Zostań studentem WAT

studia Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach. Dla osób cywilnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie)
na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych realizowane jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów studenci wojskowi otrzymują na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe – od 1200 zł na pierwszym roku, do nawet 2500 zł na ostatnim roku studiów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę – stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych.

 WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT studiują w prestiżowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych: West Point oraz w Annapolis.

Rekrutacja

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie:
https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-cywilne/

Tabela punktów rankingowych i zasady punktowania znajdują się na stronie: 
https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-cywilne/studia-cywilne-pierwszego-stopnia-informacje/

Odwiedź nas na: Facebook i Instagram, YouTube,  gdzie publikujemy krótkie filmy o tym jak wygląda dzień podchorążego WAT itp..
Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej [email protected]

UWAGA!

 • rejestracja na studia cywilne od 1 marca do 21 sierpnia
 • rejestracja na studia wojskowe od 1 marca do 17 lipca

Kierunki WAT

Jednolite magisterskie studia wojskowe:

 • Budownictwo (mgr inż.)
 • Chemia (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Geodezja i kartografia (mgr inż.)
 • Informatyka (mgr inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (mgr inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny (mgr inż.)
 • Logistyka ekonomiczna – profil praktyczny (mgr )
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)

Studia stacjonarne cywilne I stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (inż.)
 • Biogospodarka (inż.)
 • Budownictwo (inż.)
 • Chemia (inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (inż.)
 • Energetyka (inż.)
 • Geodezja i kataster (inż.)
 • Informatyka (inż.)
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny (inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (inż.)
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna (inż.)
 • Inżynieria materiałowa (inż.)
 • Inżynieria systemów bezzałogowych (inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny (inż.)
 • Logistyka – profil ogólnoakademicki (inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (inż.)
 • Mechatronika (inż.)
 • Obronność państwa (lic.)
 • Zarządzanie (lic.)

Studia stacjonarne cywilne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 • Budownictwo (mgr inż.)
 • Chemia (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Energetyka (mgr inż.)
 • Geodezja i kataster (mgr inż.)
 • Informatyka (mgr inż.)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (mgr inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (mgr inż.)
 • Inżynieria materiałowa (mgr inż.)
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (mgr inż.)
 • Logistyka- profil praktyczny (mgr inż.)
 • Logistyka- profil ogólnoakademicki (mgr inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Obronność państwa (mgr)
 • Optoelektronika (mgr inż.)
 • Zarządzanie (mgr)

Studia niestacjonarne cywilne II stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr)
 • Budownictwo (mgr inż.)
 • Elektronika i telekomunikacja (mgr inż.)
 • Geodezja i kataster (mgr inż.)
 • Inżynieria geoprzestrzenna (mgr inż.)
 • Logistyka – profil praktyczny  (mgr inż.)
 • Logistyka- profil ogólnoakademicki (mgr inż.)
 • Lotnictwo i kosmonautyka (mgr inż.)
 • Mechanika i budowa maszyn (mgr inż.)
 • Mechatronika (mgr inż.)
 • Obronność państwa (mgr)
 • Zarządzanie (mgr)

***

Zapraszamy również do zapoznania się z progami punktowymi i skorzystania z kalkulatora progów punktowych na stronie Mapy Akademickiej.

Komentarze zamknięte.