Wydział Geologii

Wydział Geologii to jeden z największych i najlepszych wydziałów geologicznych w kraju. Swoją siedzibę mamy w Warszawie na Kampusie Ochota (http://www.geo.uw.edu.pl/pl/), zajęcia terenowe prowadzimy m.in. w naszym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl/). Na licencjackie, inżynierskie i magisterskie studia dzienne na kierunkach Geologia poszukiwawcza (licencjackie i magisterskie) oraz Geologia stosowana (inżynierskie i magisterskie) przyjmowanych jest łącznie około 150 osób.

Sprawdź progi punktowe >
Studia stacjonarne I stopnia
Kalkulator progów punktowych >

Studia I stopnia

  • Geologia poszukiwawcza (lic.)
  •  Geologia stosowana (inż.)
Studia stacjonarne II stopnia

Studia II Stopnia

  • Geologia poszukiwawcza (mgr)
  •  Geologia stosowana (mgr)