Uniwersytet Warszawski – progi punktowe

A może studia na jednej z najwyżej ocenianych w rankingach Uczelni w Polsce? Na kandydatów czeka do wyboru niema l00 kierunków. Poniżej omówiono zasady rekrutacji i progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Co jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia?

Pod uwagę brane są wyniki z matur, wyłącznie z części pisemnej. Na konkretny kierunek uwzględniane są wyniki z trzech do pięciu przedmiotów. Przedmiotami wymaganymi są język polski, matematyka i język obcy. Jeśli punkty można uzyskać za dodatkowe przedmioty, to zazwyczaj można wybrać z kilku przedmiotów.

Istotny jest poziom na jakim zdawane były przedmioty. Przedmioty zdawane na rozszerzeniu mają mnożnik 1, a na poziomie podstawowym są mnożone przez 0,6.

Dodatkowo każdy przedmiot ma przypisaną wagę określona w procentach. Waga wskazuje na to, jak bardzo dany przedmiot jest istotny na konkretnym kierunku i jest uwzględniany przy wyliczaniu ostatecznej sumy uzyskanych punktów.

Aby dostać się na niektóre kierunki konieczne jest również, wzięcie udziału w sprawdzianie predyspozycji, np. na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych.

Progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Najwyższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najwyższymi progami punktowymi są (maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100, wyjątki punkt 1. i 2.):

 1. Logopedia ogólna i kliniczna 126,76 (maks. 200 p.)
 2. Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna 102,96 (maks. 200 p.)
 3. Orientalistyka – sinologia 91,32
 4. Orientalistyka – japonistyka 90,50
 5. Informatyka 89,80
 6. Indywidualne studia międzydziedzinowe w Kolegium MISH 88,34
 7. Filologia angielska (English Studies) 86,16
 8. Orientalistyka – arabistyka 83,92
 9. Orientalistyka – afrykanistyka 81,31
 10. Ekonomia; Finanse i rachunkowość; Informatyka i ekonometria 80,60
 11. Iberystyka: hispanistyka 80,20
 12. Matematyka 80,14
 13. Lingwistyka stosowana 74,94
 14. Psychologia 74,48
 15. Filologia włoska 73,40
 16. Bioinformatyka i biologia systemów 72,10
 17. Orientalistyka – turkologia 71,92
Najniższe progi punktowe na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunkami z najniższymi progami punktowymi są:

 1. Filologia polska 30,14
 2. Socjologia stosowana i antropologia społeczna 30,32
 3. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30,48
 4. Slawistyka 30,48
 5. Geografia 30,66
 6. Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej 30,66
 7. Pedagogika 30,78
 8. Praca socjalna 32,92
 9. Filologia bałtycka 33,52
 10. Studia wschodnie 34,56
 11. Filologia białoruska z językiem angielskim 35,10
 12. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 35,12
 13. Organizowanie rynku pracy 35,22
 14. Archeologia 36,76
 15. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 37,44
 16. Chemiczna analiza instrumentalna 38,58
 17. Ochrona środowiska 39,44
 18. Polityka społeczna 39,72
 19. Administracja 40,23
 20. Samorząd terytorialny i polityka regionalna 40,23

Oblicz swoje szanse na dostanie się na studia kalkulatorem progów punktowych.

Więcej informacji o Uniwersytecie Warszawskim na naszej stronie.

Zasady rekrutacji na stronie Uczeni.

red. Małgorzata Słowicka