Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. Heleny Chodkowskiej

O uczelni

UTH budynek

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobre perspektywy zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz atrakcyjny system stypendiów, to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i podyplomowym.

Uczelnia widnieje w ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.

Idź do Uczelni

Atuty UTH:

 • 30 lat tradycji,
 • blisko 40 tysięcy absolwentów,
 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,
 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,
 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),
 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,
 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,
 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,
 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,
 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,
 • duży wybór zajęć sportowych,
 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,
 • prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Inżynieryjny

Wydział Inżynieryjny UTH oferuje studia inżynierskie I-go stopnia na kierunkach technicznych oraz licencjackie na kierunkach artystyczno-technicznych.

Co do zasady studia inżynierskie prowadzone są we współpracy z instytutami branżowymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie (Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Instytut Badawczy Dróg i Mostów) oraz innymi partnerami, co zapewnia studentom dostęp do najnowocześniejszej, często unikalnej bazy laboratoryjnej i kadry naukowej o najwyższych kompetencjach.

Wydział posiada również bogate własne zasoby laboratoryjne w tym laboratoria fizyki, metrologii, drgań i hałasu, logistyki, grafiki inżynierskiej.

Idź do Wydziału

Wydział Zarządzania i Logistyki

Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i reaguje na potrzeby rynku – między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na realizowanych kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć o charakterze praktycznym, a także organizowanie fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku, w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe.

Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to cenieni w świecie nauki wykładowcy, którzy nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne.

Idź do Wydziału

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

Wydział Zamiejscowy w Płońsku funkcjonuje od 22 lat. Studenci mogą kształcić się na kierunku zarządzanie na studiach I stopnia (licencjackich) oraz studiach II stopnia (magisterskich).

.Wykłady oraz zajęcia są prowadzone przez najlepszych nauczycieli akademickich, wybitnych uczonych, którzy wywodzą się ze środowisk Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk oraz praktyków z sektora bankowego, finansowego i administracji samorządowej.

Uczelnia posiada w Płońsku własny budynek przy ul. Sienkiewicza 8. Studenci mają do dyspozycji obszerne sale dydaktyczne, aulę oraz pracownie komputerowe.

Idź do Centrum

Centrum Studiów Podyplomowych

Co nas wyróżnia?

 • oferujemy studia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego.
 • wspieramy się współpracą z wiodącymi podmiotami branżowymi,
 • kadrę wykładowców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, będące jednocześnie czynnymi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach.
 • programy studiów są dostosowane do bieżących trendów rynku pracy, czego przejawem są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
 • prowadzimy studia z następujących obszarów tematycznych: zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, płace, bezpieczeństwo, kompetencje miękkie, kompetencje zawodowe.
 • mamy wieloletnie doświadczenie, którego wyznacznikiem jest jakość studiów, poparte pozytywnymi opiniami Słuchaczy oraz Instytucji.
Agent celny - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny kierujemy w szczególności:

 • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego
 • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego
Zarządzanie BHP - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

 • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
 • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
 • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
 • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
 • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi kierujemy w szczególności:

 • do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach,
 • do osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi,
 • do specjalistów i pracowników służb personalnych,
 • do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
 • do absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zdobędą przygotowanie w tym zakresie,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Menedżer Jakości - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości kierujemy w szczególności:

 • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
 • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
 • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.
Kadry i płace - niestacjonarne
Szczegóły

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - niestacjonarne
Szczegóły

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

W szczególności studia skierowane są do:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • Audytorów, lub osób planujących w przyszłości realizować audyty w studiowanym zakresie,
 • administratorów danych osobowych,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,
 • pełnomocników ds. cyberprzestępczości,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
2 w 1 - niestacjonarne
Szczegóły

Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

 • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne     – po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

Cel studiów

Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.

Rachunkowość i podatki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Manager e-commerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Analityka i doradztwo podatkowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Executive Management Academy of Woman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Transport i Logistyka w przewozach intermodalnych Nowego Jedwabnego Szlaku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Akademia biegłych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

System EDR w rzeczoznawstwie samochodowym

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zamówienia publiczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Rekrutacja

Kontakt

Idź do Uczelni

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

1. Siedziba Uczelni – Kampus JUTRZENKI

Ul. Jutrzenki 135
02-231 Warszawa

2. Kampus JAGIELLOŃSKA

Ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa

Rektorat

Kamila Kokosza

Rektorat

tel. (22) 262 88 00
e-mail: [email protected]

Biuro Rekrutacji

Kampus Jutrzenki: tel. (22) 262 88 88
Kampus Jagiellońska: tel. (22) 262 88 89
e-mail: [email protected]

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. (22) 262 88 55
e-mail: [email protected]

Dział Marketingu

tel. (22) 262 88 16
e-mail: [email protected]

Dział Stypendiów i Finansów Studentów

tel. (22) 262 88 29, 49 lub 62
e-mail: [email protected]

Biuro Karier

tel. (22) 262 88 21 lub 22
e-mail: [email protected]

Planowanie

e-mail: [email protected]

Kadry

tel. (22) 262 88 63
e-mail: [email protected]

Dział IT

tel. (22) 262 88 68 lub 77
e-mail: [email protected]

Administracja

tel. (22) 262 88 06 lub 76
e-mail: [email protected]

Biblioteka

tel. (22) 262 88 40 lub 43
e-mail: [email protected]

Kwestura

tel. (22) 262 88 65
e-mail: [email protected]