warszawska mapa akademicka

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

Akademia sztuki wojennej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Kształcimy w obszarach bezpieczeństwa, dowodzenia, obronności, zarządzania, administracji i prawa.

Uczelnia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowym i aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Do ich grona i Ty możesz dołączyć!

Wydziały i kierunki

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – tutaj

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczowym ośrodkiem rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej. Jego szczególnym zadaniem jest prowadzenie Wyższych Kursów Obronnych przygotowujących kadry najważniejszych organów państwa do zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym w systemie obronnym i kształtowaniem polityki bezpieczeństwa.

Studia I stopnia - stacjonarne
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic.)
 • Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeńswto (lic.)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja (lic.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)
Studia I stopnia - niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo Narodowe (lic.)
 • Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeńswto (lic.)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja (lic.)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (lic.)
Studia II stopnia - stacjonarne
 • Bezpieczeństwo Narodowe (mgr)
 • Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeńswto (mgr)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja (mgr)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (mgr)
Studia II stopnia - niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo Narodowe (mgr)
 • Bezpieczeństwo Informacyjne i Cyberbezpieczeńswto (mgr)
 • Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja (mgr)
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne (mgr)

Wydział Zarządzania i Dowodzenia – tutaj

Misją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie nauk społecznych. W działalności naukowo-badawczej Wydział koncentruje się na problemach zarządzania i funkcjonowania organizacji, dowodzenia, zasadach działalności logistycznej podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą oraz specjalistycznych zagadnieniach lotniczych w kontekście menadżerskim.

Studia I stopnia - stacjonarne
 • Logistyka (lic.)
 • Lotnictwo (lic.)
 • Zarządzanie i Dowodzenie (lic.)
Studia I stopnia - niestacjonarne
 • Logistyka (lic.)
 • Lotnictwo (lic.)
 • Zarządzanie i Dowodzenie (lic.)
Studia II stopnia - stacjonarne
 • Logistyka (mgr)
 • Lotnictwo (mgr)
 • Zarządzanie i Dowodzenie (mgr)
Studia II stopnia - niestacjonarne
 • Logistyka (mgr)
 • Lotnictwo (mgr)
 • Zarządzanie i Dowodzenie (mgr)

Wydział Wojskowy – tutaj

Podstawowy wysiłek Wydziału Wojskowego jest skierowany na kształcenie oficerów w trybie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wydział jest jedynym ośrodkiem w kraju mającym uprawnienia do nadawania tytułu oficera dyplomowanego Sił Zbrojnych RP.

Studia I stopnia - stacjonarne
 • Obronność i Przygotowania Obronne Społeczeństwa (lic.)
Studia I stopnia - niestacjonarne
 • Obronność i Przygotowania Obronne Społeczeństwa (lic.)
Studia II stopnia - stacjonarne
 • Obronność i Przygotowania Obronne Społeczeństwa (lic.)
Studia II stopnia - niestacjonarne
 • Obronność i Przygotowania Obronne Społeczeństwa (lic.)

Instytut Historii Wojskowej – tutaj

Studia w Instytucie Historii wojskowej będą mieć charakter interdyscyplinarny. Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności uczynią z naszych absolwentów atrakcyjnych kandydatów na pracowników. W czasie studiów nacisk będzie położony na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych. Obejmować one będą także zagadnienia związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa — zwłaszcza bezpieczeństwem militarnym — aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Znajdują się one na styku historii, historii bezpieczeństwa narodowego, historii wojskowej, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości — dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością. To kluczowe elementy umożliwiające identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom polityczno-militarnym.

Instytut Prawa – tutaj

Celem Instytutu Prawa jest kształcenia na kierunkach prawo i administracja oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. 

rekrutacja

galeria

kontakt

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa-Rembertów

Telefon kontaktowy: 261813137

Punkt Rekrutacyjny: rekrutacja@aszwoj.onmicrosoft.com