Uniwersytet w Siedlcach

O UCZELNI

TO WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA!

Uniwersytet w Siedlcach od ponad 50 lat zajmuje ważne miejsce na akademickiej mapie Polski.  W tym czasie swoje losy z siedlecką uczelnią związało ok 80 tys. osób, a ona krok po kroku, stawała się liczącym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym, a przede wszystkim niekwestionowanym liderem edukacji w regionie.  Dziś dumnie mówimy – Uniwersytet, a Siedlce stały się miastem uniwersyteckim.

 

Do strony uczelni

INNOWACYJNE KIERUNKI

W ofercie Uniwersytetu są 44 kierunki studiów, w tym 6 w języku angielskim. Wśród nich propozycje dla każdego. Od wielu lat flagowe propozycje z popularnych dziedzin nauki tj. humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, rolnicze i medyczne wybierają kandydaci z całej Polski. Za 3 lata mury Uniwersytetu opuszczą pierwsi prawnicy. Z powodzeniem kształci się przyszłe pielęgniarki, ratowników medycznych i kosmetologów, ale to nie wystarcza władzom Uniwersytetu i wiele  wskazuje na to, że wkrótce w siedleckich szpitalach i przychodniach pojawią się  lekarze z dyplomem Uniwersytetu. Od 2020 roku funkcję Rektora Uniwersytetu pełni  prof. dr hab. Mirosław Minkina, który zapytany na początku kadencji o plany na przyszłość odpowiadał, że chce aby uczelnia była rozpoznawalną marką nie tylko w regionie i podkreślał, że  „Oxford też nie jest w Londynie”. To prawda. Cambrigde też nie mieści się w stolicy Wielkiej Brytanii.

Na nowych studentów czeka 5 nowych możliwości m.in. kierunek o profilu praktycznym analiza danych,  bezpieczeństwo międzynarodowe, gospodarka odpadami i recycling i instrumentalna analityka chemiczna. Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na kierunku sztuki plastyczne.

SZANSA NA ROZWÓJ

Aby ułatwić swoim studentom wejście na rynek pracy, w programach studiów oprócz wiedzy teoretycznej znajdujemy komponent praktyczny, wyposażający w kompetencje i umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Wielu nauczycieli  posiada doświadczenia praktyczne, łącząc działalność naukową i zawodową m.in. w różnych sektorach biznesu, placówkach służby zdrowia czy instytucjach bezpieczeństwa. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie, specjalistyczne laboratoria, salę koncertową, studio nagrań, pracownię fotografii wirtualną strzelnicę, Centrum Symulacji Medycznych oraz Rolniczą Stację Doświadczalną w Zawadach. Studenci uczestniczą w projektach podnoszących ich umiejętności w ramach których mają szansę wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach.

Po zajęciach na studentów czekają Koła naukowe, Biblioteka Uniwersytecka, Akademickie Centrum Sportu i Rekreacji i zajęcia w Chórze Akademickim. Na wydziałach pojawiły się przyjazne strefy studenta, gdzie można odpocząć, coś zjeść, zrobić kserówkę lub po prostu pobyć ze sobą. Trwa również gruntowna modernizacja klubu studenckiego PeHa, który odmieni się nie do poznania, jednocześnie nawiązując do swojej pięknej historii. Niewiele uczelni w kraju może się pochwalić własnym Ośrodku jeździeckim, Uniwersytet TAK.

Uniwersytecka przygoda w Siedlcach nie musi się kończyć na magisterce. Na chcących rozwijać się naukowo czeka Szkoła Doktorska, która kształci doktorantów w 4 dziedzinach : nauki humanistyczne, społeczne, rolnicze, ścisłe i przyrodnicze i 6 dyscyplinach : historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Warto przypomnieć, że Uniwersytet był pierwszą w kraju uczelnią integracyjną. Wielu studentów z niepełnosprawnościami odmieniło swoje życie, podejmując studia w Siedlcach. Dziś za 5 mln zł realizowany jest projekt „Uniwersytet MAXI” , w ramach którego studenci ze specjalnymi potrzebami, będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, a uczelnia będzie w pełni dostępna dla każdego.

POMAGAMY SWOIM!

Studenci przyjezdni mogą  liczyć na zakwaterowanie w akademikach przy ul. 3 maja 49 i na kampusie przy ul. Żytniej 17/19.

Wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej również przysługuje prawo ubiegania się o stypendium socjalne, a za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymują stypendium rektora.

Dom Studenta Adres Telefon
DS. NR 1 ul. 3 maja 49 25 643 10 61
DS. NR 2 ul. Żytnia 17/19 25 643 17 01
DS. NR 4 ul. Żytnia 17/20 25 643 17 00
DS. NR 5 ul. Żytnia 17/21 25 643 17 02

 

To prawda, że Siedlce są najmniejszym miastem, które ma swój Uniwersytet, ale patrząc jak się rozwija, możemy się pozbyć kompleksów i być z niego dumni!

 

KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach

ul. Żytnia 39,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 13 64
Link do strony: https://ws.uph.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/wnsuph/

STUDIA I STOPNIA

Administracja

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Bezpieczeństwo informacyjne

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Information security

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Bezpieczeństwo narodowe

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia: niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Kryminologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Logistyka

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Logistics

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Pedagogika

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Zarządzanie

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

STUDIA II STOPNIA

Administracja

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

National security

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Kryminologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Logistyka

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Pedagogika

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Zarządzanie

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Management

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł: magister (mgr)

Pedagogika specjalna

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł: magister (mgr)

Prawo

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł: magister (mgr)

Wydział Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: Bolesława Prusa 14,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 13 64
Link do strony: https://wanz.uph.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/WANZ.UPH.Siedlce

STUDIA I STOPNIA

Gospodarka przestrzenna

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

Rolnictwo

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

Zoopsychologia z animaloterapią

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

Zootechnika

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

STUDIA II STOPNIA

Rolnictwo

Studia: stacjonarne 
Czas trwania: 1,5 roku
Tytuł: magister inżynier (mgr inż.)

Gospodarka Przestrzenna

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Tytuł: magister inżynier (mgr inż.)

Zoopsychologia z animaloterapia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Tytuł: magister inżynier (mgr inż.)

Zootechnika

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 1,5 roku
Tytuł: magister inżynier (mgr inż.)

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: 3 Maja 54,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 10 66
Link do strony: https://wnsp.uph.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/wnspuph

STUDIA I STOPNIA

Analityka z diagnostyką molekularną

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Analiza danych

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Biologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Biology

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Biologia sądowa

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Chemia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Gospodarka odpadami i recykling

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Informatyka

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

Instrumentalna analityka chemiczna

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Inżynieria procesów technologicznych

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku
Tytuł: inżynier (inż.)

Matematyka

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

STUDIA II STOPNIA

Biologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Matematyka

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Chemia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Informatyka

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 1,5 lata
Tytuł: magister inżynier (mgr inż.)

Mathematics

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: ul. Bolesława Prusa 14;
08-110 Siedlce

Telefon; tel. 25 643 12 93
Link do strony: https://wnmz.uph.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063545171111

STUDIA I STOPNIA

Dietetyka

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Kosmetologia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Pielęgniarstwo

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Ratownictwo medyczne

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Turystyka i rekreacja

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

STUDIA II STOPNIA

Dietetyka

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Pielęgniarstwo

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Turystyka i rekreacja

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Lekarski

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 6 lat
Tytuł: lekarz (lek.)

Pielęgniarstwo

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Turystyka i rekreacja

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Siedlcach

Adres: Żytnia 39,
08-100 Siedlce

Telefon: 25 643 18 15
Link do strony: https://wh.uph.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/WHUPH/

STUDIA I STOPNIA

Filologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Filologia polska

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Historia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Logopedia z audiologią

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

Sztuki plastyczne

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł: licencjat (lic.)

STUDIA II STOPNIA

Filologia

Studia: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Filologia polska

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Historia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Logopedia

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

Sztuki plastyczne

Studia: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Tytuł: magister (mgr)

REKRUTACJA

GALERIA

KONTAKT

Uniwersytet w Siedlcach

Rektorat – Pałac Ogińskich
Adres: Stanisława Konarskiego 2,
08-110 Siedlce
Telefon: 25 643 19 15

Ważne obiekty Uniwersytetu:

Biblioteka Główna:
Adres: Księdza Jerzego Popiełuszki 9,
08-110 Siedlce

Ośrodek Jeździecki:
Adres: Kazimierzowska 3,
08-110 Siedlce

Rekrutacja IRK Uniwersytet w Siedlcach:

https://irk.uph.edu.pl/pl/

Rekrutacja na Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2022/2023:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2022-2023/registration/

Oferta na Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2022/2023:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_2022-2023/

Rekrutacja na Studia Podyplomowe:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SPD_2022-2023/registration/

Oferta na Studia Podyplomowe:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SPD_2022-2023/

Rekrutacja 2022 – Szkoła Doktorska:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SD_2022/registration/

Oferta Szkoła Doktorska:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_SD_2022/

Kurs dokształcający – Nauka Polskiego Języka Migowego:

https://irk.uph.edu.pl/pl/offer/R_K_2022_2023/registration/

KONTAKT - WYDZIAŁY

Wydział Nauk Rolniczych

Adres: Bolesława Prusa 14,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 13 64
https://wanz.uph.edu.pl/

 

Wydział Nauk Humanistycznych 

Adres: Żytnia 39,
08-100 Siedlce

Telefon: 25 643 18 15
https://wh.uph.edu.pl/

 

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

Adres: ul. Bolesława Prusa 14;
08-110 Siedlce

Telefon; tel. 25 643 12 93
https://wnmz.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Społecznych 

Adres: ul. Żytnia 39,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 15 01
https://ws.uph.edu.pl/

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Adres: 3 Maja 54,
08-110 Siedlce

Telefon: 25 643 10 66
https://wnsp.uph.edu.pl/