Czym są studia MBA? Gdzie studiować?

studia MBA

Czym są studia MBA? Dla kogo są one przeznaczone? Dlaczego warto je ukończyć? Które uczelnie oferują studia MBA? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Czym są studia MBA?

MBA to skrót od Master of Business Administration. Są to studia podyplomowe trwające zwykle dwa lat. Studia, ze względu na potrzeby studentów, są zazwyczaj prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Studia MBA pozwalają na zdobycie wysokich kwalifikacji w nauce o zarządzaniu (np. zarządzanie strategiczne, projektami, kryzysem, zmianą, zasobami ludzkimi) oraz dziedzinach pokrewnych – ekonomii, finansach, negocjacjach czy w marketingu. Jednak studia MBA to sucha teoria – mają one za zadanie przekazać wiedzę praktyczną, którą będzie łatwo przenieść na grunt zawodowy. Zajęcia są w większości prowadzone przez doświadczonych praktyków z kadr menadżerskich.

Dla kogo studia MBA?

Na studia MBA może pójść każdy, kto ukończył przynajmniej studia I stopnia (inżynierskie lub licencjackie) czy też jednolite studia magisterskie. Jednak na studia MBA nie decydują się absolwenci zaraz po ukończeniu poprzedniego fakultetu. Studia MBA są przeznaczone dla obecnych i przyszłych kierowników oraz managerów w średnich i dużych przedsiębiorstwach, którym zależy na rozwoju swojej kariery oraz doskonaleniu swoich kompetencji. Podczas rekrutacji na studia MBA uczelnie często biorą pod uwagę staż pracy kandydata. Wymagana długość doświadczenia zawodowego różni się w zależności od uczelni prowadzącej kierunek.

Studia MBA – czy warto?

Zdecydowanie tak! Studia MBA są doskonałym wyborem dla każdego, kto chce zdobyć lub uporządkować swoją wiedzę w dziedzinie zarządzania. Studia Master of Business Administration ze względu na swój prestiż i praktyczny charakter, wpływają na wzrost wartości pracownika, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia i perspektywę awansu. Taka inwestycja się opłaca!

Gdzie studiować MBA? – uczelnie

Collegium Civitas w Warszawie

 •  MBA General Management

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 • Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia
 • Master of Business Administration (MBA Energetyka)
 • Master of Business Administration (MBA in Quality Management)
 • Master of Business Administration (MBA w Lotnictwie)
 • Master of Business Administration (MBA w Ochronie Zdrowia)
 • Master of Business Administration (MBA Zarządzanie)

Uniwersytet Warszawski

 • Executive MBA po angielsku
 • Executive MBA po polsku

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

 • Executive MBA
 • MBA Digital Transformation
 • MBA Finance & Technology
 • MBA Kaizen Industry 4.0

Collegium Humanum w Warszawie

 • Executive Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie
 • Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne
 • Master of Business Administration (MBA) – Dyrektor HR
 • Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury
 • Master of Business Administration (MBA) – Mobile&Digital Marketing
 • Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching
 • Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Master of Business Administration (MBA) – Zmiana & Dialog
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce
 • Master of Health (MPH) – Zdrowie Publiczne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 • Franklin University Master of Business Administration
 • Master of Business Administration
 • Executive MBA – Project Management
 • Executive MBA – Business Trends

Jak można zauważyć uczelnie oferują studia MBA w różnych wariantach. Oprócz ogólnych studiów MBA można zdecydować na te ukierunkowane na zarzadzanie w konkretnej branży (lotnictwo, energetyka, turystyka, itd.) lub dziale firmy (np. IT czy HR). Niektóre uczelnie dają możliwość studiowania MBA w języku angielskim (czasami takie kierunki są prowadzone we współpracy z zagranicznymi uczelniami, co jest dodatkowym atutem – większy prestiż zagranicznych uczelni).

Informacje aktualne na dzień 10.03.2021 r.

***

Może Cię zainteresować:

red. Małgorzata Słowicka