Uniwersytet Warszawski

O uczelni

Uniwersytet Warszawski

Idź do Uczelni Sprawdź progi punktowe

Początki Uniwersytetu wiążą się z dwiema szkołami – Szkołą Prawa z 1808 roku i założoną rok później Szkołą Lekarską. Obydwie szkoły, z czasem przekształcone w dwa ważne wydziały Uniwersytetu, miały kształcić specjalistów potrzebnych w funkcjonowaniu Księstwa Warszawskiego.
Klęska powstania listopadowego, w którym masowy udział wzięli studenci uczelni, przesądziła o jej zamknięciu. Z biegiem lat wskrzeszenie w Warszawie wyższej uczelni typu uniwersyteckiego stawało się koniecznością. Uroczyste otwarcie akademii, która nosiła teraz nazwę Szkoły Głównej, nastąpiło 15 listopada 1862 roku. Udział studentów SG w powstaniu styczniowym, sprawił, że uczelnię zamknięto w 1869 roku. W sierpniu 1915 wojska rosyjskie opuściły Warszawę, a ich miejsce zajęły wojska niemieckie. Władze niemieckie zezwoliły na utworzenie polskojęzycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości Uniwersytet po raz pierwszy w swojej historii mógł rozwijać się w warunkach wolności nauki i nauczania. Na początku lat 30. UW był już największym polskim uniwersytetem z 250 profesorami i docentami oraz 10 000 studentów. 

Studia na UW to przede wszystkim szansa zdobycia gruntownej wiedzy, przydatnych kompetencji i dyplomu cenionego na rynku pracy. Ale to nie jedyne atuty UW. W najbliższych tygodniach będziemy opowiadać kandydatom o tym, dlaczego warto wybrać naszą uczelnię. Będziemy pisać o możliwościach rozwijania swoich pasji sportowych i artystycznych, znajomości języków, pomysłów biznesowych i inicjatyw społecznych. Opowiemy o wsparciu, na jakie może liczyć każdy student i z jakich programów stypendialnych może skorzystać. I dlaczego warto, po ukończeniu studiów licencjackich, kontynuować naukę na UW.

Co podoba się obecnym studentom?

Wykształcenie zdobyte na UW jest atutem na rynku pracy. Potwierdzają to badania prowadzone wśród absolwentów – 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów.

Ankiety, w których pytamy studentów, czy są zadowoleni ze studiów na UW, pokazują, że uczelnia spełnia ich oczekiwania.

Studenci UW:

 • są zadowoleni z możliwości uczenia się od wybitnych specjalistów,
 • podkreślają, że uniwersytet ma w swojej ofercie interesujące i inspirujące zajęcia oraz daje możliwość rozwoju osobistego,
 • doceniają atmosferę uniwersytetu oraz „prostudenckie” nastawienie uczelni,
 • są przekonani, że wykształcenie zdobyte na UW wiąże się z prestiżem i renomą.

Co mówią rankingi?

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych – takie jak Times Higher Education World University Ranking, Quaquarelli Symmonds World University Ranking, Academic Ranking of World Universities zw. rankingiem szanghajskim – uwzględniają zaledwie 3% najlepszych uczelni na świecie. UW należy do tego grona, będąc zawsze najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią.

W ubiegłym roku akademickim w rankingu szanghajskim uniwersytet awansował o ponad 100 pozycji. To zasługa naszych wykładowców – autorów wybitnych publikacji naukowych, które są oceniane w rankingu.

Od lat nasza uczelnia zajmuje też 1. miejsce w krajowych rankingach szkół wyższych.

Oferta UW

 • ponad 100 kierunków i specjalności studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych,
 • ponad 20 programów w języku angielskim,
 • programy z elementami nauk medycznych oraz inżynierskie,
 • indywidualne studia międzydziedzinowe umożliwiające studentom samodzielne kształtowanie programu pod opieką tutorów na podstawie zajęć oferowanych przez kilka uniwersyteckich wydziałów.

Wydziały

Wydział Fizyki

Wydział Polonistyki

Wydział Geologii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział „Artes Liberales”

Wydział Biologii

Wydział „Artes Liberales”

Wydział Fizyki

Wydział Geologi

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Biologii

Więcej wydziałów

Wydział Chemii

Studia I stopnia

 • Chemia
 • Chemia medyczna
 • Energetyka i chemia jądrowa
 • Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Studia II Stopnia

 • Chemia
 • Energetyka i chemia jądrowa

 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 •  Architektura przestrzeni informacyjnych
 •  Dziennikarstwo i medioznawstwo
 •  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 •  Journalism and information studies
 •  Logistyka i administrowanie w mediach

 Studia II stopnia

 • Dziennikarstwo i medioznawstwo

 • Informacja naukowa i bibliotekoznwstwo

 • Logistyka i administrowanie w mediach

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Architektura przestrzeni informacyjnych
 • Dziennikarstwo i medioznawstwo
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Logistyka i administrowanie w mediach

Studia niestacjonarne II stopnia

 •  Dziennikarstwo i medioznawstwo 

 •  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 •  Logistyka i administrowanie w mediach
Wydział Filozofii i Socjologii
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Socjologia

Studia II Stopnia

 • Filozofia
 • Kognitywistyka
 • Socjologia

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Filozofia

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Filozofia
 • Socjologia
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Geografia
 • Gospodarka Przestrzenna

Studia II Stopnia

 • Geografia 
 • Gospodarka Przestrzenna

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Geografia
 • Gospodarka Przestrzenna

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Geografia
 • Gospodarka Przestrzenna
Wydział Historyczny
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Archeology
 • Archeologia
 • Etnologia i antropologia kulturowa
 • Historia
 • Historia i kultura żydów
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Muzykologia

Studia II Stopnia

 • Archeology
 • Archeologia
 • Etnologia i antropologia kulturowa
 • Historia
 • Historia i kultura żydów
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Muzykologia

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Archeologia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Lingwistyka stosowana
 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia II Stopnia

 • Lingwistyka stosowana
 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Lingwistyka stosowana
 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Lingwistyka stosowana
 • Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Matematyka
 • Bioinformatyka i biologia systemów
 • Informatyka

Studia II Stopnia

 • Matematyka
 • Bioinformatyka i biologia systemów
 • Informatyka
Wydział Nauk Ekonomicznych
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Ekonomia
 • Finanse, inwestycje i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 • Finance, investments and accounting
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menadżerskie

Studia II Stopnia

 • Ekonomia
 • Finanse, inwestycje i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 • Finance, investments and accounting

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Ekonomia
 • Finanse, inwestycje i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Ekonomia
 • Finanse, inwestycje i rachunkowość
 • Informatyka i ekonometria
Wydział Neofilologii
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Filologia angielska
 • Filologia romańska
 • Filologia Ugrofińska
 • Filologia włoska
 • Germanistyka
 • Iberystyka
 • Studia filoloficzno-kulturoznawcze

Studia II Stopnia

 • Filologia angielska
 • Filologia romańska
 • Filologia Ugrofińska
 • Filologia włoska
 • Germanistyka
 • Iberystyka
 • Studia filoloficzno-kulturoznawcze

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Filologia angielska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
 • Iberystyka

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Filologia angielska
 • Filologia romańska
 • Germanistyka
Wydział Orientalistyczny
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Orientalistyka
 • Studia wschodnie

Studia II Stopnia

 • Orientalistyka
 • Studia wschodnie

Studia niestacjonarne I stopnia

 • Orientalistyka

Studia niestacjonarne II stopnia

 • Orientalistyka
Wydział Pedagogiczny
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Pedagogika
 • Pedagogika małego dziecka

Studia II Stopnia

 • Pedagogika

Studia III Stopnia

 • Pedagogika
Wydział Psychologii
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia

 • Stosowana psychologia zwierząt

Studia jednolite

 • Psychologia
 • Psychology

Studia III Stopnia 

 • Psychologia- Studia doktoranckie 

 

Wydział Zarządzania
Odwiedź stronę wydziału

Studia I stopnia 

 • Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 • Zarządzanie

 Studia II Stopnia

 • Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie środowiskiem (environmental management)

Rekrutacja

Informacje

Co sprawia, że co roku w rekrutacji na studia na UW bierze udział ok. 35 tys. osób?

Kandydaci na studia mają do wyboru ponad 400 uczelni w całym kraju. Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim, działa tu 16 uczelni publicznych oraz ponad 40 niepublicznych. Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Warszawski?

 • Uczelnia daje możliwość kontaktu z wybitnymi przedstawicielami nauki. Na Uniwersytecie pracuje obecnie ok. 3,7 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 740 profesorów.
 • 2/3 badanych studentów jest zadowolonych z wyboru studiów na UW. Za najmocniejsze strony uznają m.in. prestiż uczelni, wszechstronne możliwości rozwoju oraz atmosferę studiowania.
 • Blisko 90% absolwentów wkrótce po zakończeniu studiów znajduje pracę (Niemal pewna praca po UW).
 • Na UW jest ponad 100 kierunków studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a wśród nich kierunki interdyscyplinarne, 26 programów nauczania w języku angielskim i ok. 2 tys. przedmiotów prowadzonych w języku angielskim na studiach polskojęzycznych.
 • Uniwersyteckie badania prowadzone są nie tylko w warszawskich laboratoriach. Geolodzy jeżdżą w Góry Świętokrzyskie, biolodzy do Białowieży, archeolodzy swoje stanowiska mają od Gwatemali, przez Sudan, po Rosję, astronomowie obserwują niebo na pustyni Atacama w Chile (UW poza Warszawą).
 • W ramach lektoratów do wyboru jest 41 języków, a wśród nich węgierski, łotewski, mongolski, perski czy polski język migowy.
 • Na UW jest jeden z największych księgozbiorów akademickich w kraju. Biblioteka Uniwersytecka wraz ze wszystkimi bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi ma w swoich zbiorach ok. 5,8 mln woluminów. Na uczelni istnieje też największa w Polsce biblioteka naukowa dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne, nie są w stanie czytać zwykłego druku.

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel.: +48 22 55 20 000
fax: +48 22 55 24 029

NIP 525-001-12-66
REGON 000001258