Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

O wydziale

 

 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji tworzą: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR) i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS). IPSiR i ISNS to wyjątkowe miejsca, w których pasja spotyka się z wiedzą i doświadczeniem! To miejsca, które wyróżnia interdyscyplinarność oraz wyjątkowe podejście do człowieka.  Bo w naszej pracy stawiamy na kontakt, relację z drugim człowiekiem. Tak samo budujemy relacje  z naszymi studentami.  Jesteśmy dla Was! 

Kierunki Studiów

Kalkulator progów punktowych

Studia I stopnia stacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (lic.)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA I STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA I STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Szukasz ciekawych studiów? Lubisz ludzi, chcesz się rozwijać, jesteś kreatywny i lubisz działać? 
Te studia są dla Ciebie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PROFILAKTYKĘ SPOŁECZNĄ I RESOCJALIZACJĘ W IPSiR?

W IPSiR ważny jest człowiek. Uczymy, jak go poznać i zrozumieć. Odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, grup społecznych i społeczeństwa. Łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne.

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, ale  również praktycy z długoletnim doświadczeniem. Są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii. Na zajęcia zapraszamy specjalistów i praktyków.

Stawiamy na indywidualny rozwój i ukierunkowanie zainteresowań. 

Łączymy wiedzę z praktyką – przygotowujemy do wykonywania zawodu przez praktyki zawodowe, warsztaty, innowacyjne metody kształcenia. Podczas studiów w IPSiR będziesz mógł działać w kołach naukowych, wolontariacie, brać udział w projektach, badaniach i wielu innych inicjatywach.

CZEGO UCZYMY?

Nasze studia są interdyscyplinarne! Przekazujemy i utrwalamy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej, stale łącząc teorię z praktyką!

 • Uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych.
 • Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi dorosłych i młodzieży, uzależnieniami, problematyką przestępczości, marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.
 • Uczymy strategii przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

Na studiach rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Nauczysz się planować, realizować i ewaluować programy resocjalizacyjne oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

LICZY SIĘ DLA NAS TWÓJ INDYWIDUALNY ROZWÓJ!

Dlatego na studiach oferujemy aż pięć specjalizacji do wyboru: 

 • prawno-kryminologiczną
 • dla osób, które interesują się przestępczością, sprawcami i ofiarami przestępstw, chcą  dowiedzieć  się  jak  działają  organy wymiaru sprawiedliwości i zastanawiają się, jak  zapobiegać przestępczości,
 • wychowanie resocjalizujące
 • dla osób interesujących się pracą z osobami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, zdemoralizowanymi lub popełniającymi czyny karalne oraz dla tych, którzy chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne,
 • rewitalizację i innowacje społeczne
 • dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych, jednostek  administracji publicznej i firm stosujących innowacje,
 • pracę socjalną
 • dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi, którym zależy na zdobyciu profesjonalnych kompetencji pozwalających na udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów życiowych,
 • polityki publiczne
 • dla zainteresowanych tworzeniem, wprowadzaniem i ewaluacją polityk publicznych, chcących się dowiedzieć, jak państwo, samorządy i organizacje społeczne rozwiązują problemy społeczne i dostarczają usług publicznych.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dla wszystkich, którzy  pragną zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu  profilaktyki społecznej i resocjalizacji i dla przyszłych pracowników:

 • administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucji i organizacji międzynarodowych oraz środków masowego przekazu;
 • organów bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz organów zajmujących się problematyką nieletnich;
 • instytucji wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze;
 • instytucji  oświatowych, placówek diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • ochrony zdrowia – instytucji diagnostycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania;
 • biur polityki społecznej, urzędów pracy, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów ds. uchodźców, organizacji  i instytucji  zajmujących się bezrobotnymi, bezdomnymi i pomocą postpenitencjarną;
 • sektora służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka.

NASI ABSOLWENCI

 • już w trakcie studiów są zatrudniani w instytucjach resocjalizacyjnych
 • odnoszą pierwsze sukcesy zawodowe w wielu dziedzinach i obszarach związanych z profilaktyką społeczną
 • są prawdziwymi LIDERAMI grup zawodowych instytucji profilaktycznych i resocjalizacyjnych

JEŚLI zależy Ci na poznawaniu ciekawych ludzi, chcesz łączyć wiedzą z praktyką, ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera, lubisz wyzwania… DOŁĄCZ DO NAS!!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-i-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/

ZAPISZ SIĘ NA NASZE STUDIA!

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/

Zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku – posłuchaj co mówią o nim studenci, wykładowcy i absolwenci: POSŁUCHAJ
Dowiedz się więcej o kierunku: POSŁUCHAJ

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (lic.)

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA – STUDIA I i II STOPNIA W INSTYTUCIE SOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH (ISNS)

Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych to unikatowa możliwość interdyscyplinarnego rozwoju i zdobycia kompetencji, pozwalających na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych.

Niestandardowe, multidycyplinarne podejście do nauczania, realizowane przez wykładowców ISNS oraz goszczących na zajęciach specjalistów, zatrudnionych w instytucjach państwowych oraz sektorze prywatnym i pozarządowym, pozwala studentom na nabycie praktycznych, cenionych na rynku pracy umiejętności, uzupełnionych o szeroki wachlarz kompetencji społecznych.

W Instytucie pracują specjaliści różnych dyscyplin: socjologowie, antropologowie, psychologowie, pedagodzy, filozofowie i historycy. Dzięki temu ISNS oferuje studentom do wyboru 8 specjalizacji na studiach I stopnia i 9 specjalizacji na studiach II stopnia  (o specjalizacjach przeczytasz też w naszym Informatorze), zapewniając wszechstronne podejście do badania i analizy zjawisk społecznych oraz otwartość na różne koncepcje teoretyczne.  

Dlaczego warto studiować Socjologię stosowaną i antropologię społeczną w ISNS mówi dr Tomasz Sobierajski 

O Socjologii stosowanej i antropologii społecznej piszą nasi studenci
Poradnik dla naszych przyszłych i nowych Studentów.

Studia I stopnia niestacjonarne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (lic.)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA I STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA I STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Szukasz ciekawych studiów? Lubisz ludzi, chcesz się rozwijać, jesteś kreatywny i lubisz działać? 
Te studia są dla Ciebie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PROFILAKTYKĘ SPOŁECZNĄ I RESOCJALIZACJĘ W IPSiR?

W IPSiR ważny jest człowiek. Uczymy, jak go poznać i zrozumieć. Odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, grup społecznych i społeczeństwa. Łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne.

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, ale  również praktycy z długoletnim doświadczeniem. Są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii. Na zajęcia zapraszamy specjalistów i praktyków.

Stawiamy na indywidualny rozwój i ukierunkowanie zainteresowań. 

Łączymy wiedzę z praktyką – przygotowujemy do wykonywania zawodu przez praktyki zawodowe, warsztaty, innowacyjne metody kształcenia. Podczas studiów w IPSiR będziesz mógł działać w kołach naukowych, wolontariacie, brać udział w projektach, badaniach i wielu innych inicjatywach.

CZEGO UCZYMY?

Nasze studia są interdyscyplinarne! Przekazujemy i utrwalamy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej, stale łącząc teorię z praktyką!

 • Uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych.
 • Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi dorosłych i młodzieży, uzależnieniami, problematyką przestępczości, marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.
 • Uczymy strategii przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

Na studiach rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Nauczysz się planować, realizować i ewaluować programy resocjalizacyjne oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

LICZY SIĘ DLA NAS TWÓJ INDYWIDUALNY ROZWÓJ!

Dlatego na studiach oferujemy aż pięć specjalizacji do wyboru: 

 • prawno-kryminologiczną
 • dla osób, które interesują się przestępczością, sprawcami i ofiarami przestępstw, chcą  dowiedzieć  się  jak  działają  organy wymiaru sprawiedliwości i zastanawiają się, jak  zapobiegać przestępczości,
 • wychowanie resocjalizujące
 • dla osób interesujących się pracą z osobami zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, zdemoralizowanymi lub popełniającymi czyny karalne oraz dla tych, którzy chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne,
 • rewitalizację i innowacje społeczne
 • dla przyszłych pracowników organizacji pozarządowych, jednostek  administracji publicznej i firm stosujących innowacje,
 • pracę socjalną
 • dla osób zainteresowanych pracą z ludźmi, którym zależy na zdobyciu profesjonalnych kompetencji pozwalających na udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów życiowych,
 • polityki publiczne
 • dla zainteresowanych tworzeniem, wprowadzaniem i ewaluacją polityk publicznych, chcących się dowiedzieć, jak państwo, samorządy i organizacje społeczne rozwiązują problemy społeczne i dostarczają usług publicznych.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dla wszystkich, którzy  pragną zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu  profilaktyki społecznej i resocjalizacji i dla przyszłych pracowników:

 • administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucji i organizacji międzynarodowych oraz środków masowego przekazu;
 • organów bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz organów zajmujących się problematyką nieletnich;
 • instytucji wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze;
 • instytucji  oświatowych, placówek diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • ochrony zdrowia – instytucji diagnostycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania;
 • biur polityki społecznej, urzędów pracy, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów ds. uchodźców, organizacji  i instytucji  zajmujących się bezrobotnymi, bezdomnymi i pomocą postpenitencjarną;
 • sektora służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka.

NASI ABSOLWENCI

 • już w trakcie studiów są zatrudniani w instytucjach resocjalizacyjnych
 • odnoszą pierwsze sukcesy zawodowe w wielu dziedzinach i obszarach związanych z profilaktyką społeczną
 • są prawdziwymi LIDERAMI grup zawodowych instytucji profilaktycznych i resocjalizacyjnych

JEŚLI zależy Ci na poznawaniu ciekawych ludzi, chcesz łączyć wiedzą z praktyką, ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera, lubisz wyzwania… DOŁĄCZ DO NAS!!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-i-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/

ZAPISZ SIĘ NA NASZE STUDIA!

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/

Zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku – posłuchaj co mówią o nim studenci, wykładowcy i absolwenci: POSŁUCHAJ
Dowiedz się więcej o kierunku: POSŁUCHAJ

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (lic.)

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA – STUDIA I i II STOPNIA W INSTYTUCIE SOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH (ISNS)

Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych to unikatowa możliwość interdyscyplinarnego rozwoju i zdobycia kompetencji, pozwalających na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych.

Niestandardowe, multidycyplinarne podejście do nauczania, realizowane przez wykładowców ISNS oraz goszczących na zajęciach specjalistów, zatrudnionych w instytucjach państwowych oraz sektorze prywatnym i pozarządowym, pozwala studentom na nabycie praktycznych, cenionych na rynku pracy umiejętności, uzupełnionych o szeroki wachlarz kompetencji społecznych.

W Instytucie pracują specjaliści różnych dyscyplin: socjologowie, antropologowie, psychologowie, pedagodzy, filozofowie i historycy. Dzięki temu ISNS oferuje studentom do wyboru 8 specjalizacji na studiach I stopnia i 9 specjalizacji na studiach II stopnia  (o specjalizacjach przeczytasz też w naszym Informatorze), zapewniając wszechstronne podejście do badania i analizy zjawisk społecznych oraz otwartość na różne koncepcje teoretyczne.  

Dlaczego warto studiować Socjologię stosowaną i antropologię społeczną w ISNS mówi dr Tomasz Sobierajski 

O Socjologii stosowanej i antropologii społecznej piszą nasi studenci
Poradnik dla naszych przyszłych i nowych Studentów.

Studia II stopnia stacjonarne

Kryminologia (mgr)

KRYMINOLOGIA – STUDIA II STOPNIA W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Dlaczego warto studiować Kryminologię w IPSiR?

Znamy się na rzeczy! To my – jako pierwsi w Polsce – otworzyliśmy studia magisterskie na kierunku kryminologia.

Nasz program studiów ma charakter interdyscyplinarny!  Oferujemy wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz warsztaty dotyczące teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z przestępczością oraz zachowaniami dewiacyjnymi.

Naszych studentów uczą świetni specjaliści – kryminolodzy –  o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą.

Dla kogo są te studia?

Dla osób, które skończyły studia licencjackie, ale także i dla tych, którzy ukończyli już studia magisterskie i chcą pracować w  sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, jak również działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych  i samorządowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy nawet dziennikarzy.

Czego się nauczysz?

 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne, związane zwłaszcza z przestępczością.
 • Będziesz mieć rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań.
 • Poznasz także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.
 • Nauczysz się robić badania kryminologiczne i analizować wyniki takich badań.

Co nas wyróżnia? Oferujemy:

 • Wyjątkowe fakultety (np. „Zielona kryminologia”, „Symulacja procesu karnego” w języku angielskim)
 • Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach działalności Kryminologicznego Koła Naukowego
 • Możliwość pracy w zespołach badawczych w Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczestnictwo w działaniach „Kliniki art. 42” – badanie spraw konkretnych skazanych, prowadzenie rozmów z przedstawicielami organów administracji więziennej, z sędziami, adwokatami i prokuratorami oraz rozmów z samymi skazanymi i członkami ich rodzin.
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach, m. in. realizacji warsztatów dla więźniów dożywotnich i skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności

Szukasz dodatkowych informacji?

Poczytaj o naszych studiach:  https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-ii-stopnia-kryminologia/

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji na studiahttps://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_KR/

Praca socjalna (mgr)

PRACA SOCJALNA – STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Dlaczego warto studiować Pracę socjalną?

Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie wiedzy pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz rozpoznawać mechanizmy, które do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej – to uczestnictwo w zajęciach praktycznych służących nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania.

Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia te przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają tzw. umiejętności miękkie (interpersonalne), pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy – wspomagają rozwój osobisty.

Dla kogo są te studia?

Dla osób, które skończyły studia licencjackie, ale także i dla tych, którzy ukończyli już studia magisterskie i chcą nauczyć się profesjonalnego pomagania osobom, rodzinom i społecznościom doświadczającym rozmaitych trudności i problemów.

To studia dla osób, które chcą pracować w instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych, w zawodzie pracownika socjalnego, ale nie tylko – studia przygotowują do profesjonalnej działalności pomocowej, która nie jest ograniczona do jednego konkretnego zawodu pomocowego czy jednej instytucji.

To studia dla przyszłych asystentów rodziny, klinicznych pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów społeczności lokalnej, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych czy streetworkerów.

Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się rozumieć ludzi, ich trudne sytuacje i przyczyny, które do tych trudności doprowadziły, ale także lepiej rozumieć siebie
 • Dowiesz się, jak działają służby społeczne, jakimi metodami rozwiązują problemy indywidualne i społeczne
 • Nauczysz się kompetentnie pomagać
 • Nauczysz się prowadzić badania i analizy w obszarze problemów badawczych właściwych pracy socjalnej jako stosowanej nauce społecznej

Co nas wyróżnia?

 • Studia mają charakter studiów wydziałowych – zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych obu instytutów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
 • Program studiów oferuje – oprócz szeregu zajęć wspólnych – trzy równolegle prowadzone odrębne ścieżki edukacyjne (moduły specjalizacyjne): możesz specjalizować się w ‘praktyce ogólnej’ lub – jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na kierunku praca socjalna – w ‘mikropraktyce’ (pracy z jednostkami i rodzinami) i ‘makropraktyce’ (pracy ze społecznościami lokalnymi)

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku praca socjalna daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej

Polityka społeczna i resocjalizacja (mgr)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA II STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Szukasz ciekawych studiów? Lubisz ludzi, chcesz się rozwijać, jesteś kreatywny i lubisz działać? 

Te studia są dla Ciebie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PROFILAKTYKĘ SPOŁECZNĄ I RESOCJALIZACJĘ W IPSiR?

W IPSiR ważny jest człowiek. Uczymy, jak go poznać i zrozumieć. Odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, grup społecznych i społeczeństwa. Łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne.

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, ale  również praktycy z długoletnim doświadczeniem. Są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii. Na zajęcia zapraszamy specjalistów i praktyków.

Stawiamy na indywidualny rozwój i ukierunkowanie zainteresowań. 

Łączymy wiedzę z praktyką – przygotowujemy do wykonywania zawodu przez praktyki zawodowe, warsztaty, innowacyjne metody kształcenia. Podczas studiów w IPSiR będziesz mógł działać w kołach naukowych, wolontariacie, brać udział w projektach, badaniach i wielu innych inicjatywach.

CZEGO UCZYMY?

Nasze studia są interdyscyplinarne! Przekazujemy i utrwalamy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej, stale łącząc teorię z praktyką!

 • Uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych.
 • Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi dorosłych i młodzieży, uzależnieniami, problematyką przestępczości, marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.
 • Uczymy strategii przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

Na studiach rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Nauczysz się planować, realizować i ewaluować programy resocjalizacyjne oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dla wszystkich, którzy  pragną zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu  profilaktyki społecznej
i resocjalizacji i dla przyszłych pracowników:

 • administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucji i organizacji międzynarodowych oraz środków masowego przekazu;
 • organów bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz organów zajmujących się problematyką nieletnich;
 • instytucji wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze;
 • instytucji  oświatowych, placówek diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • ochrony zdrowia – instytucji diagnostycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania;
 • biur polityki społecznej, urzędów pracy, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów ds. uchodźców, organizacji  i instytucji  zajmujących się bezrobotnymi, bezdomnymi i pomocą postpenitencjarną;
 • sektora służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka.

NASI ABSOLWENCI

 • już w trakcie studiów są zatrudniani w instytucjach resocjalizacyjnych
 • odnoszą pierwsze sukcesy zawodowe w wielu dziedzinach i obszarach związanych z profilaktyką społeczną
 • są prawdziwymi LIDERAMI grup zawodowych instytucji profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

JEŚLI zależy Ci na poznawaniu ciekawych ludzi, chcesz łączyć wiedzą z praktyką, ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera, lubisz wyzwania… DOŁĄCZ DO NAS!!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-ii-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/

ZAPISZ SIĘ NA NASZE STUDIA!

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/

Zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku – posłuchaj co mówią o nim studenci, wykładowcy i absolwenci: POSŁUCHAJ

Dowiedz się więcej o kierunku: POSŁUCHAJ

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (mgr)

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA – STUDIA I i II STOPNIA W INSTYTUCIE SOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH (ISNS)

Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych to unikatowa możliwość interdyscyplinarnego rozwoju i zdobycia kompetencji, pozwalających na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych.

Niestandardowe, multidycyplinarne podejście do nauczania, realizowane przez wykładowców ISNS oraz goszczących na zajęciach specjalistów, zatrudnionych w instytucjach państwowych oraz sektorze prywatnym i pozarządowym, pozwala studentom na nabycie praktycznych, cenionych na rynku pracy umiejętności, uzupełnionych o szeroki wachlarz kompetencji społecznych.

W Instytucie pracują specjaliści różnych dyscyplin: socjologowie, antropologowie, psychologowie, pedagodzy, filozofowie i historycy. Dzięki temu ISNS oferuje studentom do wyboru 8 specjalizacji na studiach I stopnia i 9 specjalizacji na studiach II stopnia  (o specjalizacjach przeczytasz też w naszym Informatorze), zapewniając wszechstronne podejście do badania i analizy zjawisk społecznych oraz otwartość na różne koncepcje teoretyczne.  

Dlaczego warto studiować Socjologię stosowaną i antropologię społeczną w ISNS mówi dr Tomasz Sobierajski 

O Socjologii stosowanej i antropologii społecznej piszą nasi studenci
Poradnik dla naszych przyszłych i nowych Studentów.

Studia II stopnia niestacjonarne

Kryminologia (mgr)

KRYMINOLOGIA – STUDIA II STOPNIA W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI

 

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Dlaczego warto studiować Kryminologię w IPSiR?

Znamy się na rzeczy! To my – jako pierwsi w Polsce – otworzyliśmy studia magisterskie na kierunku kryminologia.

Nasz program studiów ma charakter interdyscyplinarny!  Oferujemy wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz warsztaty dotyczące teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z przestępczością oraz zachowaniami dewiacyjnymi.

Naszych studentów uczą świetni specjaliści – kryminolodzy –  o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą.

Dla kogo są te studia?

Dla osób, które skończyły studia licencjackie, ale także i dla tych, którzy ukończyli już studia magisterskie i chcą pracować w  sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, jak również działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych  i samorządowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy nawet dziennikarzy.

Czego się nauczysz?

 • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne, związane zwłaszcza z przestępczością.
 • Będziesz mieć rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań.
 • Poznasz także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.
 • Nauczysz się robić badania kryminologiczne i analizować wyniki takich badań.

Co nas wyróżnia? Oferujemy:

 • Wyjątkowe fakultety (np. „Zielona kryminologia”, „Symulacja procesu karnego” w języku angielskim)
 • Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach działalności Kryminologicznego Koła Naukowego
 • Możliwość pracy w zespołach badawczych w Centrum Analiz Kryminologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczestnictwo w działaniach „Kliniki art. 42” – badanie spraw konkretnych skazanych, prowadzenie rozmów z przedstawicielami organów administracji więziennej, z sędziami, adwokatami i prokuratorami oraz rozmów z samymi skazanymi i członkami ich rodzin.
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach, m. in. realizacji warsztatów dla więźniów dożywotnich i skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności

Szukasz dodatkowych informacji?

Poczytaj o naszych studiach:  https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-ii-stopnia-kryminologia/

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji na studiahttps://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_KR/

Praca socjalna (mgr)

PRACA SOCJALNA – STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Dlaczego warto studiować Pracę socjalną?

Studiowanie pracy socjalnej to z jednej strony zdobywanie wiedzy pozwalającej zrozumieć ludzi przeżywających życiowe trudności oraz rozpoznawać mechanizmy, które do powstawania tych trudności prowadzą, z drugiej – to uczestnictwo w zajęciach praktycznych służących nabywaniu umiejętności profesjonalnego pomagania.

Niezależnie od korzyści formalnych i czysto zawodowych studia te przynoszą inne pożytki przydatne na współczesnym rynku pracy, ale także we własnym życiu: uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych ludzi, rozwijają tzw. umiejętności miękkie (interpersonalne), pozwalają lepiej zrozumieć siebie, innymi słowy – wspomagają rozwój osobisty.

Dla kogo są te studia?

Dla osób, które skończyły studia licencjackie, ale także i dla tych, którzy ukończyli już studia magisterskie i chcą nauczyć się profesjonalnego pomagania osobom, rodzinom i społecznościom doświadczającym rozmaitych trudności i problemów.

To studia dla osób, które chcą pracować w instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych, w zawodzie pracownika socjalnego, ale nie tylko – studia przygotowują do profesjonalnej działalności pomocowej, która nie jest ograniczona do jednego konkretnego zawodu pomocowego czy jednej instytucji.

To studia dla przyszłych asystentów rodziny, klinicznych pracowników socjalnych, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów społeczności lokalnej, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych czy streetworkerów.

Czego się nauczysz?

 • Nauczysz się rozumieć ludzi, ich trudne sytuacje i przyczyny, które do tych trudności doprowadziły, ale także lepiej rozumieć siebie
 • Dowiesz się, jak działają służby społeczne, jakimi metodami rozwiązują problemy indywidualne i społeczne
 • Nauczysz się kompetentnie pomagać
 • Nauczysz się prowadzić badania i analizy w obszarze problemów badawczych właściwych pracy socjalnej jako stosowanej nauce społecznej

Co nas wyróżnia?

 • Studia mają charakter studiów wydziałowych – zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i dydaktycznych obu instytutów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
 • Program studiów oferuje – oprócz szeregu zajęć wspólnych – trzy równolegle prowadzone odrębne ścieżki edukacyjne (moduły specjalizacyjne): możesz specjalizować się w ‘praktyce ogólnej’ lub – jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na kierunku praca socjalna – w ‘mikropraktyce’ (pracy z jednostkami i rodzinami) i ‘makropraktyce’ (pracy ze społecznościami lokalnymi)

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku praca socjalna daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej

Polityka społeczna i resocjalizacja (mgr)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA – STUDIA II STOPNIA
W INSTYTUCIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI (IPSiR)

Poznaj nas! Zajrzyj do budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – wirtualny spacer

Szukasz ciekawych studiów? Lubisz ludzi, chcesz się rozwijać, jesteś kreatywny i lubisz działać? 

Te studia są dla Ciebie!

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PROFILAKTYKĘ SPOŁECZNĄ I RESOCJALIZACJĘ W IPSiR?

W IPSiR ważny jest człowiek. Uczymy, jak go poznać i zrozumieć. Odpowiadamy na pytania związane z funkcjonowaniem jednostek, grup społecznych i społeczeństwa. Łączymy otwartość na wiedzę i życie społeczne.

Nasi wykładowcy to nie tylko wybitni badacze i dydaktycy, ale  również praktycy z długoletnim doświadczeniem. Są ekspertami wielu instytucji krajowych i zagranicznych, autorami wdrożonych projektów, rozwiązań i strategii. Na zajęcia zapraszamy specjalistów i praktyków.

Stawiamy na indywidualny rozwój i ukierunkowanie zainteresowań. 

Łączymy wiedzę z praktyką – przygotowujemy do wykonywania zawodu przez praktyki zawodowe, warsztaty, innowacyjne metody kształcenia. Podczas studiów w IPSiR będziesz mógł działać w kołach naukowych, wolontariacie, brać udział w projektach, badaniach i wielu innych inicjatywach.

CZEGO UCZYMY?

Nasze studia są interdyscyplinarne! Przekazujemy i utrwalamy w atrakcyjny sposób wiedzę z zakresu kryminologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, psychologii, socjologii i pracy socjalnej, stale łącząc teorię z praktyką!

 • Uczymy diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych.
 • Przygotowujemy do zajmowania się zachowaniami problemowymi dorosłych i młodzieży, uzależnieniami, problematyką przestępczości, marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.
 • Uczymy strategii przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym i innym dewiacjom społecznym i indywidualnym.

Na studiach rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i analityczne. Nauczysz się planować, realizować i ewaluować programy resocjalizacyjne oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dla wszystkich, którzy  pragną zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu  profilaktyki społecznej
i resocjalizacji i dla przyszłych pracowników:

 • administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, instytucji i organizacji międzynarodowych oraz środków masowego przekazu;
 • organów bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz organów zajmujących się problematyką nieletnich;
 • instytucji wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze;
 • instytucji  oświatowych, placówek diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
 • ochrony zdrowia – instytucji diagnostycznych i terapeutycznych, ukierunkowanych na leczenie uzależnień oraz zaburzeń zachowania;
 • biur polityki społecznej, urzędów pracy, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów ds. uchodźców, organizacji  i instytucji  zajmujących się bezrobotnymi, bezdomnymi i pomocą postpenitencjarną;
 • sektora służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym, działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości;
 • funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka.

NASI ABSOLWENCI

 • już w trakcie studiów są zatrudniani w instytucjach resocjalizacyjnych
 • odnoszą pierwsze sukcesy zawodowe w wielu dziedzinach i obszarach związanych z profilaktyką społeczną
 • są prawdziwymi LIDERAMI grup zawodowych instytucji profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

JEŚLI zależy Ci na poznawaniu ciekawych ludzi, chcesz łączyć wiedzą z praktyką, ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera, lubisz wyzwania… DOŁĄCZ DO NAS!!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

https://ipsir.uw.edu.pl/edukacja/studia-ii-stopnia-profilaktyka-spoleczna-i-resocjalizacja/

ZAPISZ SIĘ NA NASZE STUDIA!

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/field/P_PRO/

Zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku – posłuchaj co mówią o nim studenci, wykładowcy i absolwenci: POSŁUCHAJ

Dowiedz się więcej o kierunku: POSŁUCHAJ

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (mgr)

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA – STUDIA I i II STOPNIA W INSTYTUCIE SOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH (ISNS)

Studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych to unikatowa możliwość interdyscyplinarnego rozwoju i zdobycia kompetencji, pozwalających na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych.

Niestandardowe, multidycyplinarne podejście do nauczania, realizowane przez wykładowców ISNS oraz goszczących na zajęciach specjalistów, zatrudnionych w instytucjach państwowych oraz sektorze prywatnym i pozarządowym, pozwala studentom na nabycie praktycznych, cenionych na rynku pracy umiejętności, uzupełnionych o szeroki wachlarz kompetencji społecznych.

W Instytucie pracują specjaliści różnych dyscyplin: socjologowie, antropologowie, psychologowie, pedagodzy, filozofowie i historycy. Dzięki temu ISNS oferuje studentom do wyboru 8 specjalizacji na studiach I stopnia i 9 specjalizacji na studiach II stopnia  (o specjalizacjach przeczytasz też w naszym Informatorze), zapewniając wszechstronne podejście do badania i analizy zjawisk społecznych oraz otwartość na różne koncepcje teoretyczne.  

Dlaczego warto studiować Socjologię stosowaną i antropologię społeczną w ISNS mówi dr Tomasz Sobierajski 

O Socjologii stosowanej i antropologii społecznej piszą nasi studenci
Poradnik dla naszych przyszłych i nowych Studentów.

Rekrutacja

Kontakt

Kontakt

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Ul. Zurawia 4, 00-503 Warszawa
22) 625 40 86, (22) 553 16 26
[email protected]