Progi punktowe - Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

APS nie określa z góry progów przyjęcia na poszczególne kierunki studiów. Wynikają one z ilości osób, jaka bierze udział w rekrutacji na dany kierunek studiów.
Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników i są każdego roku innenie można się nimi sugerować.

Wybierz typ

Studia Stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Logopedia

Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika Specjalna
Pedagogika zdolności i informatyki
Praca Socjalna
Psychologia
Socjologia

Studia Niestacjonarne

Logopedia

Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika Specjalna
Psychologia

Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oferuje studia nie tylko z zakresu pedagogiki. Będzie to świetny wybór, również dla osób chcących studiować psychologię, socjologię, edukacje artystyczną czy studia nad dzieciństwem i prawami dziecka. Z dalszej części artykułu dowiesz się wszystkiego co musisz wiedzieć na temat rekrutacji – jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki, które przedmioty są brane pod uwagę, jakie dodatkowe wymagania należy spełnić.

Co jest brane pod uwagę?

Przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych, na studia I stopnia, pod uwagę brane są wyniki z matur z:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS,

oraz

 • wynik autoprezentacji kandydata (dodatkowe wymaganie tylko na kierunku edukacja artystyczna)

***

Wartość poszczególnych wyników z matury zależy od poziomu, na jakim był on zdawany, gdzie:

 • wynik z egzaminu na poziomie podstawowym przemnażamy przez 1,
 • wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym przemnażamy przez 2.

Wyjątkiem jest matematyka. Jej wynik na poziomie podstawowym przemnażamy przez 2, a na rozszerzonym przez 4. Zatem, chcąc studiować na Akademii Pedagogiki Specjalnej, warto przyłożyć się szczególnie do egzaminu z matematyki.

Progi punktowe

Kierunki i ich progi punktowe w rekrutacji 2019/20, prezentują się następująco:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 588,
 • Psychologia 476,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 289,
 • Socjologia 222,
 • Praca socjalna 174,
 • Pedagogika 143,
 • Pedagogika specjalna 137.

Maksymalna do uzyskania liczba punktów rekrutacyjnych to 800. Wyjątkiem jest edukacja artystyczna, gdzie dodatkowo doliczane sa punkty za autoprezentację.

Więcej informacji w linkach: