progi punktowe - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych.

 

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Uczelni;
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu);
 • Dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm;
 • Fotografia (spełniające wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD.
  Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty jednorazowej (wpisowego);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację i indeks;
 • Dowód osobisty (w celu okazania).

 

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Uczelni;
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu);
 • Dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm;
 • Fotografia (spełniające wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400 x 500 pikseli), nagrana na płytę CD lub DVD.
  Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty jednorazowej (wpisowego);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację i indeks;
 • Dowód osobisty (w celu okazania).

 

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Uczelni pod tym linkiem

Sprawdź kierunki