Wydział Mechatroniki

O wydziale

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej od lat plasuje się w czołówce rankingów uczelni i kierunków studiów. Jesteśmy unikalną społecznością szukającą nowych rozwiązań pomagających ludziom – od rzeczy codziennych po bardzo zaawansowane problemy naukowe sięgające kosmosu. Powstaliśmy w 1962r. jako Wydział Mechaniki Precyzyjnej ale już wtedy łączyliśmy mechanikę z nowoczesnym podejściem do sterowania i przetwarzania informacji. W roku 1996 staliśmy się pierwszym w Polsce Wydziałem Mechatroniki. Dziś nasza społeczność dziś liczy ponad 1500 studentów, 120 nauczycieli akademickich w tym 30 profesorów.

Termin Mechatronika, dziś już powszechnie stosowany, oznacza synergiczne współdziałanie mechaniki (w naszym wypadku mechaniki precyzyjnej), elektroniki, automatyki i informatyki oraz systemowego  myślenia i podejścia do projektowania. Charakterystyczną cechą urządzeń mechatronicznych jest ich modułowa struktura złożona z zespołów elektromechanicznych (często miniaturowych), elektronicznych i optycznych oraz sieci sensorów wraz z układem sterowania – najczęściej realizowanym w technice mikroprocesorowej. Obok mechatroniki, automatyki i robotyki jednym z naszych zainteresowań jest inżynieria biomedyczna – to unikalne zastosowanie mechatroniki i jej urządzeń we wspomaganiu szeroko rozumianej medycyny, diagnostyki medycznej i leczenia.

Wydział Mechatroniki zaprasza kandydatów na studia I stopnia raz w roku. Studenci kierunków Mechatronika oraz Automatyka i Robotyka przez pierwsze cztery semestry realizują wspólne przedmioty dające podstawową wiedzę i umiejętności. Od piątego semestru pogłębiają swoje zainteresowania na wybranej w ramach kierunku specjalności. Kierunek Inżynieria Biomedyczna współprowadzony jest z Wydziałem EiTI w ramach studiów międzywydziałowych.

Kierunki

Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (inż.)

  Specjalności studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz ich obszary kształcenia to:

  • Automatyka – projektowanie i obsługa urządzeń automatyki i sterowania, sterowanie procesów przemysłowych, komputerowe systemy automatyki, diagnostyki i sztucznej inteligencji, informatyka i elementy robotyki
  • Robotyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja układów automatyki, robotów przemysłowych oraz mobilnych, integracja nowoczesnych układów napędowych (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne), układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania oraz metod organizacji i sterowania produkcji
  • Informatyka Przemysłowa – programowalne, elastyczne systemy automatyki, inteligentna analiza danych, systemy czasu rzeczywistego.
 • Inżynieria Biomedyczna (inż.)
 • Mechatronika (inż.)

  Specjalności studiów stacjonarnych na kierunku Mechatronika i oraz ich podstawowe obszary kształcenia to:

  • Inżynieria fotoniczna – optyczny sprzęt do pomiarów i przetwarzania informacji, telekomunikacja, lasery, światłowody, spektrografia, holografia, rozpoznawanie obrazów, techniki rzeczywistości wirtualnej, optyczne metody badań.
  • Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe – współrzędnościowe  maszyny pomiarowe, przemysłowa tomografia komputerowa, pomiary mikro- i makro-geometrii powierzchni (2D i 3D), wysokiej dokładności pomiary interferencyjne – w tym interferometria przemysłowa, techniki skaningowe, analiza wyników badan i pomiarów.
  • Mikrotechnologie i Nanotechnologie – techniki wytwarzania wyrobów, technologie skali mikro i nano, obróbka jonowa, laserowa, ultradźwiękowa, technologia półprzewodników.
  • Mikromechanika – projektowanie urządzeń mechatronicznych i ich podzespołów, precyzyjne układy napędowe, sprzęt powszechnego użytku, urządzenia multimedialne i osprzęt komputerowy, urządzenia rehabilitacyjne, modelowanie 3D, symulacja i optymalizacja zespołów wykonawczych.
  • Elektroniczne Systemy Pomiarowe – przemysłowe systemy pomiarowe, metody współrzędnościowe i laserowe, projektowanie sensorów, układy mikroprocesorowe.
  • Techniki Multimedialne – zapis i przetwarzanie obrazu i dźwięku, wyposażenie techniczne sal multimedialnych, studiów telewizyjnych i radiowych, planu filmowego, aktywna współpraca z twórcami kultury i sztuki, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona
 • Mechatronics (inż.)

Studia niestacjonarne

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (inż.)

  Specjalności studiów stacjonarnych na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz ich obszary kształcenia to:

  • Automatyka – projektowanie i obsługa urządzeń automatyki i sterowania, sterowanie procesów przemysłowych, komputerowe systemy automatyki, diagnostyki i sztucznej inteligencji, informatyka i elementy robotyki
  • Robotyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja układów automatyki, robotów przemysłowych oraz mobilnych, integracja nowoczesnych układów napędowych (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne), układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania oraz metod organizacji i sterowania produkcji
  • Informatyka Przemysłowa – programowalne, elastyczne systemy automatyki, inteligentna analiza danych, systemy czasu rzeczywistego.
Zobacz szczegółową ofertę

Studia stacjonarne

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka (mgr)
 • Inżynieria Biomedyczna (mgr)
 • Mechatronika (mgr)
 • Mechatronics (mgr)

Studia niestacjonarne

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

ul. Św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa

Dziekanat:
tel.: +48 22 234 84 56
e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 10:00 – 12:30, 13:30 – 15:00
Środa: 13:30 – 15:00
Piątek: 10:00 – 12:30