Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

O uczelni

Idź do Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego to młoda warszawska uczelnia, która w ostatnich latach dynamicznie przekształca się w nowoczesne centrum naukowo-badawczo-dydaktyczne, stając się ważnym partnerem dla innowacyjnej gospodarki. UKSW oferuje 50 kierunków studiów, w tym m.in. kierunek lekarski, pielęgniarstwo, psychologię, prawo, inżynierię środowiska, filologię włoską,
czy ekonomię.
Absolwenci UKSW są jedynymi z najchętniej wybieranych na rynku pracy.
Na dwóch kampusach dysponujemy nowoczesną infrastrukturą i doskonałym zapleczem naukowo-badawczym, w tej chwili UKSW buduje trzeci kampus dedykowany działaniom badawczo-rozwojowym, których aktywnymi uczestnikami będą studenci. Dzięki temu zapleczu studia na UKSW mają
wymiar praktyczny.

Sprawdź Progi punktowe

Wydziały i Kierunki

Idź do Wydziału

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Kontakt

Dyżur prowadzony jest w godzinach 9:00-14:00.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dziekanat
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 409, IV piętro

e-mail: wbns@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 380 96 86, 22 380 96 87, wew. 837

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek – 12:00-15:00
wtorek – 9:00-12:00
środa – 9:00-12:00
czwartek – 12:00-15:00 
piątek: dziekanat nieczynny

Studia I° - stacjonarne
 • Biologia (lic.)
 • Inżynieria środowiska (inż.)
Studia II° - stacjonarne
 • Biologia (mgr)
 • Inżynieria środowiska (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Kontakt

Dziekanat
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

e-mail: wfch@uksw.edu.pl
tel.: +48 22 56 96, fax. 22 56 96 814

Studia I° - stacjonarne
 • Filozofia (lic.)
 • Ochrona środowiska (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • Filozofia (mgr)
 • Philosophy and culture of East Central Europe (mgr)
 • Sustainability Studies (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Matematyczno – Przyrodniczny. Szkoła Nauk Ścisłych.

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • Chemia (lic.)
 • Fizyka (lic.)
 • Informatyka (lic.)
 • Matematyka (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • Informatyka (lic.)
 • Matematyka (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • Chemia (mgr)
 • Fizyka (mgr)
 • Informatyka (mgr)
 • Matematyka (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • Informatyka (mgr)
 • Matematyka (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Nauk Historycznych

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • archeologia (lic.)
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (lic.)
 • historia (lic.)
 • historia sztuki (lic.)
 • ochrona dóbr kultury i środowiska (lic.)
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • archeologia (mgr)
 • historia (mgr)
 • historia sztuki – specj. ochrona zabytków (mgr)
 • historia sztuki (mgr)
 • zarządzenie dziedzictwem kulturowym (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Społeczno – Ekonomiczny

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)
 • ekonomia (lic.)
 • europeistyka (lic.)
 • politologia (lic.)
 • praca socjalna (lic.)
 • socjologia (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • ekonomia (lic.)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (mgr)        
 • ekonomia menedżerska (mgr)
 • europeistyka (mgr)
 • politologia (mgr)
 • praca socjalna (mgr)
 • socjologia (mgr)  
Studia II° - niestacjonarne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Medyczny. Collegium Medicum.

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • pielęgniarstwo (lic.)
 • nursing (lic.)
Idź do Wydziału

Wydział Nauk Humanistycznych

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • filologia klasyczna (lic.)
 • filologia włoska (lic.)
 • filologia polska (lic.)
 • muzeologia (lic.)
 • kulturoznawstwo (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • filologia polska (lic.)
 • kulturoznawstwo (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • filologia klasyczna (mgr)
 • filologia włoska (mgr)
 • filologia polska (mgr)
 • kulturoznawstwo (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • filologia polska (mgr)
 • kulturoznawstwo (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Nauk Pedagogicznych

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • pedagogika (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • pedagogika (lic.)
 • kulturoznawstwo (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • filologia pedagogika (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • pedagogika (mgr)
 • kulturoznawstwo (mgr)
Studia jednolite magisterskie - niestacjonarne
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (mgr)
 • pedagogika specjalna (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Prawa i Administracji

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • administracja (lic.)
 • człowiek w cyberprzestrzeni(lic.)
 • stosunki międzynarodowe (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • administracja (lic.)
 • człowiek w cyberprzestrzeni (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • administracja (mgr)
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (mgr)  
 • stosunki międzynarodowe (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • administracja (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Prawa Kanonicznego

Kontakt

 

Studia jednolite magisterskie - stacjonarne
 • prawo kanoniczne (mgr) (specj. kanoniczno – cywilna, specj. kanoniczna administracyjno – sądowa)
Studia jednolite magisterskie - niestacjonarne
 • prawo kanoniczne (mgr) (specj. kanoniczna administracyjno – sądowa)
Idź do Wydziału

Wydział Studiów nad Rodziną

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • nauki o rodzinie (lic.)
Studia I° - niestacjonarne
 • nauki o rodzinie (lic.)
Studia II° - stacjonarne
 • nauki o rodzinie (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • nauki o rodzinie (mgr)
Idź do Wydziału

Wydział Teologiczny

Kontakt

 

Studia I° - stacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (lic.):
  – dziennikarstwo ogólne(lic.)
  – komunikacja medialno –kulturowa
  – medialno – religijna        
Studia II° - stacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (mgr), specj. komunikacja medialno – kulturowa)
 • komunikacja kultury i religii (mgr)
 • specjalistyczne studia teologiczne (mgr)
Studia II° - niestacjonarne
 • specjalistyczne studia teologiczne w języku angielskim (mgr)
Studia jednolite magisterskie - stacjonarne
 • teologia (mgr):
  – teologia ogólna
  – coaching i mediacje społeczne
  – teologia (specj. nauczycielsko – kanoniczna)

Rekrutacja

Kontakt

Idź do Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Santander Bank Polska
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629