WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

WARSZAWSKA AKADEMIA MEDYCZNA

Warszawska Akademia Medyczna

W roku 2022 Mazowiecka Uczelnia Medyczna jako pierwsza niepubliczna uczelnia medyczna w Polsce uzyskała uprawnienia akademickie.

Decyzja o nadaniu uprawnień została wydana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 14 grudnia 2022r. Obecnie uczelnia nosi nazwę WARSZAWSKA AKADEMIA MEDYCZNA.

Uczelnia została utworzona w 2004 roku i od początku swojego istnienia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.

Nasze doświadczenie, programy nauczania, kadra dydaktyczna – składająca się głównie z praktyków oraz nowatorskie metody nauczania odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów. Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Zachęcamy do rozwijania z nami ambicji zawodowych i skorzystania z oferty edukacyjnej Warszawskiej Akademii Medycznej. Misją Akademii jest kształcenie przyszłych kadr medycznych na najwyższym poziomie z zastosowaniem najnowocześniejszych metod naukowo-badawczych. Doświadczenie, które posiada Akademia, programy nauczania oraz nowatorskie metody przekazywania wiedzy stosowane podczas zajęć przez wykładowców-praktyków odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami absolwentów.

W trakcie studiów studenci korzystają z profesjonalnych rozwiązań technologicznych i ułatwień wspierających proces zdobywania wiedzy i prowadzenie badań naukowych, jak np.  narzędzie do diagnostyki Myoton czy innowacyjna pracownia anatomii wirtualnej. Zależy nam aby nasi studenci zdobywali wiedzę w możliwie najlepszych warunkach. Warszawska Akademia Medyczna znajduje się w doskonale zlokalizowanym nowoczesnym  Kampusie VIZJA PARK. Nasi studenci odbywają zajęcia w nowoczesnych aulach, salach szkoleniowych, salach sportowych. Do dyspozycji studentów jest również zaplecze gastronomiczne oraz rekreacyjne.

Przyszli studenci Akademii mogą mieć pewność, że zdobędą solidną wiedzę niezbędną w codziennej praktyce z pacjentem oraz praktyczne umiejętności wspierające ich na wymagającym  rynku pracy.

KIERUNKI STUDIÓW

Do wyboru:

 • Pielęgniarstwo (lic.)
 • Położnictwo (lic.)
 • Optometria (lic.)

Do wyboru:

 • Pielęgniarstwo (mgr)

Do wyboru:

 • Fizjoterapia (mgr)
 • Psychologia (mgr)

Do wyboru:

 • Osteopatia
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Terapia ręki
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju

REKRUTACJA

Galeria

KONTAKT

Warszawska Akademia Medyczna

ul. Okopowa 59; 01-043 Warszawa

Dział rekrutacji
tel. 22 243 73 37  wew. 1
e-mail: rekrutacja@wam.edu.pl

pok. 502 (V piętro)