Progi punktowe - Uniwersytet Warszawski

Wkrótce kolejne Uczelnie i Wydziały
Polub nas na facebooku a niczego nie przegapisz!

Tutaj możesz sprawdzić czy osiągnięte przez Ciebie wyniki na egzaminie maturalnym pozwolą dostać się na wymarzone studia. Przedstawione poniżej progi punktowe są orientacyjne i nie gwarantują przyjęcia na studia.

Sprawdź Szczegóły kierunków UW

Wybierz Wydział

IDŹ DO WYDZIAŁU SNSiR

Studia I stopnia, stacjonarne

Praca socjalna
Sprawdź więcej na temat kierunku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Sprawdź więcej na temat kierunku
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Sprawdź więcej na temat kierunku

Studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne)

Praca socjalna
Sprawdź więcej na temat kierunku
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Sprawdź więcej na temat kierunku
Socjologia stosowana i antropologia społeczna
Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do Wydziału Fizyki UW

Ogólne informacje

Minimalny próg kwalifikacji wynosi 50 punktów.

Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji (np. terminy, ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym, zasady rekrutacji dla kandydatów z Maturą Międzynarodową czy ze starą maturą) można znaleźć pod adresem https://www.fuw.edu.pl/rekrutacja.html

Astronomia
Sprawdź więcej na temat kierunku
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Sprawdź więcej na temat kierunku
Fizyka
Sprawdź więcej na temat kierunku
Nanoinżynieria
Sprawdź więcej na temat kierunku
Nauczanie fizyki
Sprawdź więcej na temat kierunku
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie
Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału polonistyki uw

Studia I stopnia, stacjonarne

Filologia bałtycka
Sprawdź więcej na temat kierunku
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Sprawdź więcej na temat kierunku
Filologia polska
Sprawdź więcej na temat kierunku
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
Sprawdź więcej na temat kierunku
Logopedia ogólna i kliniczna
Sprawdź więcej na temat kierunku
Slawistyka
Sprawdź więcej na temat kierunku
Sztuka pisania
Sprawdź więcej na temat kierunku

Studia I stopnia, niestacjonarne

Filologia polska
Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału artes liberales

Studia I stopnia, stacjonarne

Antropozoologia
Sprawdź więcej na temat kierunku
Filologia nowogrecka
Sprawdź więcej na temat kierunku
Kulturoznawstwo- cywilizacja śródziemnomorska
Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału geologii uw

Studia I stopnia, stacjonarne

Kandydaci na studia kwalifikowani są na podstawie wyników otrzymanych na Świadectwie Dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury, matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB), „starej matury” (sprzed 2005 r.) lub  matury zagranicznej. Szczegółowe zasady kwalifikacji dla poszczególnych rodzajów matur znajdują się na stronie:  https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4945/M.2019.198.U.451.pdf (od strony 107 w Załączniku nr 1) lub https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

Poniżej przedstawiono zasady kwalifikacji dla posiadaczy świadectwa maturalnego w trybie polskiej nowej matury (czyli z lat 2005-2020).

Geologia poszukiwawcza
Sprawdź więcej na temat kierunku
Geologia stosowana
Sprawdź więcej na temat kierunku
IDŹ DO WYDZIAŁU Prawa i administracji

OLIMPIADY

PRAWO, ADMINISTRACJA I STOPNIA, SAMORZĄD I STOPNIA w trybie STACJONARNYM

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 1. LAUREACI i FINALIŚCI olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
  • matematyka;
  • informatyka;
  • fizyka;
  • historia;
  • wiedza o społeczeństwie;
  • język łaciński i kultura antyczna;
  • geografia;
  • filozofia.
 1. LAUREACI olimpiady przedmiotowej zwalniającej z egzaminu maturalnego z przedmiotu język polski.
 2. LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad interdyscyplinarnych i tematycznych:
  • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie organizowana przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika;
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie;
  • Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie;
  • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie;
  • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną

W przypadku olimpiad przedmiotowych, które nie zostały wymienione powyżej, obowiązują ogólne zasady określone w uchwale.

Studia I stopnia, stacjonarne

Prawo
Sprawdź więcej na temat kierunku
Administracja
Sprawdź więcej na temat kierunku
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
Sprawdź więcej na temat kierunku

Studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne)

Prawo
Sprawdź więcej na temat kierunku
Administracja
Sprawdź więcej na temat kierunku
IDŹ DO STRONY WYDZIAŁU BIOLOGII

Studia I stopnia, stacjonarne

Biologia
Biotechnologia
Ochrona środowiska

A może studia na jednej z najwyżej ocenianych w rankingach Uczelni w Polsce? Na kandydatów czeka do wyboru niema l00 kierunków. Poniżej omówiono zasady rekrutacji i progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia?

Pod uwagę brane są wyniki z matur, wyłącznie z części pisemnej. Na konkretny kierunek uwzględniane są wyniki z trzech do pięciu przedmiotów. Przedmiotami wymaganymi są język polski, matematyka i język obcy. Jeśli punkty można uzyskać za dodatkowe przedmioty, to zazwyczaj można wybrać z kilku przedmiotów.

Istotny jest poziom na jakim zdawane były przedmioty. Przedmioty zdawane na rozszerzeniu mają mnożnik 1, a na poziomie podstawowym są mnożone przez 0,6.

Dodatkowo każdy przedmiot ma przypisaną wagę określona w procentach. Waga wskazuje na to, jak bardzo dany przedmiot jest istotny na konkretnym kierunku i jest uwzględniany przy wyliczaniu ostatecznej sumy uzyskanych punktów.

Aby dostać się na niektóre kierunki konieczne jest również, wzięcie udziału w sprawdzianie predyspozycji, np. na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych.

Progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Najwyższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najwyższymi progami punktowymi są (maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100, wyjątki punkt 1. i 2.):

 1. Logopedia ogólna i kliniczna 126,76 (maks. 200 p.)
 2. Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 102,96 (maks. 200 p.)
 3. Orientalistyka – sinologia 91,32
 4. Orientalistyka – japonistyka 90,50
 5. Informatyka 89,80
 6. Indywidualne studia międzydziedzinowe w Kolegium MISH 88,34
 7. Filologia angielska (English Studies) 86,16
 8. Orientalistyka – arabistyka 83,92
 9. Orientalistyka – afrykanistyka 81,31
 10. Ekonomia; Finanse i rachunkowość; Informatyka i ekonometria 80,60
 11. Iberystyka: hispanistyka 80,20
 12. Matematyka 80,14
 13. Lingwistyka stosowana 74,94
 14. Psychologia 74,48
 15. Filologia włoska 73,40
 16. Bioinformatyka i biologia systemów 72,10
 17. Orientalistyka – turkologia 71,92
Najniższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najniższymi progami punktowymi są:

 1. Filologia polska 30,14
 2. Socjologia stosowana i antropologia społeczna 30,32
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30,48
 4. Slawistyka 30,48
 5. Geografia 30,66
 6. Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 30,66
 7. Pedagogika 30,78
 8. Praca socjalna 32,92
 9. Filologia bałtycka 33,52
 10. Studia wschodnie 34,56
 11. Filologia białoruska z językiem angielskim 35,10
 12. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 35,12
 13. Organizowanie rynku pracy 35,22
 14. Archeologia 36,76
 15. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 37,44
 16. Chemiczna analiza instrumentalna 38,58
 17. Ochrona środowiska 39,44
 18. Polityka społeczna 39,72
 19. Administracja 40,23
 20. Samorząd terytorialny i polityka regionalna 40,23

Oblicz swoje szanse na dostanie się na studia kalkulatorem progów punktowych.

Więcej informacji o Uniwersytecie Warszawskim na naszej stronie.

Zasady rekrutacji na stronie Uczeni.