Jak będzie wyglądać matura 2021? 3 kluczowe zmiany.

matura 2021 zmiany

Zmiana warunków nauki maturzystów w ostatnich miesiącach, pociągnęła za sobą zmiany w tym, jak będzie wyglądać matura 2021. Pandemia i nauczanie zdalne z pewnością utrudniają uczniom możliwość kontaktu z nauczycielami, a tym samym zdobywania wiedzy. Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek ogłosił zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021. Jest szansa, że wprowadzone zmiany ułatwią zdanie egzaminu maturalnego pomimo trudności w procesie nauczania. 3 kluczowe zmiany przedstawiamy poniżej.

1. Egzaminy ustne nie są obowiązkowe na maturze 2021.

Maturzyści podchodzący do egzaminu dojrzałości w 2021 roku, nie będą musieli zdawać egzaminów ustnych z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego. Podobnie jak na maturze 2020, maturzyści są zobligowani do podejścia tylko do części pisemnej egzaminu.

Egzaminy ustne będą jednak organizowane. Przystępować będą do nich maturzyści których wynik z części ustnej egzaminu jest potrzebny w rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

2. Ograniczenie zakresu materiału obowiązującego na maturze 2021

Ograniczono zakres materiału, jaki będzie obowiązywał na maturze podstawowej z matematyki i rozszerzonej z geografii.

Matematyka na poziomie podstawowym

Ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.

Geografia na poziomie rozszerzonym

Usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Źródło: www.gov.pl

3. Egzamin rozszerzony na maturze 2021 nie jest obowiązkowy.

w 2021 roku nie ma obowiązku przystępowania do egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, tak jak było we wcześniejszych latach. Maksymalna liczba egzaminów, na poziomie rozszerzonym, do jakiej mogą przystąpić maturzyści to sześć.

Źródło: Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

***

Może Cię zainteresować: