Progi punktowe - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

W procesie rekrutacji na studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studiach artystycznych, tj. na kierunkach grafika lub architektura wnętrz, kandydaci muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną, na którą składa się przedstawienie teczki z pracami i rozmowa z zakresu kultury i sztuki. 

Preferowanymi kandydatami są osoby z dobrymi wynikami na maturze. Mogą one uzyskać zniżkę na czesne. Informacje o redukcji czesnego znajdują się pod tym linkiem.

Szczegóły na temat zasad przyjęć na poszczególne kierunki znajdują się pod tym linkiem

 

Ogólne zasady rekrutacji na poszczególne kierunki:

Wybierz wydział

Informatyka

Studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne, studia przez internet)

Wymagania: 

 • Świadectwo dojrzałości.
 • Zdana matura z matematyki lub informatyki lub fizyki z astronomią na poziomie co najmniej podstawowym.Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne, studia przez internet)

Wymagania:

 • Wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone min. studia pierwszego stopnia.


 • Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie wyniku procedury kwalifikacyjnej. Kandydaci powinni być absolwentami kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne.

 

Kulturoznawstwo (Kultura Japonii)

Studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania: 

 • Świadectwo dojrzałości.
 • Zdana matura z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej podstawowym.

 

Architektura wnętrz

Studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania: 

 • Świadectwo dojrzałości.

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu teczki z pracami plastycznymi. Rozmowa prowadzona jest z zakresu historii sztuki i architektury. 

W skład teczki obowiązkowo wchodzą prace z zakresu: malarstwa (min. 10 sztuk); rysunku – (min. 10 sztuk), szkice z natury – (min. 10 sztuk).

Grafika (Sztuka nowych mediów)

Studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania: 

 • Świadectwo dojrzałości.

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu teczki z pracami plastycznymi. Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w celu sprawdzenia wiedzy kandydata o malarstwie, architekturze, teatrze, filmie, wystawach, muzeach.

W skład teczki obowiązkowo wchodzą następujące prace: rysunek (min. 10 sztuk), malarstwo (min. 10 sztuk), fotografia (min. 10 sztuk).

 

Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania:

 • Wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone min. studia pierwszego stopnia.

 

Kandydaci na studia stacjonarne są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowanej prezentacji. Prezentacja powinna zawierać 3 główne części: portfolio; przedstawienie planowanej ścieżki studiów oraz propozycję projektu (pracy magisterskiej).

Zarządzanie informacją

Studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania: 

 • Świadectwo dojrzałości.

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.Studia II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Wymagania:

 • Wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone min. studia pierwszego stopnia.

 

Kandydaci na studia stacjonarne są przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowanej prezentacji. Prezentacja powinna zawierać 3 główne części: portfolio; przedstawienie planowanej ścieżki studiów oraz propozycję projektu (pracy magisterskiej).

Sprawdź kierunki