Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

O uczelni

budynek pjatk

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych – PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku. Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach, takich jak „Perspektywy”: 4. miejsce wśród uczelni niepublicznych i 1. wśród niepublicznych uczelni technicznych. PJATK prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. W ofercie ma kierunki studiów I i II stopnia na 4 wydziałach: informatyka, grafika, zarządzanie informacją, architektura wnętrz, kulturoznawstwo. Studia na trzech pierwszych kierunkach prowadzone są także po angielsku.

Idź do Uczelni

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Informatyki

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:
– stacjonarnym (dziennym) – trzy i pół roku (w jęz. polskim lub angielskim),
– niestacjonarnym (zaocznym) – cztery lata (w jęz. polskim),
– internetowym – cztery lata (w jęz. polskim lub angielskim).

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:
– stacjonarnym (w jęz. polskim lub angielskim),
– niestacjonarnym – zaocznym (w jęz. polskim),
– internetowym – zaocznym przez Internet (w jęz. polskim).

Idź do Wydziału

Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
Kształcenie na WSNM na kierunku grafika odbywa się na poziomie I i II.

Studia I stopnia (licencjackie):
– stacjonarne w jęz. polskim (dzienne),
– stacjonarne w jęz. angielskim (dzienne),
– niestacjonarnym w jęz. polskim (zaoczne).

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):
– stacjonarne w jęz. polskim (dzienne),
– stacjonarne w jęz. angielskim (dzienne),
– niestacjonarnym w jęz. polskim (zaoczne).

Idź do Wydziału

Wydział Kultury Japonii

Przedmiotem studiów na tym wydziale jest kultura Japonii uzupełniona o podstawową znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu. Studenci poznają zarys wiedzy kulturoznawczej oraz praktyczne umiejętności zarządzania kulturą. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują stopień licencjata z dziedziny kulturoznawstwa.

Kandydaci mają do wyboru dwa tryby studiów:
– sześciosemestralne studia stacjonarne,
– sześciosemestralne studia niestacjonarne.

Idź do Wydziału

Wydział Zarządzania Informacją

Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku. Studia prowadzone są w dwóch trybach:
– siedmiosemestralne studia w trybie stacjonarnym (dziennym) w jęz. polskim i jęz. angielskim,
– ośmiosemestralne studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w jęz. polskim.

Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnych przedsiębiorstwach. Studenci mają 5 specjalizacji do wyboru.

Więcej informacji

Studia podyplomowe

Idź do Wydziału

Zamiejscowy Wydział Informatyki w Gdańsku

Wydział Informatyki PJATK w Gdańsku oferuje inżynierskie studia I stopnia:
– stacjonarne (dzienne) – trzy i pół roku,
– niestacjonarne (zaoczne) – cztery lata.

W czasie studiów studenci korzystają z dobrze wyposażonych laboratoriów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania (Microsoft, Oracle, Sparx, Adobe), mają też możliwość zrobienia profesjonalnych kursów i zdobycia certyfikatów (m.in. Cisco CCNA, Adobe, Blender).

Idź do Wydziału

Zamiejscowy Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

W 2010 roku powstał Wydział Zamiejscowy Sztuki Nowych Mediów PJATK w Gdańsku. Kierunek grafika realizowany jest na poziomie studiów licencjackich (studia I stopnia) o profilu ogólnoakademickim w trybie:
– stacjonarnym (dziennym) – trzy lata,
– niestacjonarnym (zaoczne) – cztery lata.

Studia na WSNM to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:
– sztuki plastyczne,
– grafika,
– informatyka.

Rekrutacja

Kontakt

Idź do Uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86; 02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500
fax: +48 22 58 44 501
email: [email protected]
skype: pjwstk_info