Rodzaje, tryby, stopnie – czyli jakie studia wybrać?

Jeśli planujesz iść na studia, to z pewnością jak w przypadku setek tysięcy innych maturzystów, nadszedł w twoim życiu dzień, w którym postanowiłeś zasiąść przed komputerem i znaleźć kierunek i uczelnię, którym poświęcisz kolejnych kilka lat swojego życia. Możliwe, że wyszukałeś już jakąś szkołę wyższą, albo grupę kierunków, którymi jesteś zainteresowany i… I przeraziłeś się tym, co zobaczyłeś… Studia 1. stopnia, jednolite, niestacjonarne… O co w ogóle chodzi? Dla osób, niemających studiującego starszego brata lub kolegi takie opisy kierunków mogą wydać się całkowitą abstrakcją, dlatego wszystko wyjaśniamy, abyś mógł wybrać studia najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Studia I stopnia 

Studia pierwszego stopnia to takie, które jako jedyne można podjąć po zdaniu matury, więc to nimi powinieneś być zainteresowany. Po ich ukończeniu otrzymuje się tytuł licencjata lub inżyniera, z tym, że studia licencjackie trwają 3 lata, a inżynierskie 3,5 roku lub 4 lata i dotyczą one kierunków technicznych. Sprawdź na Mapie Akademickiej.

Studia II stopnia 

Na studia II stopnia można iść jedynie po ukończeniu studiów I stopnia, aby zdobyć kolejny tytuł, którym jest magister, dlatego też studia II stopnia są nazywane magisterskimi. Trwają one zazwyczaj dwa lata i ich zadaniem jest pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. Możliwe jest też podjęcie studiów magisterskich na kierunku innym niż studiowany na pierwszym stopniu. Jest to nieco trudniejsze, ponieważ wiedza ze studiów II stopnia często nawiązuje do wiedzy z I stopnia, tego samego kierunku. Zdarzają się jednak dość często osoby, które decydują się na takie rozwiązanie. Wynika z tego korzyść w postaci zdobycia wiedzy w dwóch różnych dziedzinach w ciągu 5-6 lat.  

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (nazwane również odpowiednio dziennymi i zaocznymi) najprościej mówiąc, wskazują na to, kiedy się studiuje. Stacjonarny tryb studiów polega na tym, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia niestacjonarne to studia weekendowe, na których zajęcia odbywają się zazwyczaj w soboty i niedziele. Poza czasem studiowania, te dwa rodzaje studiów odróżnia to, że na uczelniach publicznych za studia stacjonarne się raczej nie płaci. Z kolei studia niestacjonarne są z reguły płatne.  

Dziennie czy zaocznie? 

Studia stacjonarne wybierają osoby, które chcą i mogą cały swój czas poświęcić na zajęcia i naukę, dla których edukacja jest priorytetem. Studia niestacjonarne natomiast podejmują osoby, które w ciągu tygodnia pracują lub są bardziej ambitne i kształcą się na innym kierunku na studiach stacjonarnych. Studiowanie w trybie niestacjonarnym wymaga większej samodyscypliny i dobrej organizacji. Faktem jest, że materiał, który standardowo jest przerabiany w 5 dni, studenci niestacjonarni muszą przerobić w dwa dni. Nie ma innej możliwości. Mimo tego studia niestacjonarne mogą być warte wysiłku. Pozwalają na jednoczesną edukację i pracę. Wiąże się to z posiadaniem praktycznego doświadczenia jeszcze przed zakończeniem studiów. 

To nie wszystko… czym są studia podyplomowe?

Na etapie wybierania kierunku, możesz się spotkać jeszcze z innymi określeniami studiów. Studia podyplomowe to takie, które można podjąć w momencie posiadania jakiegoś dyplomu, czyli stopnia naukowego. Są to studia, na których możliwe jest zdobycie szczegółowej wiedzy z danej dziedziny. Podejmują je zazwyczaj osoby, którym zależy na specjalistycznej wiedzy. Mogą to być osoby, które już pracują i chcą pogłębić wiedzę w swojej specjalizacji, uporządkować ją lub rozpocząć pacę na stanowisku innym niż dotychczasowe. Studia podyplomowe nie kończą się obroną pracy dyplomowej, ale otrzymaniem świadectwa o ukończeniu studiów. 

Profil praktyczny 

Studia o profilu praktycznym to trend, który zaczął gościć na uczelniach ze względu na niezadowalające przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Studia o profilu praktycznym w odróżnieniu od ogólnoakademickich charakteryzuje głównie to, że są prowadzone przez wykładowców, którzy doświadczenie zawodowe zdobywają poza uczelnią. W toku studiów natomiast przewidziane jest wykonywanie czynności praktycznych, typowych dla danego zawodu. Wymagane jest również odbycie praktyk studenckich w firmie. Takie studia mają na celu lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. 

Studia jednolite 

Studia jednolite to po prostu takie, które ze względu na dziedzinę wiedzy, której dotyczy i jej obszerność wymaga odbycia studiów “jednym ciągiem”. Oznacza to, że trzeba studiować 5-6 lat, aby zdobyć tytuł magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, np. lekarza. Wynika to z tego, że po 3-4 latach studiowania, nie byłoby możliwe zdobycie wiedzy, wystarczającej do wykonywania zawodu. Dlatego można się spotkać czasami ze studiami jednolitymi. Dotyczy to zwłaszcza kierunków lekarskich, weterynarii, farmacji czy prawnych. 

Jak wybrać studia? 

Podjąłeś już decyzję, że chcesz iść na studia? Brawo! W takim razie będą Cię interesować studia I stopnia. Tylko na takie możesz iść po zdaniu matury. Jeśli chcesz poświęcić się studiowaniu, wybierz studia stacjonarne. Będziesz miał wtedy czas na naukę, rozwijanie zainteresowań, doświadczenie studenckiego życia. Jeśli chcesz pracować i studiować, zdecyduj się na studia niestacjonarne. Pozwoli Ci to zdobyć doświadczenie, które jest często cenniejsze niż wiedza teoretyczna. Jeżeli w opisie kierunku znajdziesz informację, że ma on profil praktyczny, to super! Zdecydowanie lepiej przygotuje Cię do podjęcia pracy. Warto, abyś również zwrócił uwagę na perspektywy dalszej edukacji, jakie da Ci dany kierunek. Sprawdź jakie studia magisterskie lub podyplomowe byłyby dla Ciebie atrakcyjne. 

Mało informacji? Zajrzyj na stronę Mapy Akademickiej, aby wybrać studia o jakich marzysz.

***

Może Cię zainteresować:

Masz jeszcze jakieś pytania? Śmiało pisz do nas na Facebooku!

red. Małgorzata Słowicka