warszawska mapa akademicka

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

PJATK czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie jest jedną z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. Od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania graficznego. Studia na kierunkach Informatyka, Grafika oraz Zarządzanie prowadzone są w języku polskim oraz w języku angielskim. PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media. Absolwenci Polsko-Japońskiej należą do najlepiej zarabiających absolwentów uczelni wyższych.

PRAKTYCZNE KIERUNKI

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stawia na edukację przez praktykę! Przyszłych specjalistów kształcimy ze świadomością współczesnego rynku pracy i perspektyw, które otwierają się przed absolwentami PJATK. Nasi wykładowcy kładą nacisk na praktyczne umiejętności, zajęcia mają charakter warsztatowy, a prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie – projektowy. Nasi studenci tworzą aplikacje mobilne, systemy informatyczne do zarządzania, animacje, gry, mappingi czy sesje zdjęciowe. Dzięki umowom PJATK z firmami ArchiCad, Autodesk, Microsoft, SAP, SAS, Vmware, studenci mogą w trakcie studiów bezpłatnie korzystać z najnowocześniejszego oprogramowania.  

ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA

Nasi studenci chętnie angażują się w działalność Kół Naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania poprzez aktywności dodatkowe, np. rękodzieło japońskie czy druk 3D. W PJATK prężnie działają sekcja AZS, drużyna e-sportowa czy studenckie zespoły projektowe. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach, którzy zarażają pasją swoich studentów. Uczelnia organizuje także liczne spotkania z naukowcami, artystami, twórcami, przedstawicielami firm komputerowych oraz z pracodawcami z Polski i zagranicy. 

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

Studia w PJATK prowadzone są w języku polskim i angielskim. Uczelnia jest chętnie wybierana przez studentów z Polski, jak i z zagranicy. PJATK jest także jedynym w Polsce centrum egzaminacyjnym potwierdzającym znajomość języka japońskiego. W ciągu roku akademickiego odbywają się u nas warsztaty i pokazy z wykładowcami z uczelni zagranicznych (m.in. z Japonii, USA, Niemiec, Francji), a także spotkania z osobistościami ze świata sztuki i nowych technologii. Akademia współpracuje także z ponad trzydziestoma uczelniami technicznymi i artystycznymi z Europy i Japonii. Studenci mogą wziąć udział w wymianach międzyuczelnianych w ramach programu Erasmus+ czy programów wymiany ze szkołami wyższymi w Japonii. 

JEDYNA TAKA NIEPUBLICZNA UCZELNIA TECHNICZNA

Wydział Informatyki PJATK posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności badawczo-rozwojowej. Studia w PJATK to możliwość nauki od najlepszych specjalistów w branży. Studenci wszystkich wydziałów pracują na najnowszych programach informatycznych. Do ich dyspozycji są pracownie multimediów, sieci urządzeń mobilnych, druku 3D, studio nagrań, studio realizacji dźwięku, laboratorium fotograficzne czy pracownie malarskie. PJATK jest jedyną niepubliczną uczelnią techniczną w Polsce posiadającą prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

DOBRE WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Współpracuje także z największymi polskimi i zagranicznymi firmami z branży informatycznej, technologicznej, telekomunikacyjnej, finansowej i medialnej. Pracodawcy biorą udział w organizowanych w PJATK targach pracy oraz nawiązują kontakt ze studentami od II roku studiów. Dane z ogólnopolskiego systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów wskazują, że osoby z dyplomem informatyki PJATK plasują się w wśród najlepiej zarabiających absolwentów. Dyplom Polsko-Japońskiej jest mocnym punktem w CV naszych studentów.

Wydziały i Kierunki

wydział informatyki

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:
– stacjonarnym (dziennym) – trzy i pół roku (w jęz. polskim lub angielskim),
– niestacjonarnym (zaocznym) – cztery lata (w jęz. polskim),
– internetowym – cztery lata (w jęz. polskim lub angielskim).

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:
– stacjonarnym (w jęz. polskim lub angielskim),
– niestacjonarnym – zaocznym (w jęz. polskim),
– internetowym – zaocznym przez Internet (w jęz. polskim).

Strona wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia II stopnia - stacjonarne
Studia II stopnia - niestacjonarne

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
Kształcenie na WSNM na kierunku grafika odbywa się na poziomie I i II.

Studia I stopnia (licencjackie):
– stacjonarne w jęz. polskim (dzienne),
– stacjonarne w jęz. angielskim (dzienne),
– niestacjonarnym w jęz. polskim (zaoczne).

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):
– stacjonarne w jęz. polskim (dzienne),
– stacjonarne w jęz. angielskim (dzienne),
– niestacjonarnym w jęz. polskim (zaoczne).

strona wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia I stopnia - niestacjonarne
Studia II stopnia - stacjonarne
Studia II stopnia - niestacjonarne

Wydział Kultury Japonii

Przedmiotem studiów na tym wydziale jest kultura Japonii uzupełniona o podstawową znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu. Studenci poznają zarys wiedzy kulturoznawczej oraz praktyczne umiejętności zarządzania kulturą. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują stopień licencjata z dziedziny kulturoznawstwa.

Kandydaci mają do wyboru dwa tryby studiów:
– sześciosemestralne studia stacjonarne,
– sześciosemestralne studia niestacjonarne.

strona wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia I stopnia - niestacjonarne

Wydział Zarządzania Informacją

Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku. Studia prowadzone są w dwóch trybach:
– siedmiosemestralne studia w trybie stacjonarnym (dziennym) w jęz. polskim i jęz. angielskim,
– ośmiosemestralne studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w jęz. polskim.

Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Studenci mają 5 specjalizacji do wyboru.

Idź do Wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia I stopnia - niestacjonarne

Studia podyplomowe

Więcej informacji

Zamiejscowy Wydział Informatyki w Gdańsku

Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku oferuje inżynierskie studia I stopnia:
– stacjonarne (dzienne) – trzy i pół roku,
– niestacjonarne (zaoczne) – cztery lata.

W czasie studiów studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania (Microsoft, Oracle, Sparx, Adobe), mają też możliwość zrobienia profesjonalnych kursów i zdobycia certyfikatów (m.in. Cisco CCNA, Adobe, Blender).

Idź do Wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia I stopnia - niestacjonarne

Zamiejscowy Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

W 2010 roku powstał Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku. Kierunek grafika realizowany jest na poziomie studiów licencjackich (studia I stopnia) o profilu ogólnoakademickim w trybie:
– stacjonarnym (dziennym) – trzy lata,
– niestacjonarnym (zaoczne) – cztery lata.

Studia na WSNM to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:
– sztuki plastyczne,
– grafika,
– informatyka.

Idź do Wydziału

kierunki studiów

Studia I stopnia - stacjonarne
Studia I stopnia - niestacjonarne

Rekrutacja

kontakt

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500
fax: +48 22 58 44 501
email: pjatk@pja.edu.pl
skype: pjwstk_info

Idź do Uczelni