Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

O uczelni

zdjęcie budynku APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Pozostając wierni przesłaniu Marii Grzegorzewskiej staramy się tworzyć uczelnię otwartą na problemy współczesnego świata, odpowiadającą aspiracjom nowych pokoleń kandydatów na studia. Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia studentów i poziomu naukowego naszej Uczelni. Wyrazem pozycji naukowej APS-u jest przyznanie nam uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie „pedagogika” oraz do doktoryzowania w dyscyplinach „socjologia” i „psychologia”. Dla tych, którzy po studiach myślą o pracy naukowej prowadzimy Szkołę Doktorską.

Idź do Uczelni Progi punktowe

Kierunki

kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
kierunek Pedagogika
kierunek Pedagogika Specjalna
kierunek Praca socjalna
kierunek Psychologia
kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
kierunek Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka
kierunek Pedagogika
kierunek Pedagogika Specjalna
kierunek Praca socjalna
kierunek Psychologia

Galeria

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa

NIP: 525-00-05-840; REGON:000001488

Tel. +48 22 589 36 00
fax. +48 22 658 11 18 / Kancelaria

e-mail: [email protected]