Uniwersytet w siedlcach

Uniwersytet w siedlcach

O WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA!
Uniwersytet w Siedlcach od ponad 50 lat zajmuje ważne miejsce na akademickiej mapie Polski.  W tym czasie swoje losy z siedlecką uczelnią związało ok 80 tys. osób, a ona krok po kroku, stawała się liczącym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym, a przede wszystkim niekwestionowanym liderem edukacji w regionie.  Dziś dumnie mówimy – Uniwersytet, a Siedlce stały się miastem uniwersyteckim.

INNOWACYJNE KIERUNKI
W ofercie Uniwersytetu jest 41 kierunków studiów, w tym 6 w języku angielskim. Wśród nich propozycje dla każdego. Od wielu lat flagowe propozycje z popularnych dziedzin nauki tj. humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, rolnicze i medyczne wybierają kandydaci z całej Polski. Za rok mury Uniwersytetu opuszczą pierwsi prawnicy. Z powodzeniem kształci się przyszłe pielęgniarki, ratowników medycznych i kosmetologów, ale to nie wystarcza władzom Uniwersytetu i wiele  wskazuje na to, że wkrótce w siedleckich szpitalach i przychodniach pojawią się  lekarze z dyplomem Uniwersytetu. Od 2020 roku funkcję Rektora Uniwersytetu pełni  prof. dr hab. Mirosław Minkina, który zapytany na początku kadencji o plany na przyszłość odpowiadał, że chce aby uczelnia była rozpoznawalną marką nie tylko w regionie i podkreślał, że  „Oxford też nie jest w Londynie”. To prawda. Cambrigde też nie mieści się w stolicy Wielkiej Brytanii.

Na kandydatów  czekają dwie nowe możliwości: kierunek Finanse i rachunkowość oraz kierunek Zarządzanie i produkcja żywności.

SZANSA NA ROZWÓJ
Aby ułatwić swoim studentom wejście na rynek pracy, w programach studiów oprócz wiedzy teoretycznej znajdujemy komponent praktyczny, wyposażający w kompetencje i umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Wielu nauczycieli  posiada doświadczenia praktyczne, łącząc działalność naukową i zawodową m.in. w różnych sektorach biznesu, placówkach służby zdrowia czy instytucjach bezpieczeństwa. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie, specjalistyczne laboratoria, salę koncertową, studio nagrań, pracownię fotografii wirtualną strzelnicę, Centrum Symulacji Medycznych oraz Rolniczą Stację Doświadczalną w Zawadach. Studenci uczestniczą w projektach podnoszących ich umiejętności w ramach których mają szansę wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach.

Po zajęciach na studentów czekają Koła naukowe, Biblioteka Uniwersytecka, Akademickie Centrum Sportu i Rekreacji i zajęcia w Chórze Akademickim. Na wydziałach pojawiły się przyjazne strefy studenta, gdzie można odpocząć, coś zjeść, zrobić kserówkę lub po prostu pobyć ze sobą. Gruntowna modernizacja klubu studenckiego PeHa odmieniła go nie do poznania, jednocześnie nawiązując do swojej pięknej historii. Niewiele uczelni w kraju może się pochwalić własnym Ośrodku jeździeckim, Uniwersytet TAK.

Uniwersytecka przygoda w Siedlcach nie musi się kończyć na magisterce. Na chcących rozwijać się naukowo czeka Szkoła Doktorska, która kształci doktorantów w 4 dziedzinach : nauki humanistyczne, społeczne, rolnicze, ścisłe i przyrodnicze i 6 dyscyplinach : historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Warto przypomnieć, że Uniwersytet był pierwszą w kraju uczelnią integracyjną. Wielu studentów z niepełnosprawnościami odmieniło swoje życie, podejmując studia w Siedlcach. Dziś za 5 mln zł realizowany jest projekt „Uniwersytet MAXI” , w ramach którego studenci ze specjalnymi potrzebami, będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, a uczelnia będzie w pełni dostępna dla każdego.

POMAGAMY SWOIM!
Studenci przyjezdni mogą  liczyć na zakwaterowanie w akademikach przy ul. 3 maja 49 i na kampusie przy ul. Żytniej 17/19.

Wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej również przysługuje prawo ubiegania się o stypendium socjalne, a za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymują stypendium rektora.

Dom Studenta Adres Telefon
DS. NR 1 ul. 3 maja 49 25 643 10 61
DS. NR 2 ul. Żytnia 17/19 25 643 17 01
DS. NR 4 ul. Żytnia 17/20 25 643 17 00
DS. NR 5 ul. Żytnia 17/21 25 643 17 02

To prawda, że Siedlce są najmniejszym miastem, które ma swój Uniwersytet, ale patrząc jak się rozwija, możemy się pozbyć kompleksów i być z niego dumni!

 

Kierunki studiów

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Logistics (lic.) (3 lata)
 • Administracja (lic.) (3 lata)
 • Bezpieczeństwo informacyjne (lic.) (3 lata)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe (lic.) (3 lata)
 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.) (3 lata)
 • Finanse i rachunkowość (lic. 3 lata)
 • Information security (lic.) (3 lata)
 • Kryminologia (lic.) (3 lata)
 • Logistyka (lic.) (3 lata)
 • Pedagogika (lic.) (3 lata)
 • Zarządzanie (lic.) (3 lata)
Studia I stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia:

  • Administracja (lic.) (3 lata)
  • Bezpieczeństwo informacyjne (lic.) (3 lata)
  • Bezpieczeństwo narodowe (lic.) (3 lata)
  • Finanse i rachunkowość (lic. 3 lata)
  • Kryminologia (lic.) (3 lata)
  • Logistyka (lic.) (3 lata)
  • Pedagogika (lic.) (3 lata)
  • Zarządzanie (lic.) (3 lata)

 

Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

 • Administracja (mgr) (2 lata)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (mgr) (2 lata)
 • Kryminologia (mgr) (2 lata)
 • Logistyka (mgr) (2 lata)
 • Managment (mgr) (2 lata)
 • National security (mgr) (2 lata)
 • Pedagogika (mgr) (2 lata)
 • Zarządzanie (mgr) (2 lata)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia:

 • Administracja (mgr) (2 lata)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (mgr) (2 lata)
 • Kryminologia (mgr) (2 lata)
 • Logistyka (mgr) (2 lata)
 • Pedagogika (mgr) (2 lata)
 • Zarządzanie (mgr) (2 lata)
Studia jednolite magisterskie

Kierunki studiów jednolitych magisterskich:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr) (5 lat)
 • Pedagogika specjalna (mgr) (5 lat)
 • Prawo (mgr) (5 lat)

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach

Telefon: 25 643 1501
Link do strony:  ws.uws.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/TeamWSUwS

 

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Gospodarka przestrzenna (inz) (3,5r)
 • Rolnictwo (inż.) (3,5r)
 • Zarządzanie i produkcja żywności (inż. 3,5 r) 
 • Zoopsychologia z animaloterapią (inż) (3,5r)
 • Zootechnika (mgr inż.) (3,5r)
Studia I stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia:

 • Rolnictwo (inż.) (3,5r)
 • Zootechnika (inż.  3,5 r)
 • Zarządzanie i produkcja żywności (inż.  3,5 r)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

 • Rolnictwo (mgr inz.) (1,5r)
 • Gospodarka przestrzenna (mgr inż.) (1,5r)
 • Zoopsychologia z animaloterapia (mgr inż.) (1,5r)
 • Zootechnika (mgr 1,5 r)

Kontakt

Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: Bolesława Prusa 14,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 13 53
Link do stronyhttps://wr.uws.edu.pl/
Facebookhttps://www.facebook.com/WANZ.UPH.Siedlce

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Analityka z diagnostyką molekularną (lic.) (3 lata)
 • Analiza danych (lic.) (3 lata)
 • Biologia (lic.) (3 lata)
 • Biology (lic.) (3 lata)
 • Biologia sądowa (lic.) (3 lata)
 • Chemia (lic.) (3 lata)
 • Gospodarka odpadami i recykling (lic.) (3 lata)
 • Informatyka (inż.) (3,5r)
 • Instrumentalna analityka chemiczna (lic.) (3 lata)
 • Inżynieria procesów technologicznych (inż.) (3,5r)
 • Matematyka (lic.) (3 lata)
Studia I stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia:

 • Biologia (lic.) (3 lata)
 • Informatyka (inż.) (3,5r)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych  II stopnia:

 • Biologia (mgr) (2 lata)
 • Matematyka (mgr) (2 lata)
 • Chemia (mgr) (2 lata)
 • Informatyka (mgr inż.) (1,5r)
 • Mathematics (mgr) (2 lata)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia:

 • Biologia (mgr) (2 lata)

Kontakt

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: 3 Maja 54,
08-110 Siedlce

Link do strony:  https://wsp.uws.edu.pl/

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Dietetyka (lic.) (3lata)
 • Kosmetologia (lic.) (3lata)
 • Pielęgniarstwo (lic.) (3lata)
 • Ratownictwo medyczne (lic.) (3lata)
 • Turystyka i rekreacja (lic.) (3lata)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

 • Dietetyka (mgr) (2 lata)
 • Pielęgniarstwo (mgr) (2 lata)
 • Turystyka i rekreacja (mgr) (2 lata)
Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Kierunki studiów jednolitych magisterskich:

 • Lekarski (lek.) (6 lat)

Kontakt

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: ul. Bolesława Prusa 14;
08-110 Siedlce

Telefon; tel. 25 643 12 93
Link do strony:https://wmz.uws.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063545171111

Kierunki studiów

Studia I stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Filologia angielska (lic.) (3 lata)
 • Filologia polska (lic.) (3 lata)
 • Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość (lic.) (3 lata)
 • Historia (lic.) (3 lata)
 • Logopedia z audiologią (lic.) (3 lata)
 • Sztuki plastyczne (lic.) (3 lata)
Studia I stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia:

 • Filologia angielska (lic.) (3 lata)
Studia II stopnia stacjonarne

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

 • Filologia angielska(mgr) (2 lata)
 • Filologia polska (mgr) (2 lata)
 • Historia (mgr) (2 lata)
 • Logopedia (mgr) (2 lata)
 • Sztuki plastyczne (mgr) (2 lata)
Studia II stopnia niestacjonarne

Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia:

 • Filologia angielska (mgr) (2 lata)

Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: Żytnia 39,
08-100 Siedlce

Telefon: 25 643 18 15

Link do srony  https://wh.uws.edu.pl/

rektutacja

Galeria

Kontakt

Uniwersytet w Siedlcach

Rektorat – Pałac Ogińskich
Adres: Stanisława Konarskiego 2,
08-110 Siedlce
Telefon: 25 643 19 15

Rekrutacja IRK Uniwersytet w Siedlcach:

https://irk.uph.edu.pl/pl/

Ważne obiekty Uniwersytetu:

Biblioteka Główna:
Adres: Księdza Jerzego Popiełuszki 9,
08-110 Siedlce

Ośrodek Jeździecki:
Adres: Kazimierzowska 3,
08-110 Siedlce