Wydział Biologii

O Wydziale

Biologia to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, bez której trudno wyobrazić sobie postęp w medycynie, rolnictwie, ochronie przyrody, czy w biotechnologii. Jeżeli chcesz zdobyć aktualną wiedzę przyrodniczą, opanować najnowsze metody i techniki badawcze, nauczyć się planowania pracy badawczej oraz samodzielnego formułowania i testowania hipotez to przyjdź do nas na Wydział Biologii UW. Zarówno prace magisterskie jak i licencjackie realizowane są w ścisłym związku z prowadzonymi badaniami, których zakres jest rozszerzany  m.in. dzięki wprowadzaniu i stosowaniu nowych metod analitycznych. Nasi najlepsi studenci wyjeżdżają na zagraniczne stypendia na uczelnie w Europie i USA. Absolwenci Wydziału Biologii pracują na najlepszych uniwersytetach, w renomowanych instytutach naukowych, znanych firmach farmaceutycznych.

Sprawdź progi punktowe

Kierunki studiów

Studia stacjonarne I stopnia

  • Biologia (lic.)
  • Biotechnologia (lic.)
  • Ochrona środowiska (lic.)

Studia stacjonarne II stopnia

  • Biologia (mgr)
  • Biotechnologia (mgr)
  • Ochrona środowiska (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Kontakt

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski

 

Kontakt w sprawach studiów I i II stopnia
e-mail: studia@biol.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach kadrowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych
e-mail: dziekanat@biol.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych
e-mail: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl

Kontakt w sprawach zamówień publicznych
e-mail: zampub@biol.uw.edu.pl