Akademia ekonomiczno-humanistyczna AEH

O uczelni

Wirtualny spacer Idź do Uczelni

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna AEH

Nowe miejsce na mapie centrum Warszawy ale z dwudziestoletnią tradycją – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna to niepubliczna uczelnia, która pomoże Ci zaplanować dobrą przyszłość.

Oddajemy w Twoje ręce nowoczesny kampus tętniący życiem studentów z całego świata, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponując potężnym funduszem stypendialnym, pomagamy naszym najzdolniejszym i najbardziej potrzebującym studentom.

Wspieramy naszych absolwentów w znalezieniu wymarzonej pracy. Według statystyk, dzięki działaniom naszego Biura Karier, byli studenci AEH znajdują pracę w ciągu miesiąca od ukończenia studiów.

Angażujemy się w wiele projektów naukowo-badawczych, uczestniczymy w działaniach europejskiego programu wymiany Erasmus. Nasi studenci mogą rozwijać swoje kompetencje zarówno podczas wymiany międzynarodowej jak i w ramach samej Akademii.

Czekamy na Ciebie.

Dołącz do nas!

Wydziały i Kierunki

Studia I stopnia - stacjonarne w języku polskim

Nauki o rodzinie (lic.)

Administracja (lic.)

 • Specjalizacja:
  Administracja

Finanse i rachunkowość (lic.)

 • Specjalizacja:
  Rachunkowość, audyt i controling
  Zarządzanie finansami
  Bankowość i ubezpieczenia
  Handel i finanse międzynarodowe
  Finanse publiczne

Informatyka (inż.)

 • Specjalizacja:

  Aplikacje internetowe
  Projektowanie aplikacji mobilnych
  Sztuczna inteligencja i data science
  Zarządzanie projektami i user experience

Politologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Komunikacja społeczna i public relations
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Europeistyka
  Stosunki międzynarodowe
  Dziennikarstwo
  Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  Społeczeństwo smart city

Kryminologia i kryminalistyka (lic.)

Resocjalizacja (lic.)

Ekonomia (lic.)

Logistyka (lic.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)

Psychologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Psychologia ogólna
  Neuromarketing

Zarządzanie (lic.)

 • Specjalizacja:
  Marketing w przedsiębiorstwie
  Reklama
  Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Logistyka międzynarodowa
  Gospodarka cyfrowa w biznesie

Dietetyka (lic.)

 • Specjalizacja:
  Dietetyka

Kosmetologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Kosmetologia

Filologia Angielska (lic.)

 • Specjalizacja
  Filologia Angielska
  Filologia Angielska od podstaw

Filologia Germańska (lic.)

 • Specjalizacja:
  Filologia Germańska
  Filologia Germańska od podstaw

Fashion Design & Sustainable Fashion Design (lic.)

 • Specjalizacja:
  Fashion Design & Sustainable Fashion Design

Media społecznościowe i marketing cyfrowy, (lic.), (5200 zł/sem., niestacjonarny 5100 zł/sem.)

Studia I stopnia - niestacjonarne w języku polskim

Nauki o rodzinie (lic.)

Administracja (lic.)

 • Specjalizacja:
  Administracja

Finanse i rachunkowość (lic.)

 • Specjalizacja:
  Rachunkowość, audyt i controling
  Zarządzanie finansami
  Bankowość i ubezpieczenia
  Handel i finanse międzynarodowe
  Finanse publiczne

Informatyka (inż.)

 • Specjalizacja:

  Aplikacje internetowe
  Projektowanie aplikacji mobilnych
  Sztuczna inteligencja i data science
  Zarządzanie projektami i user experience

Politologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Komunikacja społeczna i public relations
  Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Europeistyka
  Stosunki międzynarodowe
  Dziennikarstwo
  Inżynieria informacji w przestrzeni publicznej
  Społeczeństwo smart city

Psychologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Psychologia ogólna
  Neuromarketing

Zarządzanie (lic.)

 • Specjalizacja:
  Marketing w przedsiębiorstwie
  Reklama
  Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Logistyka międzynarodowa
  Gospodarka cyfrowa w biznesie

Dietetyka (lic.)

 • Specjalizacja:
  Dietetyka

Kosmetologia (lic.)

 • Specjalizacja:
  Kosmetologia

Filologia Angielska (lic.)

 • Specjalizacja
  Filologia Angielska
  Filologia Angielska od podstaw

Filologia Germańska (lic.)

 • Specjalizacja:
  Filologia Germańska
  Filologia Germańska od podstaw

Kryminologia i kryminalistyka (lic.)

Resocjalizacja (lic.)

Ekonomia (lic.)

Logistyka (lic.)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)

Fashion Design & Sustainable Fashion Design (lic.)

Specjalizacja:
Fashion Design & Sustainable Fashion Design

Studia I stopnia - stacjonarne w języku angielskim

Nauki o rodzinie (lic.)

Finance and Accounting

 • Specjalizacja:
  Accounting , audit and Controlling
  Financial Management
  Banking and Insurance
  International Finance and Trade
  Public finance

Management

 • Specjalizacja:
  Advertising
  Digital Economy in Business
  International Logistics
  Human Resources Management
  Managment of small and medium-sized enterprises
  Maeketing in Enterprises

Psychology

 • Specjalizacja:
  Psychology

Political Science

 • Specjalizacja:
  Social Comunication and PR
  International Security
  International Relations
  Journalism
  Information Engineering in Public Space
  Smart City Society
  European studies

Kierunek: Computer Engineering

 • Specjalizacja:
  Artificial intelligence and data science
  Designing mobile applications
  Project Managment and user Experience
  Web applications

Fashion Design & Sustainable Fashion Design

 • Specjalizacja:
  Fashion Design & Sustainable Fashion Design

Dietetics

 • Specjalizacja:
  Dietetics

Cosmetology

 • Specjalizacja:
  Cosmetology

English philology

 • Specjalizacja:
  English philology
  English philology from basics

German philology

 • Specjalizacja:
  German philology
  German philology from basics

Criminology and forensic science 

Economics

 Energy studies (lic.), (4300 zł/sem., niestacjonarny 4200 zł/sem.)

Studia II stopnia - stacjonarne w języku polskim

Nauki o rodzinie (mgr)

Finanse i rachunkowość  (mgr)

 • Specjalizacja:
  Rachunkowość przedsiębiorstw
  Finanse menedżerskie
  Finanse samorządowe
  Doradztwo podatkowe i finansowe
  Audyt i controlling
  Finanse i handel międzynarodowy

Zarządzanie  (mgr)

 • Specjalizacja:

  Kierunek: Zarządzanie

  Specjalizacja:
  Zarządzanie procesami i projektami
  Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  Komunikacja społeczna i public relations
  Logistyka w przedsiębiorstwie
  Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
  Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu

Administracja (mgr)

 • Specjalizacja:
  Administracja
Studia II stopnia - niestacjonarne w języku polskim

Nauki o rodzinie (mgr)

Finanse i rachunkowość  (mgr)

 • Specjalizacja:
  Rachunkowość przedsiębiorstw
  Finanse menedżerskie
  Finanse samorządowe
  Doradztwo podatkowe i finansowe
  Audyt i controlling
  Finanse i handel międzynarodowy

Zarządzanie  (mgr)

 • Specjalizacja:

  Kierunek: Zarządzanie

  Specjalizacja:
  Zarządzanie procesami i projektami
  Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  Komunikacja społeczna i public relations
  Logistyka w przedsiębiorstwie
  Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
  Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu

Administracja (mgr)

 • Specjalizacja:
  Administracja
Studia II stopnia - stacjonarne w języku angielskim

Nauki o rodzinie (mgr)

Finance and Accounting

 • Specjalizacja:
  Audit and Controlling
  International Finance and Trade
  Corporate Accounting
  Local givernment finances
  Managerial Finance
  Tax and financial consulting

Management

 • Specjalizacja:
  Marketing managment
  Social Communication & PR
  Managment in the Digital Economy
  Corporate Logistics
  Human Capital Managment and Psychology in Managment
  Proces and Project Managment

Psychology

 • Specjalizacja:
  Clinical Psychology and Psychotherapy
  Psychology of Business

Criminology and forensic science 

Economics

Studia jednolite magisterskie - stacjonarne w języku polskim

Farmacja (mgr)

Prawo (mgr)

 • Specjalizacja:
  Prawo

Psychologia (mgr)

 • Specjalizacja:
  Psychologia kliniczna i psychoterapia
  Psychologia biznesu i przywództwa
  Psychologia dzieci i młodzieży
  Psychoterapia i terapia seksualna
  Psychologia z przygotowaniem pedagogicznym

Studia jednolite magisterskie - stacjonarne w języku angielskim

Farmacja (mgr)

Psychology (mgr)

 • Specjalizacja:
  Clinical Psychology and Psychotherapy
  Psychology of Business and Leadership

Dni Otwarte Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

18 maja, godzina 16:00, online Facebook – Filologia Angielska i Germańska
24 maja, godzina 18:00, online Facebook – Fashion Design & Sustainable Fashion Managment
Wkrótce – Szkoła Doktorska
Wkrótce – Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Wkrótce – Kryminalistyka i Kryminologia
Wkrótce – Energy Studies

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Kontakt Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna AEH

Biuro Rekrutacji

[email protected]

+48 22 536 54 81

+48 22 536 54 82

+48 22 536 54 83