Progi punktowe - Politechnika Warszawska

Wkrótce kolejne Uczelnie i Wydziały
Polub nas na facebooku a niczego nie przegapisz!

Tutaj możesz sprawdzić czy osiągnięte przez Ciebie wyniki na egzaminie maturalnym pozwolą dostać się na wymarzone studia. Przedstawione poniżej progi punktowe są orientacyjne i nie gwarantują przyjęcia na studia.

Sprawdź Szczegóły kierunków PW

Progi punktowe z lat ubiegłych

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2015 – 2019 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2020/2021 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2015

Min. pkt.

2016

Min. pkt.

2017

Min. pkt.

2018

Min. pkt.

2019

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 80 86 109 97 89
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 162 168 174 158 179
Architektura Architektury 230 222 183 185 215
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 186 186 190 176 193
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 192 188 183 160 186
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 143 151 158 140 157
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 160 169 173 156 172
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 113 118 130 103 100
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 111 114 78 110
Biotechnologia Chemiczny 135 131 135 125 122
Budownictwo Inżynierii Lądowej 125 126 122 100 111
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 52 51 54 51
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 71 70 75 75 77
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 124 145 159 158 172
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 126 157 169 165 181
Cyberbezpieczeństwo* Elektroniki i Technik Informacyjnych         187
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 50 55 56 51 51
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 71 70 76 75 77
Electrical Engineering Elektryczny 72 70 91 91 75
Elektromobilność* Elektryczny         136
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 135 137 142 122 130
Elektrotechnika Elektryczny 115 112 120 103 111
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 173 170 165 146 164
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 71 71 76 80 76
Fizyka techniczna Fizyki 105 110 122 125 132
Fotonika Fizyki 93 100 105 107 110
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 115 115 112 92 99
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 151 156 146 138 157
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 130 130 130 102 120
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 178 184 184 176 196
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 182 194 190 188 205
Informatyka stosowana Elektryczny 166 173 176 168 186
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 138 139 141 130 147
Mechatroniki 140 143 143 117 130
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 130 130 128 112 114
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych     194 192 207
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 125 115 114 83 90
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 80 107 131 110 107
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 97 89 88 70 90
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 50 50 51 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 70 70 90 75 88
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 176 177 175 161 182
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 151 161 173 162 182
Matematyka i analiza danych* Matematyki i Nauk Informacyjnych         205
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 72 79 88 79 81
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 50 51 51 51
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 185 185 182 154 185
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 75 95 116 112 75
Mechatronics Mechatroniki 133 134 142 122 102
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych       83 80
Mechatronika Mechatroniki 139 140 147 126 133
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 97 109 127 113 80
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 94 81 90 77 100
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 70 70 77 76 86
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 146 154 152 123 145
Technologia chemiczna Chemiczny 121 113 113 103 105
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 55 55 56 53 53
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny       143 167
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 101 129 120 100 107
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 143 146 149 121 134
Transport Transportu 88 81 90 84 85
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania         82
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 85 83 96 90 101

 *kierunek uruchomiony w roku akademickim 2019/20

Wybierz Wydział

Idź do wydziału Fizyki

Studia I stopnia

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Fizyka techniczna

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 132pkt

Fotonika

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 110pkt

Idź do wydziału Chemicznego

Studia I stopnia

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Biotechnologia

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 122pkt

Technologia chemiczna

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 105pkt

Dla kierunku technologia chemiczna (profil praktyczny): 167pkt

Idź do wydziału Geodezji i Kartografii PW

Studia I stopnia, stacjonarne

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów). Przy aplikowaniu na kierunek Geodezja i Kartografia może zostać uwzględniona średnia z ocen z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Geodezja i kartografia
Sprawdź więcej na temat kierunku
Gospodarka przestrzenna
Sprawdź więcej na temat kierunku
Geoinformatyka
Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału Inżynierii Produkcji

Studia I stopnia

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 100pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Mechanika i budowa maszyn

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 81pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Papiernictwo i poligrafia

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 86pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 101pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału Mechatroniki

Studia I stopnia

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 172pkt

Inżynieria biomedyczna

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 130pkt

Mechatronics

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 102pkt

Mechatronika

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 133pkt

Idź do wydziału Inżynierii Produkcji

Studia I stopnia

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Electric and Hybrid Vehicles Engineering

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 77pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 107pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 75pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 80pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2019/2020 to: 80pkt

Sprawdź więcej na temat kierunku
Idź do wydziału Transportu

Studia I stopnia, stacjonarne

O zakwalifikowaniu na studia I stopnia decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów kwalifikacyjnych.

Punkty kwalifikacyjne oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, chyba że kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktów preferencyjnych (dotyczy to uczestników olimpiad i  konkursów).

Transport

Najniższy zakwalifikowany wynik na ten kierunek w rekrutacji 2021/2022 to: 70pkt

Studia I stopnia, niestacjonarne

Transport

Liczba kandydatów mniejsza od limitu miejsc – nie wymagana kwalifikacja na podstawie PK (punktów kwalifikacyjnych)

Zastanawiasz się nad studiami na Politechnice Warszawskiej? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się, od czego zależą Twoje szanse na dostanie się na Politechnikę Warszawską oraz poznasz progi punktowe na najbardziej i najmniej oblegane kierunki.

Co jest brane pod uwagę?

O dostaniu się na studia, na Politechnikę Warszawska, decydują uzyskane przez kandydata punkty kwalifikacyjne PK. Są one obliczane na podstawie wzoru, który składa się na liczbę punktów uzyskanych z matury, z poszczególnych przedmiotów i przeliczników za każdy przedmiot, których wielkość ustalana jest przez Uczelnię.

Pod uwagę brane są wyniki z trzech przedmiotów. Obowiązkowo są to matematyka i język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru. Wybierać można spośród fizyki, chemii, informatyki, biologi, geografii, a nawet WOSu, języka polskiego i historii. Oczywiście w zależności od kierunku na który kandydat aplikuje.

Jeśli otrzymywane punkty dotyczą przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym, to są one mnożone przez 0,5.

Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać wynosi 225.

Wyjątek!

Wyjątkiem jest Wydział Architektury na którym liczba PK obliczana jest według wzoru:

PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5 , gdzie:

Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji,
Pmat – punkty uzyskane na maturze z matematyki,
Pjo – punkty uzyskane na maturze z języka obcego,
Pwyb1 – punkty uzyskane na maturze z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka)
Pwyb2 – punkty uzyskane na maturze z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski).

Różnica polega więc na tym, że brane są pod uwagę wyniki z dwóch dodatkowych przedmiotów zdawanych na maturze (oprócz matematyki i języka obcego) oraz punkty uzyskane na sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji.

Progi punktowe na Politechnice Warszawskiej

Najwyższe progi punktowe

Najwyższe progi punktowe, na kierunki I stopnia odnotowano na kierunkach:

 1. Architektura 215
 2. Inżynieria i analiza danych 207
 3. Informatyka i systemy informacyjne 205
 4. Matematyka i analiza danych 205
 5. Informatyka 196
 6. Automatyka i robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) 193
 7. Cyberbezpieczeństwo 187
 8. Automatyka i robotyka (Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) 186
 9. Informatyka stosowana 186
 10. Lotnictwo i kosmonautyka 182
 11. Matematyka 182
Najniższe progi punktowe

Najniższe progi punktowe, na kierunki I stopnia odnotowano na kierunkach (bez kierunków Filii w Płocku):

 1. Electrical Engineering 75
 2. Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 75
 3. Environmental Engineering 76
 4. Civil Engineering 77
 5. Electric and Hybrid Vehicles Engineering 77
 6. Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 80
 7. Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 80
 8. Mechanika i budowa maszyn 81
 9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej 82
 10. Transport 85
 11. Papiernictwo i poligrafia 86

Kalkulator progów punktowych na wybrane kierunki Politechniki Warszawskiej na naszej stronie.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na Politechnice Warszawskiej na stronie Uczelni.