Wydział Geologii

O wydziale

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jedynym z największych i najlepszych wydziałów geologicznych w kraju. Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie Ochota, w otoczeniu licznych jednostek naukowych i badawczych (http://www.geo.uw.edu.pl/pl/). Wydział tworzy 9 Katedr, realizujących zróżnicowaną tematykę badawczą, co znajduje odzwierciedlenie w interdyscyplinarnych zajęciach dla studentów. Studia dzienne realizowane są na dwóch kierunkach: Geologia poszukiwawcza i Geologia stosowana, kształcąc absolwentów o wszechstronnych umiejętnościach. Najważniejszym aspektem kształcenia studentów są liczne zajęcia terenowe odbywające się zarówno w Polsce, w nowoczesnym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Górach Świętokrzyskich (https://www.eceg.uw.edu.pl/) jak i na terenie Europy.

Sprawdź progi punktowe

Nowoczesne laboratoria badawcze

Do dyspozycji kadry naukowej i studentów są nowoczesne laboratoria pozwalające na realizację projektów badawczych na światowym poziomie.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

Na Wydziale Geologii realizowane są projekty badawcze o znaczeniu aplikacyjnym we współpracy z wiodącymi polskimi firmami np. z sektora gospodarki surowcowej, , ekspertyzy geotechniczne i hydrotechniczne, geofizyczne, geośrodowiskowe (np. lokalizacja wysypisk), badania pod instalacje geotermalne.

Kierunki studiów

Kalkulator progów punktowych

Studia stacjonarne I stopnia:

  • Geologia poszukiwawcza (lic.)
  •  Geologia stosowana (inż.)

Studia stacjonarne II stopnia:

  • Geologia poszukiwawcza (mgr)
  •  Geologia stosowana (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Kontakt

Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
Tel. (+48 22) 55 40 000
Fax. (+48 22) 55 40 001