Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów.

W WAT funkcjonuje  Szkoła Doktorska, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.
W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Idź do Uczelni

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Tabela punktów rankingowych i zasady punktowania znajdują się na stronie: 
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/

Odwiedź nas na: Facebook i Instagram, YouTube,  gdzie publikujemy krótkie filmy o tym jak wygląda dzień podchorążego WAT itp..
Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

Jednolite studia magisterskie (studia wojskowe)

Jednolite studia magisterskie:

 • Budownictwo (mgr inż.)
 • Chemia (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Geodezja i kartografia (mgr inż.)
 • Informatyka (mgr inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (mgr inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (mgr inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny (mgr inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
Studia stacjonarne cywilne I stopnia

Studia stacjonarne cywilne I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (inż.)
 • Biogospodarka (inż.)
 • Budownictwo zrównoważone (inż.)
 • Chemia (inż.)
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (inż.)
 • Energetyka (inż.)
 • Geodezja i kataster (inż.)
 • Informatyka (inż.)
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny (inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (inż.)
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna (inż.)
 • Inżynieria materiałowa (inż.)
 • Inżynieria systemów bezzałogowych (inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (inż.)
 • Logistyka – profil ogólnoakademicki (inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny (inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Obronność państwa (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)

 

Studia niestacjonarne cywilne I stopnia

Studia stacjonarne cywilne I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
 • Budownictwo zrównoważone (inż.)
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (inż.)
 • Energetyka (inż.)
 • Geodezja i kataster (inż.)
 • Informatyka (inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (inż.)
 • Logistyka – profil ogólnoakademicki (inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Obronność państwa (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)

 

Studia stacjonarne cywilne II stopnia

Studia stacjonarne cywilne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 • Budownictwo zrównoważone (mgr inż.)
 • Chemia (mgr inż.)
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Energetyka (mgr inż.)
 • Geodezja i kataster (mgr inż.)
 • Informatyka (mgr inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (mgr inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (mgr inż.)
 • Inżynieria materiałowa (mgr inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (mgr inż.)
 • Logistyka  –  profil ogólnoakademicki (mgr inż.)
 • Logistyka  – profil praktyczny (mgr inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Obronność państwa (mgr)
 • Optoelektronika (mgr inż.)
 • Zarządzanie (mgr)
Studia niestacjonarne cywilne II stopnia

Studia niestacjonarne cywilne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 • Budownictwo  zrównoważone (mgr inż.)
 • Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Energetyka (mgr inż.)
 • Geodezja i kataster (mgr inż.)
 • Informatyka (mgr inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (mgr inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (mgr inż.)
 • Logistyka – profil ogólnoakademicki (mgr inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny  (mgr inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Obronność państwa (mgr)
 • Zarządzanie (mgr)

KONTAKT:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
www.wat.edu.pl
e-mail: [email protected]

 

Odwiedź nas na: Facebook i Instagram, YouTube,  gdzie publikujemy krótkie filmy, oraz jak wygląda dzień podchorążego WAT itp..
Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są również telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 oraz za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

UWAGA!

 • rejestracja na studia wojskowe od 1 marca do 8 lipca
 • rejestracja na studia cywilne od 1 marca do 15 lipca