Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Pedagogium

Pedagogium czyli Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, specjalizuje się w kształceniu specjalistów w zakresie pracy wychowawczej, opiekuńczej, socjalnej, profilaktycznej czy administracji. Jakie kierunki studiów oferuje Pedagogium? Jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów Uczelni? Jak się rekrutować? Kierunki studiów na Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych oferuje studia I stopnia i II stopnia, na których można zdecydować się […]