lub 22
e-mail: [email protected]

Planowanie

e-mail: [email protected]

Kadry

tel. (22) 262 88 63
e-mail: [email protected]

Dział IT

tel. (22) 262 88 68 lub 77
e-mail: [email protected]

Administracja

tel. (22) 262 88 06 lub 76
e-mail: [email protected]

Biblioteka

tel. (22) 262 88 40 lub 43
e-mail: [email protected]

Kwestura

tel. (22) 262 88 65
e-mail: [email protected]