WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Uczelnia Łazarskiego

Marzysz o karierze lekarza, prawnika lub menedżera? Zależy Ci na rozwoju osobistym i realizowaniu swoich pasji? Zapraszamy na Uczelnię Łazarskiego. Już od 30 lat kształcimy specjalistów m.in. z zakresu prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, a od 2017 r. również medycyny. Należymy do grona czołowych polskich niepublicznych uczelni przodujących w najważniejszych rankingach szkół wyższych m.in. „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej”. Nasz kampus znajduje się na warszawskim Mokotowie, blisko stacji metra. Na terenie uczelni posiadamy 240 miejsc parkingowych. Studenci mają do dyspozycji siłownię, strefy relaksu, stołówkę i kawiarnie.

 

WIRUTALNY SPACER – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PARTER

WIRUTALNY SPACER – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH VII PIĘTRO

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Uczelnia Łazarskiego posiada jeden z najlepszych wydziałów prawa. Kluczowe dla rozwoju Wydziału jest połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Renomę Wydziałowi Prawa i Administracji przyniosły innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka czy prawo medyczne.

Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XVI Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym po raz trzynasty obronił pozycję lidera rankingu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej, bo to ważny tytuł dla prawników. Nie ukrywam, że ciężko na to pracujemy – podkreśla dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dziekan zaznacza również, że w ostatnich latach wizerunek niepublicznych uczelni uległ znacznej poprawie.  –

W ofercie Wydziału znajduje się m.in. kierunek Aviation Law and Professional Pilot Licence. Prywatne szkoły wyższe, takie jak nasza, stale podejmują działania, które mają na celu podwyższenie jakości nauki  i dydaktyki. Ważne jest też indywidualne podejście do kształcenia studentów.

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA I STOPNIA

Studia polskojęzyczne niestacjonarne

 • Administracja
  • Administracja publiczna
  • Administrowanie ruchem lotniczym

Studia anglojęzyczne stacjonarne

STUDIA II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE:

1. Prawo w biznesie

 • Prawo w gospodarce
 • Regulacje rynku lotniczego
 • Administracja w gospodarce

2. Prawo w IT

 • Ochrona informacji
 • Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE:

STUDIA NIESTACJONARNE:

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Wydział Ekonomii i Zarządzania stawia przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest studentom poprzez nowoczesny, trójstopniowy program kształcenia. W trakcie pierwszych semestrów nauki otrzymują oni wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku – specjalizacyjnym. Studia licencjackie nie kończą się pisaniem czysto teoretycznej pracy dyplomowej. Studenci przygotowują tzw. projekt dyplomowy, który rozwiązuje konkretny problem dotyczący wybranej dziedziny.

Wydział prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University, po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski oraz brytyjski. Coventry University to znakomita brytyjska uczelnia z prawie 200-letnią tradycją. Niezmiennie przoduje w tamtejszych rankingach szkół wyższych.

Prężnie funkcjonujące Rady Eksperckie przy poszczególnych kierunkach studiów wspierają działalność Wydziału poprzez pomoc w tworzeniu i opiniowaniu programów studiów. Dzięki temu są one skuteczną odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego i pozwalają studentom płynnie wejść na rynek pracy.

Kształcenie na uczelni opiera się na case studies, grach strategicznych i analizie realnych przypadków. Dzięki temu studenci zdobywają jednocześnie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje miękkie.

Przedsiębiorczość 3.0 to nowatorski przedmiot akademicki realizowany na Uczelni Łazarskiego, podczas którego studenci uczą się, jak tworzyć i prowadzić startupy. Podczas zajęć studenci realizują swoje pomysły na bazie szablonu modelu biznesowego. Co roku przedmiot kończy się galą finałową, która odbywa się w prestiżowych warszawskich lokalizacjach (Business Link na Stadionie Narodowym, Google Campus, Przestrzeń from Facebook), gdzie najlepsze zespoły mają szansę zaprezentowania się przed inwestorami.

Zainteresowaniem cieszy się m.in. innowacyjna specjalność na kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w branży gier video, której ukończenie zapewni studentom wiedzę i doświadczenia potrzebne do sprawnego poruszania się w branży gier wideo oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.

 

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA I STOPNIA

Studia polskojęzyczne

1. Ekonomia (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Data Science w ekonomii
 • Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne

2. Finanse i rachunkowość (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Fin Tech i kryptowaluty
 • Kontrola finansowa i audyt

3. Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Marketing interaktywny
 • E-commerce
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w branży gier wideo
 • Zarządzanie w sporcie (niestacjonarne)

Studia anglojęzyczne

Dyplom Uczelni Łazarskiego

1. Management

 • Financial Management
 • IT Management
 • E-Commerce Management
 • Marketing Management

2. Economics

3. International Relations

 • European Studies
 • Diplomacy

4. Data Science in Economics

Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University

 • Business Economics
 • International Relations and European Studies

 

STUDIA II STOPNIA

Studia polskojęzyczne

1. Ekonomia (niestacjonarne)

 • Wywiad gospodarczy i Big Data
 • Finanse i bankowość

2. Technologie finansowe (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Prawo nowoczesnych finansów
 • Zdecentralizowane finanse
 • Zdecentralizowane technologie i AI

3. Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Zarządzanie projektami
 • Digital business
 • Zarządzanie w branży IT

Studia anglojęzyczne

1. Economics

2.International Relations

 • European Administration
 • Leadership and Statecraft
 • Geopolitics: Energy and Cyber Security

3. Management

 • Strategic Leadership Management
 • Big Data Management
 • Marketing Management
 • Airline Management

Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University

 • International Business Economics
 • International Relations
STUDIA IOnline

Studia polskojęzyczne

1. Zarządzanie (online)

Specjalności:

 • Marketing interaktywny;
 • Innowacje i przedsiębiorczość.

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Na Wydziale Medycznym nacisk kładziony jest przede wszystkim na indywidualizację procesu nauczania – zajęcia prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. – Nasza uczelnia jest trochę jak dom. Wszyscy się znamy, pracujemy w kameralnych grupach. Profesorowie ciągle przypominają, że uczymy się nie dla samej wiedzy, ale po to, żeby być lekarzami i służyć innym. Biały fartuch i skomplikowana aparatura uświadamiają nam, że na tych studiach naprawdę chodzi o ludzkie życie – mówi Weronika Sołowińska, studentka kierunku lekarskiego.

Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych. Znajdują się tam m.in.: laboratoria, sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności, sala anatomii prawidłowej i sala sekcyjna. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację zajęć z anatomii i nauk podstawowych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach.

Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewnia kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach klinicznych i nieklinicznych oraz przychodniach. Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej studenci kierunku lekarskiego mają możliwość odbycia zagranicznych praktyk w wybranych ośrodkach naukowych i klinicznych.

W 2019 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski, prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego jako jeden z niewielu w Polsce uzyskał ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Od 2019 r. studenci Wydziału Medycznego mogą doskonalić umiejętności praktyczne w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych. Profesjonalnie wyposażony szpitalny oddział ratunkowy, sale operacyjne i karetka umożliwiają także rozwijanie kompetencji w zakresie pracy zespołowej.

W 2019 r. wśród 50 osób wyróżnionych w całej Polsce stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazło się dwoje studentów kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego. Nagroda przyznawana jest wybitnym studentom z dorobkiem naukowym, sportowym lub artystycznym.

W 2021 r. oferta Wydziału Medycznego została poszerzona o kolejny kierunek – pielęgniarstwo. Wartością studiów na kierunku pielęgniarstwo na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Jako student kierunku pielęgniarstwo zdobędziesz wiedzę od najlepszych – zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych.

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

STUDIA I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE:

 • Pielęgniarstwo (lic.)

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA STACJONARNE:

 • Kierunek lekarski (mgr)

 

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

Informacja telefoniczna +48 22 54 35 430

Biuro Rekrutacji – studia wyższe i kursy językowe
sektor F, pokój 63

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

email: rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 505