Nauka zdalna znów przedłużona! Sesja odbędzie się stacjonarnie?

Zajęcia na uczelniach wyższych będą wciąż prowadzone w systemie zdalnym – tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tym samym może to dementować doniesienia o sesji w trybie stacjonarnym. Nauka na odległość oraz zaliczenia w tej formie miałyby odbywać się aż do 30 września 2021 r.

W piątek opublikowane zostało rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego. Wynika z niego, że “w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (…) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia”

Z rozporządzenia wynika również, że w trybie stacjonarnym mogą być prowadzone jedynie takie zajęcia, których nie da się przeprowadzić w formule zdalnej.

Sesja w formie stacjonarnej?

Z przywołanego powyżej rozporządzenia, które czeka na podpis Ministra Edukacji i Nauki wynika, iż nie przewidziano takiej możliwości. Sesja letnia odbędzie się w formie zdalnej. Ponadto w rozporządzenia wskazana jest również możliwość prowadzenia kolegiów, rad kierunków czy innych oficjalnych zebrań w formule zdalnej.

Co z maturą 2021?

Wiadomo jednak, iż matura 2021 planowana jest w formule stacjonarnej, analogicznie do ubiegłorocznej. Według Profesora Horbana pandemia wyhamowuje i możliwe będzie “odmrażanie” niektórych gałęzi gospodarki – w tym również szkolnictwa. Możliwa będzie również matura próbna w formie stacjonarnej o czym pisaliśmy w artykule.

Natomiast czy na pewno? Z powodu wprowadzonych ograniczeń matury próbnej nie napiszą maturzyści z województwa warmińsko-mazurskiego. Podobne ograniczenia mogą wkrótce zostać wprowadzone w województwie pomorskim oraz lubuskim. Śledźcie nasze media, będziemy na bieżąco informować o aktualnych zmianach w systemie oświaty oraz szkolnictwa wyższego