Progi punktowe - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Sprawdź więcej

Liczba osób na miejsce 2019/2020:

 • Administracja 6,20
 • Archeologia 2,20
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2,60
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne 3,24
 • Biologia 2,11
 • Chemia 2,93
 • Coaching i mediacje społeczne (specjalność) 1,60
 • Człowiek w cyberprzestrzeni 4,04
 • Dziennikarstwo ogólne 4,18
 • Ekonomia 8,94
 • Europeistyka 3,10
 • Filologia klasyczna 1,75
 • Filologia polska 3,58
 • Filologia włoska 5,03
 • Filozofia 1,96
 • Fizyka 1,13
 • Historia 2,15
 • Historia sztuki 1,92
 • Informatyka 5,29
 • Inżynieria środowiska 1,16
 • Kierunek lekarski 16,41
 • Komunikacja medialno-kulturowa 3,90
 • Kulturoznawstwo 3,18
 • Matematyka 2,57
 • Muzeologia 1,60
 • Nauki o rodzinie 2,20
 • Nursing, first cycle studies 2,04
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska 2,68
 • Ochrona środowiska 2,82
 • Pedagogika 4,88
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 4,18
 • Pedagogika specjalna 2,74
 • Pielęgniarstwo 5,20
 • Politologia 2,04
 • Praca socjalna 2,20
 • Prawo 6,06
 • Prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa 2,40
 • Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna 1,88
 • Psychologia 13,82
 • Socjologia 3,95
 • Stosunki międzynarodowe 5,50
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,63

Progi punktowe ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu miejsc 2019/2020:

 • Administracja 62,50
 • Archeologia 55,80
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 49,00
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne 49,85
 • Biologia 50,40
 • Chemia 44,80
 • Człowiek w cyberprzestrzeni 51,10
 • Dziennikarstwo ogólne 74,90
 • Ekonomia 66,25
 • Europeistyka 56,30
 • Filologia klasyczna 49,30
 • Filologia polska 69,80
 • Filologia włoska 67,00
 • Filozofia 57,20
 • Historia 59,70
 • Historia sztuki 55,50
 • Informatyka 67,20
 • Inżynieria środowiska 31,20
 • Kierunek lekarski 75,20
 • Komunikacja medialno-kulturowa 75,00
 • Kulturoznawstwo 62,40
 • Matematyka 61,80
 • Muzeologia 54,80
 • Nauki o rodzinie 48,30
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska 51,90
 • Ochrona środowiska 51,00
 • Pedagogika 54,90
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 52,70
 • Pedagogika specjalna 50,70
 • Pielęgniarstwo 54,60
 • Politologia 56,90
 • Praca socjalna 45,60
 • Prawo 74,40
 • Prawo kanoniczne – specjalność administracyjno-sądowa 66,60
 • Prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna 53,10
 • Psychologia 73,20
 • Socjologia 57,60
 • Stosunki międzynarodowe 67,30
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 57,60

Chcesz poznać progi punktowe na kierunki dostępne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego? Zastanawiasz się co jest brane pod uwagę? Na jaki kierunek jest dostać się najłatwiej, a na jaki najtrudniej? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Co jest brane pod uwagę?

Na większości kierunków pod uwagę brane są wyłącznie wyniki z egzaminu maturalnego z 2-3 przedmiotów. Plusem jest, że kandydat ma dowolność w wyborze przynajmniej jednego przedmiotu, który będzie brany pod uwagę, np. na kierunku ekonomia, pod uwagę brane są wyniki z języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz jeden przedmiot z zestawu: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka. Co więcej, jeśli pod uwagę brany jest wynik z języka, to może chodzić zarówno o część pisemną, jak i ustną lub tylko o jedną z nich.

Ostateczna suma uzyskanych punktów obliczana jest według wzoru:

W = p1W1+…+pxWx

Wartości p1,…,px, to wagi przyznane poszczególnym przedmiotom, a wartości W1,…,Wx to wyniki z egzaminów, z poszczególnych przedmiotów. Całkowita liczba punktów, możliwych do uzyskania wynosi 100.

Dodatkowo, na niektórych kierunkach, pod uwagę mogą być również brane oceny z dodatkowych egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych. Czeka to m.in. kandydatów na kierunki teologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia dostępne tutaj .

Gdzie jest się najciężej dostać?

Najwyższe progi punktowe odnotowano na kierunkach:
 1. Kierunek lekarski 75,20
 2. Komunikacja medialno-kulturowa 75,00
 3. Dziennikarstwo ogólne 74,90
 4. Prawo 74,40
 5. Psychologia 73,20
 6. Filologia polska 69,80
 7. Informatyka 67,20
Najwięcej chętnych było na kierunki:
 1. Kierunek lekarski 16,41
 2. Psychologia 13,82
 3. Ekonomia 8,94
 4. Prawo 6,06
 5. Administracja 6,20
 6. Pielęgniarstwo 5,20

Gdzie jest najłatwiej się dostać?

Najniższe progi punktowe odnotowano na kierunkach:
 1. Inżynieria środowiska 31,20
 2. Chemia 44,80
 3. Praca socjalna 45,60
 4. Nauki o rodzinie 48,30
 5. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 49,00
 6. Filologia klasyczna 49,30
 7. Bezpieczeństwo Wewnętrzne 49,85
Najmniej chętnych było na kierunki:
 1. Fizyka 1,13
 2. Inżynieria środowiska 1,16
 3. Muzeologia 1,60
 4. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,63
 5. Coaching i mediacje społeczne (specjalność) 1,60
 6. Filologia klasyczna 1,75

Progi punktowe i liczba chętnych na wszystkich kierunki dostępne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zamieszczone są na naszej stronie i na uksw.edu.pl/pl/.

Sprawdź więcej