Progi punktowe - Wojskowa Akademia Techniczna

Minimalne wartości progów punktowych z jakimi są zakwalifikowani kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziomami, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku innenie można się nimi sugerować.

Wybierz tryb

Studia Wojskowe

Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Geodezja i kartografia
Informatyka
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka (praktyczny)
Logistyka ekonomiczna (praktyczny)
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika

Studia Stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biogospodarka
Budownictwo zrównoważone
Chemia
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Geodezja i kataster
Informatyka
Infrastuktura komunikacyjna i transport multimodalny
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria geoprzestrzenna
Inżynieria kosmiczna i satelitarna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria systemów bezzałogowych
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Logistyka (ogólnoakademicki)
Logistyka (praktyczny)
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Obronność państwa
Zarządzanie

Studia Niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Energetyka
Informatyka
Logistyka (ogólnoakademicka)
Logistyka (praktyczny)
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje zarówno studia cywilne jak i wojskowe. Wiąże się to z dodatkowymi wymaganiami dla kandydatów. Jakie warunki muszą oni spełnić? Jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki? Na które kierunki jest najtrudniej się dostać, a na które najłatwiej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Co jest brane pod uwagę?

Wyniki z matury

Na wszystkich kierunkach pod uwagę brane są wyniki z matematyki, języka obcego, języka polskiego i zazwyczaj fizyki. Mogą to też być inne przedmioty. Wszystko zależy od kierunku. W nielicznych przypadkach, zamiast fizyki, do obliczania punktów rankingowych, można uwzględnić wynik z informatyki, chemii, biologii, geografii, historii lub WOSu.

Jednak, nie wszystkie przedmioty uwzględniane w wyliczeniach, są tak samo ważne. Język polski ma wartość 5, język obcy 20, matematyka i dodatkowy przedmiot 30 lub 45. Uzyskany wynik z matury (w postaci liczbowej, a nie procentowej) należy przemnożyć przez te wartości i zsumować. Otrzymany wynik to liczba punktów kwalifikacyjnych, uzyskanych przez kandydata. Całość można zapisać wzorem:

PK= Wjp*5+Wjo*20+W3p*45+W4p*30, gdzie:

 • PK – liczba uzyskanych punktów rankingowych,
 • Wjp – wynik z języka polskiego na maturze (wartość liczbowa),
 • Wjo – wynik z języka obcego na maturze (wartość liczbowa),
 • W3p – wynik z 3-go przedmiotu na maturze, przemnażanego przez 45 (wartość liczbowa),
 • W4p – wynik z 4-go przedmiotu na maturze, przemnażanego przez 30 (wartość liczbowa).

Maksymalna liczba możliwych do otrzymani punktów wynosi 100.

Dodatkowe warunki – studia wojskowe

Aby studiować jeden z kierunków wojskowych, oferowanych przez WAT, oprócz zdanej matury, wymagane jest, aby:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • nie być karana/y sądownie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • zdać dodatkowy test z języka angielskiego, jeśli nie zdawałeś go na maturze.

Progi punktowe

Poniżej przedstawiono listy kierunków, na których odnotowano najwyższe i najniższe progi punktowe. W przedstawionych listach, zastosowano następujące oznaczenia kierunków:

Najwyższe progi punktowe

Najwyższe progi punktowe, w rekrutacji na rok 2019, odnotowano na kierunkach:

 1. Chemia 66 (W)
 2. Kierunki informatyczne 60 (CS)
 3. Lotnictwo i kosmonautyka 60 (W)
 4. Logistyka (praktyczna) 50 (W)
 5. Mechatronika 50 (CS)
 6. Budownictwo 48 (W)
 7. Geodezja i kartografia 47 (W)
 8. Inżynieria bezpieczeństwa 47 (W)
 9. Budownictwo 45 (CS)
 10. Lotnictwo i kosmonautyka 45 (CS)
 11. Mechanika i budowa maszyn 45 (W)
 12. Informatyka 42 (W)
 13. Inżynieria kosmiczna i satelitarna 42 (CS)
 14. Zarządzanie 42 (CS)

Najniższe progi punktowe

Najniższe progi punktowe, w rekrutacji na rok 2019, odnotowano na kierunkach:

 1. Bezpieczeństwo narodowe 15 (CN)
 2. Elektronika i telekomunikacja 15 (CN)
 3. Logistyka (ogólnoakademicka) 15 (CN)
 4. Mechanika i budowa maszyn 15 (CN)
 5. Zarządzanie 15 (CN)
 6. Energetyka 16 (CN)
 7. Logistyka (praktyczna) 18 (CN)
 8. Lotnictwo i kosmonautyka 20 (CN)
 9. Mechatronika 20 (CN)
 10. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 25 (CN)
 11. Inżynieria materiałowa 25 (CS)
 12. Obronność państwa 25 (CS)

Można zauważyć, że trudniej jest dostać się na studia wojskowe i stacjonarne, a łatwiej na studia niestacjonarne.

Szczegółowe informacje dostępne w poniższych linkach: