Studia na Akademii Sztuki Wojennej? Wszystko co musisz wiedzieć o ASW!

ASW

Akademia Sztuki Wojennej (ASW lub ASzWoj) to warszawska Uczelnia, która kształci przyszłych oficerów Sił Zbrojnych RP. ASW realizuje również kształcenie cywilne zarówno na studiach I jak i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Dlaczego warto studiować na Akademii Sztuki Wojennej? Jakie kierunki prowadzi Uczelnia? Jak przebiega rekrutacja? Zapraszamy do lektury!

ASW – dla kogo?

Akademia Sztuki Wojenna to przede wszystkim Uczelnia dla ludzi z powołaniem, którzy pragną działać na rzecz obronności swojego kraju. W procesie kształcenia Akademia kieruje się swoimi wartościami, z którymi warto się utożsamiać, aby móc w pełni czerpać z tego, co ASW oferuje swoim studentom. W misji i zadaniach Akademii Sztuki Wojennej znajduje się zapis:

,,Uczelnia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO poprzez działalność ekspercką oraz badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowanie tradycji narodowych.  Zadania te Uczelnia realizuje opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.”

Kierunki studiów na ASW

W ramach niektórych kierunków realizowane są specjalności. Szczegóły na stronie Uczelni.

Studia I stopnia na ASW

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo informacyjne,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Dowodzenie,
 • Logistyka,
 • Lotnictwo,
 • Obronność,
 • Prawo (jednolite magisterskie)
 • Zarządzanie i dowodzenie.

Studia II stopnia na ASW

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo informacyjne,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Logistyka,
 • Lotnictwo,
 • Obronność,
 • Zarządzanie i dowodzenie.

Studia podyplomowe na ASW

Studia podyplomowe są doskonałą metodą na uzupełnianie swojej wiedzy. Akademia Sztuki Wojennej oferuje sporo kierunków na studiach podyplomowych. Większość z nich jest prowadzona w języku polskim.

Prowadzone w języku polskim:

 • Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w Oddziałach Przygotowania Wojskowego,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej,
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych,
 • Zarządzanie w sztabach wojskowych,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie lotnictwem,
 • Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Logistyka systemów gospodarczych,
 • Obsługa celna w transporcie międzynarodowym,
 • Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • Służby Specjalne,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli,
 • Działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Legislacja,
 • Prawo Cyberprzestrzeni,
 • Logistyka wojskowa,
 • Zarządzanie Zasobami Gospodarczo-Obronnymi Państwa.

Prowadzone w języku angielskim:

 • Master of Business Administration SECURITY & DEFENSE (MBA S&D),
 • MBA Security & Crtical Infrastructure (edycja 2021-2023),
 • Global Affairs and Diplomacy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Akademii Sztuki Wojennej mogą liczyć na spełnianie się w strukturach Sił Zbrojnych RP. W zależności od predyspozycji i podjętego kierunku studiów mowa tutaj m. in. o Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Wojskach Specjalnych, Marynarce Wojennej czy Wojskach Obrony Terytorialnej.

Absolwenci znajdą również prace w instytucjach państwowych oraz w sektorze prywatnym w w podmiotach działających w zakresie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, obronności, transportu czy lotnictwa. Mowa tutaj o pracy na stanowiskach specjalisty, doradcy, analityka, zarządcy.

ASW to nie tylko studia…

Akademia Sztuki Wojennej, poza obowiązkowym tokiem studiów, oferuje swoim studentom wiele innych możliwości rozwoju. Studia za granicą, rozwijanie swojej pasji do sportu czy nauka ulubionego języka, to tylko część atutów z jakimi wiąże się studiowanie na ASzWoj.

 1. Legia Akademicka – przygotowanie do praktycznych zajęć w jednostkach wojskowych.
 2. Erasmus+ – program wymiany zagranicznej studentów na praktyki i studia.
 3. Organizacje studenckie – Klub Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. International Student Network, Jednostka Strzelecka 1313 i tematyczne koła naukowe.
 4. Zajęcia językowe – do wyboru zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
 5. Jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych – zapewniające wyjątkowe możliwości rozwijania i testowania swoich umiejętności.

Rekrutacja

W procesie rekrutacji pod uwagę są w większości przypadków są brane wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 • Geografia,
 • Historia,
 • Wiedza o społeczeństwie,
 • Matematyka,
 • Informatyka,
 • Język obcy nowożytny.

W sytuacjach, gdzie liczba uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym nie będzie mogła przesądzić o przyjęciu na studia (dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taki sam wynik), pierszeszństwo będą mieli uczniowie klas mundurowych.

Rejestracja online dostępna od 4 maja 2021 roku.

Przedstawione informacje aktualne dla rekrutacji 2021/2022.

Źródła:

***

Może Cię zainteresować:

red. Małgorzata Słowicka