Wydział Fizyki

O wydziale

Sprawdź progi punktowe >

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego należy do elitarnej grupy A+ najlepszych jednostek naukowych w Polsce, w rankingu szanghajskim fizyka na UW znajduje się w pierwszej setce najlepszych uczelni na świecie. W skład Wydziału wchodzą Instytuty: Fizyki Teoretycznej, Fizyki Doświadczalnej, Geofizyki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki oraz Obserwatorium Astronomiczne. Badania pokrywają niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki, w skalach od kwantowej do kosmologicznej. Kadra naukowo-dydaktyczna składa się z ok. 200 nauczycieli akademickich. Na Wydziale Fizyki UW uczy się ok. 1000 studentów i ponad 170 doktorantów. Studia są ściśle powiązane z badaniami naukowymi.

Nowoczesna aparatura badawcza

Laboratoria i pracownie wyposażone są w najwyższej jakości aparaturę do badań m.in. w dziedzinie nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, fotoniki, optyki kwantowej, nowych środków i technik medycznych, biotechnologii i bioinżynierii.

Współpraca międzynarodowa

Badania prowadzone są we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi – należą do nich m. in. CERN w Szwajcarii, DESY i GSI
w Niemczech, Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii, laboratoria CNRS we Francji, Fermilab w USA, J-PARC oraz laboratorium neutrinowe Kamioka Observatory w Japonii.

Student – naukowcem

Studenci mają do dyspozycji ogólnodostępne pracownie naukowe i przygotowaną specjalnie dla nich przestrzeń [email protected]. W jej skład wchodzą między innymi multimedialne sale PWN (Przestrzenie Wspólnego Namysłu), pracownia elektroniczna, pracownia obróbki drewna wraz ze sprzętem (narzędzia mechaniczne i elektryczne, wyposażenie elektroniczne z bogatym zapleczem podzespołów i czujników, drukarki 3D oraz drukarka UV). Studenci biorą udział w projektach naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze. Dzięki współpracy międzynarodowej mają możliwość uczestniczenia w najważniejszych eksperymentach fizycznych obecnie przeprowadzanych na świecie.

Kierunki studiów

”Sprawdź

Kierunki studiów I stopnia:

 • Fizyka (lic.)
 • Nauczanie fizyki (lic.)
 • Astronomia (lic.)
 • Biofizyja (lic.)
 • Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (lic.)
 • Nanoinżynieria (inż.)

Kierunki studiów II Stopnia:

 • Fizyka (mgr)
 • Physics (Studies in English) (mgr)
 • Astronomia (mgr)
 •  Zastosowania fizyki w biologii i medycynie (mgr)
 • Optometria (mgr)
 • Nanoinżynieria (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ul. Pasteura 5

02-093 Warszawa

[email protected]

Idź do Wydziału