Wydział Inżynierii Produkcji

O wydziale

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej kształci studentów w zakresie inżynierii produkcji – rozumianej jako połączenie zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i menedżerskich.

Inżynieria Produkcji, jak juz wspomniano wyżej, jest połączeniem nauk technicznych z naukami o zarządzaniu. Absolwent inżynierii produkcji posiada zazwyczaj szeroką wiedzę inżynierską, ale również jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania zagadnień organizacyjnych w swoim miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją. Celem takiego kształcenia jest osiągnięcie wiedzy o procesach produkcyjnych oraz sposobach ich realizacji, aby przebiegały w sposób płynny i najbardziej ekonomiczny.

Kalkulator progów punktowych

Kształcenie obejmuje m.in. zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru technik wytwarzania tj. odlewnictwo, spawalnictwo, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem i projektowanie narzędzi, metrologia, obrabiarki, automatyka oraz projektowania i modelowania powyższych. W zakresie organizacji produkcji obejmuje całokształt problematyki zarządzania działalnością w przedsiębiorstwie. Dotyczy to aspektów technicznych, technologicz­nych, ekonomicznych, organizacyjnych, informatycznych, psychologicznych i społecznych.
 Inżynier Produkcji zdobywa ostatecznie szeroki zakres umiejętności inżynierskich i menadżerskich, w oparciu o silne podstawy teoretyczne i praktyczne. Umiejętności te są niezbędne dla realizacji przyszłych zadań i projektów oraz ich koordynacji, jak i prawidłowym doborze specjalistów przy tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów produkcyjnych oraz ich nadzorem.

Wydział zatrudnia około 200 nauczycieli akademickich, w tym wielu wybitnych, znanych w całym świecie – twórców oraz autorów patentów i licencji sprzedawanych do krajów całego świata. Na Wydziale, w dobrze wyposażonych laboratoriach, pracowniach badawczych i komputerowych prowadzone są liczne prace badawcze, konstrukcyjne, technologiczne – bardzo często przy współudziale studentów Wydziału, którzy traktowani są jako doceniani partnerzy profesorów, adiunktów i asystentów. Absolwenci Wydziału są cenionymi specjalistami, cieszącymi się uznaniem w kraju i za granicą.

Podobny model kształcenia stosowany jest również w Japonii, USA i Unii Europejskiej na wydziałach Production Engineering.

Kierunki

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Adres WIP

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl

INTERNATIONAL OFFICE

Kamila Ceran
international@wip.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234 82 28

Dziekanat ds. Nauczania

Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów: dr inż. Grzegorz Wróblewski

dziekanat.dzienny@wip.pw.edu.pl – studenci studiów stacjonarnych (dziennych)

Telefon: (22) 234 84 31

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i anglojęzycznych: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

dziekanat.zw@wip.pw.edu.pl – studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Tel. dla studentów polskojęzycznych: (22) 234 84 31

Tel. for foreign students: (22) 234 82 28

Dziekanat ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich: dr inż. Robert Biernacki

dziekanat.soc@wip.pw.edu.pl – wszyscy studenci w sprawach socjalnych i bytowych

Telefon: (22) 234 82 54

Zamówienia publiczne

mgr Katarzyna Karczewska
e-mail: k.karczewska@wip.pw.edu.pl

tel: (22) 234 + wew: 87 57

Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Telefon: (22) 234 84 26

Kontakt na portiernie

Portiernia w budynku Nowym Technologicznym (NT, ul. Narbutta 85)
Telefon: (22) 234 82 20

Portiernia w budynku Starym Technologicznym (ST, ul. Narbutta 86)
Telefon: (22) 234 82 21

Portiernia w budynku Poligrafii (ZTP, ul. Konwiktorska 2)
Telefon: (22) 234 33 88