WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Kierunki studiów

Dlaczego warto wybrać SAN?

  • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
  • Społeczna Akademia Nauk to jedna z ośmiu uczelni niepublicznych w Polsce z tytułem Akademii – doktoryzowanie na trzech kierunkach: Informatyka, Językoznawstwo, Zarzadzanie.
  • SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej.
  • Społeczna Akademia Nauk to jedna z najczęściej wybieranych przez kandydatów uczelnia niepubliczna (według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
  • Uczelnia posiada międzynarodową akredytacje NEASC.
  • Czołowe miejsca SAN w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych są potwierdzeniem rosnącej pozycji uczelni oraz dbałości o poziom kształcenia. W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
  • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.
  • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.
  • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

 

Administracja

Administracja to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania na kierunku Administracja zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Absolwenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studenci poznają różne aspekty funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów i aktów administracyjnych oraz stosowania procedur administracyjnych.

Architektura

Studia na kierunku Architektura kształcą w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych i projektowania urbanistycznego.

Program studiów obejmuje nabycie umiejętności projektowania obiektów o różnych funkcjach (od małych form architektonicznych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, różnych budynków użyteczności publicznej do architektury przemysłowej), wspomagane nauką historii i teorii architektury oraz urbanistyki, budownictwa i materiałoznawstwa, konstrukcji budowlanych, instalacji budowlanych, prawa techniczno-budowlanego, organizacji procesu projektowego i inwestycyjnego. Dużą wagę przywiązuje się do opanowania architektonicznych programów komputerowych aktualnie wymaganych przez pracodawców – wszystko po to, aby absolwent potrafił kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem informacji i danych osobowych. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej. Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rozwój mediów i zachodzące na rynku pracy zmiany powodują, że absolwenci studiów dziennikarskich muszą być przygotowani do podejmowania pracy zawodowej we wszystkich dziedzinach działalności dziennikarskiej i komunikacyjnej. Nowoczesny dziennikarz jest nie tylko dostawcą wiadomości o ważnych zdarzeniach, ale również przewodnikiem po świecie polityki, gospodarki i kultury. Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotują Cię do pracy w zawodzie dziennikarza oraz innych zawodów związanych z działalnością medialną i mediami. Po naszych studiach z pewnością znajdziesz pracę w zawodach, gdzie potrzebne są umiejętności związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną:  na przykład w agencjach reklamy i public relations. U nas zdobędziesz wiedzę, która obejmuje nie tylko funkcjonowanie współczesnych mediów, ich specyfikę oraz zasady działania. Proponujemy Ci także wiedzę praktyczną, która pozwoli zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w szeroko pojętych mediach (nowe media i tradycyjne).

Filologia

W obrębie kierunku Filologia kształcimy w zakresie dwóch specjalności: filologia angielska i filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym. Zajęcia ogólnofilologiczne i rozwijające wszystkie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, włoskim i niemieckim realizowane są w jednostce organizacyjnej Instytut Anglistyki. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i granice filologii (np.: język biznesu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów itd.). Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów wyższych. Naszym wielkim atutem jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna (raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej z maja 2017 r.) – wszyscy są doświadczeni i kompetentni, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu językowemu, absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia: w szkolnictwie, w biznesie, w instytucjach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Finanse i rachunkowość

Studia z zakresu finansów i rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. To kierunek studiów pozwalający młodym ludziom na wszechstronne poznanie zagadnień zarządzania finansami w różnej wielkości jednostkach gospodarczych. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość dają możliwość ciągłego rozwoju i dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrósł w ostatnich latach. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Grafika

Jesteś osobą kreatywną, która chce zdobyć różne kompetencje projektowe, społeczne i komunikacyjne umożliwiające tworzenie grafiki i funkcjonalnego designu? Studia na kierunku Grafika są dla Ciebie!

Nasi absolwenci to najlepsi projektanci w zakresie komunikacji wizualnej – przez te trzy lata zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne niezbędne w twórczości graficznej i projektowej. Studiując poznasz podstawy reklamy, sposoby tworzenia animacji i wizualizacji, nauczysz się jak realizować filmy reklamowe i artystyczne oraz jak pracować z grafiką 3D. Prezentujemy naszym studentom wiedzę teoretyczną i przekazujemy praktyczne doświadczenia i umiejętności, tak by kształcić osoby kreatywne, patrzące oryginalnie na sztukę projektowania, posługujące się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego.

Obok wiedzy na temat projektowania i designu zdobędziesz również szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu psychofizjologii widzenia, komunikacji wizualnej, historii sztuki, kultury, estetyki
oraz filozofii.

Program studiów na kierunku Grafika

Tworząc program dla naszego kierunku bazowaliśmy na nowatorskim spojrzeniu na projektowanie. Każdy zadany temat projektowy poprzedzony jest wykładem wprowadzającym, który zazwyczaj wzbogaca prezentacja cyfrowa przedstawiająca najciekawsze przykłady realizacji z danego obszaru. Po takim wprowadzeniu student przystępuje pod okiem wykładowcy do realizacji tematu. Każdego studenta staramy się traktować indywidualnie – nasi podopieczni dopracowują swoje projekty na drodze indywidualnych korekt z prowadzącym zajęcia.

Informatyka

Chcesz wybrać kierunek studiów po którym na pewno znajdziesz dobrze opłacaną pracę?
Masz umysł ścisły i potrafisz myśleć technicznie?
Rozważ studia na kierunku Informatyka!

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się tak dynamicznie, jak technologie towarzyszące nam w codziennym życiu. Jeśli wejdziecie na jakąkolwiek stronę z ogłoszeniami o pracy, to dostrzeżecie, że stanowisko informatyk jest  jednym z częściej oferowanych. Specjalistów z tej branży brakuje zarówno w Polsce, jak również w Europie. W Społecznej Akademii Nauk oferujemy studia na kierunku Informatyka, które są połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bazując na starannie opracowanych programach studiów przekazujemy Wam wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności inżynierskie w zakresie nowoczesnych technologii internetowych, mobilnych i multimedialnych.

Kosmetologia

Branża kosmetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Moda na piękny wygląd, zgrabne i zadbane ciało oraz zdrowy styl życia stanowią główne determinanty rozwoju usług kosmetycznych w Polsce. Są bezpośrednią przyczyną korzystania z usług gabinetów dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, gabinetów odnowy biologicznej oraz salonów urody. Pracodawca wymaga od absolwenta profesjonalizmu oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kosmetologii. Kosmetologia, jako nauka interdyscyplinarna, zajmuje się nie tylko profilaktyką mającą na celu spowolnienie oznak starzenia się skóry, ale także poprawą wyglądu skóry i niwelowaniem zmian oraz defektów skóry za pomocą rozmaitych metod pielęgnacyjnych. Jej celem jest również edukacja w zakresie właściwej pielęgnacji zdrowia i urody oraz dbałość o prowadzenie aktywnego stylu życia i stosowania norm racjonalnego żywienia. Dynamiczny rozwój kosmetologii doprowadził do wyodrębnienia poszczególnych jej działów, m.in. kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej, będących uzupełnieniem procedur wykonywanych przez lekarzy różnych specjalności. Kosmetologia jako nauka obejmuje także wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnego czytania składu produktów kosmetycznych, oceny parametrów składników składających się na recepturę danego kosmetyku oraz umiejętności wykonania form kosmetycznych.

Wszystkie te kompetencje sprawiają, że współczesny kosmetolog staje się nie tylko partnerem w gabinecie dermatologii estetycznej, ale także w sektorze przemysłu zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków czy badań aplikacyjnych kosmetyków. Współcześnie kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z rozmaitych dziedzin i dyscyplin naukowych, skupionym na uzyskaniu właściwych kompetencji i umiejętności wpisujących się w profil praktyczny kierunku.

Logistyka

W zmieniających się warunkach globalnej konkurencji, nie wystarczającym jest wyprodukowanie dobrego produktu i jego sprzedaż w niskiej cenie. Istotne są elementy przewagi konkurencyjnej, osiągane poprzez działania wspierające produkcję i sprzedaż.

Do działań strategicznych, odróżniających konkurencję, zalicza się przede wszystkim procesy logistyczne. Istotne jest planowanie, koordynowanie i realizacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwach, aby mogły skutecznie i efektywnie funkcjonować w otoczeniu międzynarodowym.

Rosnące znaczenie logistyki wymusza poszukiwanie pracowników, których kompetencje i wiedza odzwierciedlają wymogi rynkowe, a ich zdolności przyczyniają się aktywnie do rozwoju przedsiębiorstw. Istotne są również umiejętności myślenia adaptacyjnego czy umiejętność współpracy, które właśnie cechują specjalistów logistyki.

Tym samym studia na kierunku Logistyka są obecnie jednymi z niewielu, które umożliwiają zdobycie wiedzy logistycznej oraz umiejętności szybkiej reakcji na zmieniające się warunki otoczenia. Według rankingów, logistyk to zawód przyszłości.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia z zakresu filmu i sztuk audiowizualnych realizowane na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem. Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych jak i dokładną orientację w problematyce technologii i techniki stosowanej w produkcji.

Naszym celem i priorytetem jest nauka praktyczna zawodu filmowca na najwyższym poziomie.

Pedagogika

Kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk jest realizowany w profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia. Oznacza to, że celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności oraz ukształtowanie ich kompetencji społecznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Program kształcenia został opracowany dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (z tym, że obecnie realizowany jest wyłącznie w formie niestacjonarnej) i zawiera opis określonych przez uczelnię, spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Pedagogika - specjalizacja: resocjalizacja

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Pielęgniarstwo

Studia na kierunku Pielęgniarstwo skierowane są do osób zainteresowanych wiedzą z zakresu nauk medycznych, zapewnianiem bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia. Popyt na specjalistów Pielęgniarstwa wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę. 

Socjologia - specjalizacja: socjokryminologia

Studia na kierunku Socjologia ze specjalnością Socjokryminologia pozwolą Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Otrzymasz bogatą wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także umiejętności związanych z identyfikowaniem ryzyk społecznych, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowań i sposobów przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Na studiach socjologicznych kształcimy liderów zmian społecznych, kreatorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Wymagamy ciekawości świata, wrażliwości społecznej, pasji w rozwiązywaniu problemów społecznych i umiejętności pracy w zespołach. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w policji, straży granicznej czy służbie więziennej, a także w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja to kierunek studiów kierowany do ludzi z pasją, ambitnych, otwartych i ciekawych świata. Przydatne są zdolności interpersonalne, które pomagają w dotarciu do klienta i poznaniu jego oczekiwań. Potrzeby klientów w odniesieniu do form wypoczynku są niejednokrotnie bardzo wygórowane, niekiedy ekstremalne nastawione na turystykę ogólną lub kwalifikowalną – warunkowane czynnikami ekonomicznymi, a także związanymi z cyklem życia rodziny, indywidualnym rozwojem, czy sposobem życia. Zatem zaplanowanie ciekawych, dostosowanych do potrzeb klienta aktywnych form wypoczynku to główne umiejętności, które posiada absolwent tego kierunku. Społeczeństwo wydaje coraz więcej środków finansowych zarówno na kulturę, rekreację, jak i gastronomię. Turystyka jest bardzo dochodowym sektorem gospodarki, a absolwenci kierunku z pewnością nie będą narzekali na brak ambitnej i pasjonującej pracy. Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Trzeba także orientować się w relacjach międzykulturowych, stosunkach międzynarodowych, być obeznanym z teorią i praktyką wypoczynku oraz posiadać zdolności pedagogiczne do propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Program studiów obejmuje podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Zarządzanie

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, skuteczne zarządzanie projektami i procesami oraz stosowanie marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

 

Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Wiedza i kompetencje z tego obszaru są podstawą rozwoju profesjonalnego.

 

Starannie skonstruowany program, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, rozwiązywania problemów, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

W procesie rekrutacji na studia w Społecznej Akademii Nauk decydującym czynnikiem o przyjęciu na studia jest kolejność zgłoszeń.

Sprawdź więcej na stronie Uczelni – tutaj

Oraz sprawdź kierunki oferowane przez Społeczną Akademię Nauk

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk
ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

Telefon kontaktowy: 22 656 36 18

pokój nr 4, parter

Dział rekrutacji: rekrutacja_wawa@san.edu.pl