PROGI PUNKTOWE NA STUDIA

Skorzystaj z kalkulatora punktów maturalnych i sprawdź czy dostaniesz się na studia

Polub nas również na facebooku żeby niczego nie przegapić 

Wybierz uczelnie poniżej i przejdź do kalkulatora maturalnego.

WAT logo
Uniwersytet Warszawski Logo
logo uczelnia łazarskiego
logo aps warszawa

Zasady rekrutacji

Uniwersytet Warszawski

A może studia na jednej z najwyżej ocenianych w rankingach Uczelni w Polsce? Na kandydatów czeka do wyboru niema l00 kierunków. Poniżej omówiono zasady rekrutacji i progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia?

Pod uwagę brane są wyniki z matur, wyłącznie z części pisemnej. Na konkretny kierunek uwzględniane są wyniki z trzech do pięciu przedmiotów. Przedmiotami wymaganymi są język polski, matematyka i język obcy. Jeśli punkty można uzyskać za dodatkowe przedmioty, to zazwyczaj można wybrać z kilku przedmiotów.

Istotny jest poziom na jakim zdawane były przedmioty. Przedmioty zdawane na rozszerzeniu mają mnożnik 1, a na poziomie podstawowym są mnożone przez 0,6.

Dodatkowo każdy przedmiot ma przypisaną wagę określona w procentach. Waga wskazuje na to, jak bardzo dany przedmiot jest istotny na konkretnym kierunku i jest uwzględniany przy wyliczaniu ostatecznej sumy uzyskanych punktów.

Aby dostać się na niektóre kierunki konieczne jest również, wzięcie udziału w sprawdzianie predyspozycji, np. na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych.

Progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Najwyższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najwyższymi progami punktowymi są (maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100, wyjątki punkt 1. i 2.):

 1. Logopedia ogólna i kliniczna 126,76 (maks. 200 p.)
 2. Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 102,96 (maks. 200 p.)
 3. Orientalistyka – sinologia 91,32
 4. Orientalistyka – japonistyka 90,50
 5. Informatyka 89,80
 6. Indywidualne studia międzydziedzinowe w Kolegium MISH 88,34
 7. Filologia angielska (English Studies) 86,16
 8. Orientalistyka – arabistyka 83,92
 9. Orientalistyka – afrykanistyka 81,31
 10. Ekonomia; Finanse i rachunkowość; Informatyka i ekonometria 80,60
 11. Iberystyka: hispanistyka 80,20
 12. Matematyka 80,14
 13. Lingwistyka stosowana 74,94
 14. Psychologia 74,48
 15. Filologia włoska 73,40
 16. Bioinformatyka i biologia systemów 72,10
 17. Orientalistyka – turkologia 71,92
Najniższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najniższymi progami punktowymi są:

 1. Filologia polska 30,14
 2. Socjologia stosowana i antropologia społeczna 30,32
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30,48
 4. Slawistyka 30,48
 5. Geografia 30,66
 6. Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 30,66
 7. Pedagogika 30,78
 8. Praca socjalna 32,92
 9. Filologia bałtycka 33,52
 10. Studia wschodnie 34,56
 11. Filologia białoruska z językiem angielskim 35,10
 12. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 35,12
 13. Organizowanie rynku pracy 35,22
 14. Archeologia 36,76
 15. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 37,44
 16. Chemiczna analiza instrumentalna 38,58
 17. Ochrona środowiska 39,44
 18. Polityka społeczna 39,72
 19. Administracja 40,23
 20. Samorząd terytorialny i polityka regionalna 40,23

Oblicz swoje szanse na dostanie się na studia kalkulatorem progów punktowych.

Więcej informacji o Uniwersytecie Warszawskim na naszej stronie.

Zasady rekrutacji na stronie Uczeni.

Politechnika Warszawska

Zastanawiasz się nad studiami na Politechnice Warszawskiej? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się, od czego zależą Twoje szanse na dostanie się na Politechnikę Warszawską oraz poznasz progi punktowe na najbardziej i najmniej oblegane kierunki.

Co jest brane pod uwagę?

O dostaniu się na studia, na Politechnikę Warszawska, decydują uzyskane przez kandydata punkty kwalifikacyjne PK. Są one obliczane na podstawie wzoru, który składa się na liczbę punktów uzyskanych z matury, z poszczególnych przedmiotów i przeliczników za każdy przedmiot, których wielkość ustalana jest przez Uczelnię.

Pod uwagę brane są wyniki z trzech przedmiotów. Obowiązkowo są to matematyka i język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru. Wybierać można spośród fizyki, chemii, informatyki, biologi, geografii, a nawet WOSu, języka polskiego i historii. Oczywiście w zależności od kierunku na który kandydat aplikuje.

Jeśli otrzymywane punkty dotyczą przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym, to są one mnożone przez 0,5.

Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać wynosi 225.

Wyjątek!

Wyjątkiem jest Wydział Architektury na którym liczba PK obliczana jest według wzoru:

PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5 , gdzie:

Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji,
Pmat – punkty uzyskane na maturze z matematyki,
Pjo – punkty uzyskane na maturze z języka obcego,
Pwyb1 – punkty uzyskane na maturze z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka)
Pwyb2 – punkty uzyskane na maturze z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski).

Różnica polega więc na tym, że brane są pod uwagę wyniki z dwóch dodatkowych przedmiotów zdawanych na maturze (oprócz matematyki i języka obcego) oraz punkty uzyskane na sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji.

Progi punktowe na Politechnice Warszawskiej

Najwyższe progi punktowe

Najwyższe progi punktowe, na kierunki I stopnia odnotowano na kierunkach:

 1. Architektura 215
 2. Inżynieria i analiza danych 207
 3. Informatyka i systemy informacyjne 205
 4. Matematyka i analiza danych 205
 5. Informatyka 196
 6. Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) 193
 7. Cyberbezpieczeństwo 187
 8. Automatyka i robotyka (Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) 186
 9. Informatyka stosowana 186
 10. Lotnictwo i kosmonautyka 182
 11. Matematyka 182
Najniższe progi punktowe

Najniższe progi punktowe, na kierunki I stopnia odnotowano na kierunkach (bez kierunków Filii w Płocku):

 1. Electrical Engineering 75
 2. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 75
 3. Environmental Engineering 76
 4. Civil Engineering 77
 5. Electric and Hybrid Vehicles Engineering 77
 6. Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 80
 7. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 80
 8. Mechanika i budowa maszyn 81
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 82
 10. Transport 85
 11. Papiernictwo i poligrafia 86

Kalkulator progów punktowych na wybrane kierunki Politechniki Warszawskiej na naszej stronie.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Politechnice Warszawskiej na stronie Uczelni.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Chcesz poznać progi punktowe na kierunki dostępne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Zastanawiasz się co jest brane pod uwagę? Na jaki kierunek jest dostać się najłatwiej, a na jaki najtrudniej? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Co jest brane pod uwagę?

Na większości kierunków pod uwagę brane są wyłącznie wyniki z egzaminu maturalnego z 2-3 przedmiotów. Plusem jest, że kandydat ma dowolność w wyborze przynajmniej jednego przedmiotu, który będzie brany pod uwagę, np. na kierunku ekonomia, pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz jeden przedmiot z zestawu: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka. Co więcej, jeśli pod uwagę brany jest wynik z języka, to może chodzić zarówno o część pisemną, jak i ustną lub tylko o jedną z nich.

Ostateczna suma uzyskanych punktów obliczana jest według wzoru:

W = p1W1+…+pxWx

Wartości p1,…,px, to wagi przyznane poszczególnym przedmiotom, a wartości W1,…,Wx to wyniki z egzaminów, z poszczególnych przedmiotów. Całkowita liczba punktów, możliwych do uzyskania wynosi 100.

Dodatkowo, na niektórych kierunkach, pod uwagę mogą być również brane oceny z dodatkowych egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych. Czeka to m.in. kandydatów na kierunki teologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia dostępne tutaj .

Gdzie jest się najciężej dostać?

Najwyższe progi punktowe odnotowano na kierunkach:
 1. Kierunek lekarski 75,20
 2. Komunikacja medialno-kulturowa 75,00
 3. Dziennikarstwo ogólne 74,90
 4. Prawo 74,40
 5. Psychologia 73,20
 6. Filologia polska 69,80
 7. Informatyka 67,20
Najwięcej chętnych było na kierunki:
 1. Kierunek lekarski 16,41
 2. Psychologia 13,82
 3. Ekonomia 8,94
 4. Prawo 6,06
 5. Administracja 6,20
 6. Pielęgniarstwo 5,20

Gdzie jest najłatwiej się dostać?

Najniższe progi punktowe odnotowano na kierunkach:
 1. Inżynieria środowiska 31,20
 2. Chemia 44,80
 3. Praca socjalna 45,60
 4. Nauki o rodzinie 48,30
 5. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 49,00
 6. Filologia klasyczna 49,30
 7. Bezpieczeństwo Wewnętrzne 49,85
Najmniej chętnych było na kierunki:
 1. Fizyka 1,13
 2. Inżynieria środowiska 1,16
 3. Muzeologia 1,60
 4. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,63
 5. Coaching i mediacje społeczne (specjalność) 1,60
 6. Filologia klasyczna 1,75

Progi punktowe i liczba chętnych na wszystkich kierunki dostępne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zamieszczone są na naszej stronie i na uksw.edu.pl/pl/.

Uczelnia Łazarskiego

Jest to kolejny artykuł z serii ,,progi punktowe”. Tym razem pod lupę brana jest Uczelnia Łazarskiego. Wyróżnia się ona na tle pozostałych, ponieważ oferuje bardzo prosty sposób naliczania punktów dla kandydatów na studia. Sprawdź sam.

Co jest brane pod uwagę?

Kandydaci na studia na Uczelni Łazarskiego nie muszą zbytnio martwić się o to, co zdawać na maturze. Mogą po prostu wybrać te przedmioty, na które mają ochotę. Ale jak to? Już tłumaczymy.

Na wszystkie kierunki (poza lekarskim) oferowane przez Uczelnię Łazarskiego, pod uwagę podczas rekrutacji brane są wyniki z 3 pisemnych egzaminów maturalnych.

Uzyskany wynik z matury na poziome podstawowym jest przemnażany przez 1,5, a na poziomie rozszerzonym przez 2. Jest to bardzo proste, prawda?

Czy się dostanę? 240 punktów…

W zasadach przeliczania punktów rekrutacyjnych zamieszczona jest informacja, że podstawą do przyjęcia kandydatów jest uzyskanie przez nich minimum 240 punktów. Zatem 240 punktów to próg punktowy, na każdy z oferowanych przez Uczelnie kierunków.

Oznacza to, że wyniki które chcesz brać pod uwagę, do przeliczania punktów rekrutacyjnych na Uczelnię Łazarskiego, muszą wynosić co najmniej na poziomie podstawowym 54% i na rozszerzonym 40%. Takie wyniki pozwolą na zebranie 240 punktów.

Jeśli jednak, nie udało Ci się uzyskać 240 punktów, to nadal masz szansę na dostanie się na studia na Uczelnię Łazarskiego. Należy w tym przypadku skontaktować się z Uczelnia, a Twój przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Wyjątek!

Wyjątkiem jest kierunek lekarski, na którym pod uwagę, brane są wyniki z matury z biologii, chemii i matematyki lub fizyki. Nie jest gwarantowane dostanie się na studia z minimalną liczbą punktów 240. W tym przypadku limitem jest 90 osób.

Jeśli chcesz szybko przeliczyć uzyskaną przez Ciebie liczbę punktów na Uczelnię Łazarskiego, to skorzystaj z kalkulatora progów punktowych.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Uczelni.

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje zarówno studia cywilne jak i wojskowe. Wiąże się to z dodatkowymi wymaganiami dla kandydatów. Jakie warunki muszą oni spełnić? Jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki? Na które kierunki jest najtrudniej się dostać, a na które najłatwiej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co jest brane pod uwagę?

Wyniki z matury

Na wszystkich kierunkach pod uwagę brane są wyniki z matematyki, języka obcego, języka polskiego i zazwyczaj fizyki. Mogą to też być inne przedmioty. Wszystko zależy od kierunku. W nielicznych przypadkach, zamiast fizyki, do obliczania punktów rankingowych, można uwzględnić wynik z informatyki, chemii, biologii, geografii, historii lub WOSu.

Jednak, nie wszystkie przedmioty uwzględniane w wyliczeniach, są tak samo ważne. Język polski ma wartość 5, język obcy 20, matematyka i dodatkowy przedmiot 30 lub 45. Uzyskany wynik z matury (w postaci liczbowej, a nie procentowej) należy przemnożyć przez te wartości i zsumować. Otrzymany wynik to liczba punktów kwalifikacyjnych, uzyskanych przez kandydata. Całość można zapisać wzorem:

PK= Wjp*5+Wjo*20+W3p*45+W4p*30, gdzie:

 • PK – liczba uzyskanych punktów rankingowych,
 • Wjp – wynik z języka polskiego na maturze (wartość liczbowa),
 • Wjo – wynik z języka obcego na maturze (wartość liczbowa),
 • W3p – wynik z 3-go przedmiotu na maturze, przemnażanego przez 45 (wartość liczbowa),
 • W4p – wynik z 4-go przedmiotu na maturze, przemnażanego przez 30 (wartość liczbowa).

Maksymalna liczba możliwych do otrzymani punktów wynosi 100.

Dodatkowe warunki – studia wojskowe

Aby studiować jeden z kierunków wojskowych, oferowanych przez WAT, oprócz zdanej matury, wymagane jest, aby:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być karana/y sądownie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • zdać dodatkowy test z języka angielskiego, jeśli nie zdawałeś go na maturze.

Progi punktowe

Poniżej przedstawiono listy kierunków, na których odnotowano najwyższe i najniższe progi punktowe. W przedstawionych listach, zastosowano następujące oznaczenia kierunków:

Najwyższe progi punktowe

Najwyższe progi punktowe, w rekrutacji na rok 2019, odnotowano na kierunkach:

 1. Chemia 66 (W)
 2. Kierunki informatyczne 60 (CS)
 3. Lotnictwo i kosmonautyka 60 (W)
 4. Logistyka (praktyczna) 50 (W)
 5. Mechatronika 50 (CS)
 6. Budownictwo 48 (W)
 7. Geodezja i kartografia 47 (W)
 8. Inżynieria bezpieczeństwa 47 (W)
 9. Budownictwo 45 (CS)
 10. Lotnictwo i kosmonautyka 45 (CS)
 11. Mechanika i budowa maszyn 45 (W)
 12. Informatyka 42 (W)
 13. Inżynieria kosmiczna i satelitarna 42 (CS)
 14. Zarządzanie 42 (CS)

Najniższe progi punktowe

Najniższe progi punktowe, w rekrutacji na rok 2019, odnotowano na kierunkach:

 1. Bezpieczeństwo narodowe 15 (CN)
 2. Elektronika i telekomunikacja 15 (CN)
 3. Logistyka (ogólnoakademicka) 15 (CN)
 4. Mechanika i budowa maszyn 15 (CN)
 5. Zarządzanie 15 (CN)
 6. Energetyka 16 (CN)
 7. Logistyka (praktyczna) 18 (CN)
 8. Lotnictwo i kosmonautyka 20 (CN)
 9. Mechatronika 20 (CN)
 10. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 25 (CN)
 11. Inżynieria materiałowa 25 (CS)
 12. Obronność państwa 25 (CS)

Można zauważyć, że trudniej jest dostać się na studia wojskowe i stacjonarne, a łatwiej na studia niestacjonarne.

Szczegółowe informacje dostępne w poniższych linkach:

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oferuje studia nie tylko z zakresu pedagogiki. Będzie to świetny wybór, również dla osób chcących studiować psychologię, socjologię, edukacje artystyczną czy studia nad dzieciństwem i prawami dziecka. Z dalszej części artykułu dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat rekrutacji – jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki, które przedmioty są brane pod uwagę, jakie dodatkowe wymagania należy spełnić.

Co jest brane pod uwagę?

Przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych, na studia I stopnia, pod uwagę brane są wyniki z matur z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS,

oraz

 • wynik autoprezentacji kandydata (dodatkowe wymaganie tylko na kierunku edukacja artystyczna)

***

Wartość poszczególnych wyników z matury zależy od poziomu, na jakim był on zdawany, gdzie:

 • wynik z egzaminu na poziomie podstawowym przemnażamy przez 1,
 • wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym przemnażamy przez 2.

Wyjątkiem jest matematyka. Jej wynik na poziomie podstawowym przemnażamy przez 2, a na rozszerzonym przez 4. Zatem, chcąc studiować na Akademii Pedagogiki Specjalnej, warto przyłożyć się szczególnie do egzaminu z matematyki.

Progi punktowe

Kierunki i ich progi punktowe w rekrutacji 2019/20, prezentują się następująco:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 588,
 • Psychologia 476,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 289,
 • Socjologia 222,
 • Praca socjalna 174,
 • Pedagogika 143,
 • Pedagogika specjalna 137.

Maksymalna do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych to 800. Wyjątkiem jest edukacja artystyczna, gdzie dodatkowo doliczane sa punkty za autoprezentację.

Więcej informacji w linkach:

Uczelnia Techniczno-Handlowa

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Rejestracja on-line:

 • Załóż konto
 • Wprowadź dane osobowe
 • Zapisz się na wybrany kierunek studiów

2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

     Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Biura Rekrutacji pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg):

4. Podpisz umowę w Biurze Rekrutacji:

 • Kampus Jutrzenki – ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
 • Kampus Jagiellońska – ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

 

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury”),
 • 1 zdjęcie – 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • paszport (w celu okazania),
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 4. rekrutacja – osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.