WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

COLLEGIUM HUMANUM WARSZAWA

Collegium humanum

Collegium Humanum prowadzi studia w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Gdańsku i Katowicach jesteśmy także w Czechach (Praga i Frydek-Mistek), na Słowacji (Bratysława), w Uzbekistanie (Andiżan) i Austrii (Wiedeń). 

Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i specjalistów-praktyków. Efektem tej pracy jest nowatorska i innowacyjna oferta stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych na rozwój intelektualny i sukces zawodowy. 

Collegium Humanum wyróżnia odwaga w wytyczaniu nowych ścieżek edukacyjnych, najwyższa jakość i innowacyjny model nauczania oraz wrażliwość wyrażone w mottach Edukacja dla Sukcesu i Be More Humanum.

Kierunki Studiów

Studia stacjonarne I stopnia

Administracja (lic.)

Specjalności:

 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Administracja publiczna
 • Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo Pracy (BHP)
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Prawo w biznesie
Bezpieczeństwo (lic.)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
 • Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności 
 • Ochrona obiektów, osób i mienia
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Bezpieczeństwo energetyczne 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 
 • Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
 • Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
 • Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
 • Obrona cywilna i terytorialna kraju
 • Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling inwestycyjny
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse publiczne
 • Kryptowaluty
 • Podatki, kadry i płace
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach
Kryminologia (lic.)

Specjalności:

 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Kryminologia penitencjarna-kuratorska
 • Kryminologia policyjna
 • Kryminologia sądowo-penitencjarna
 • Kryminologia wiktymologiczna
 • Ochrona osób i mienia
 • Patologie społeczne i ochrona ofiar
 • Prewencja kryminalna
 • Prewencja przestępczości i polityka socjalna
 • Przestępczość i patologie społeczne
 • Psychokryminalistyka
 • Psychokryminologia
Media (lic.)

Brak specjalności

Менеджмент

Specjalności:

 • HR I TALENT MANAGEMENT (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)
 • MOBILE & DIGITAL MARKETING
 • ІМІДЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ (PR, БРЕНДИНГ, РЕКЛАМА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ)
 • ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ (E-MARKETING I E-COMMERCE)
 • БІЗНЕС ТА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
 • Бізнес-психологія і коучинг
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці (БЖД)
 • ГЕЙМІФІКАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ
 • ДИПЛОМАТІЯ, ПЕРЕГОВОРИ ТА КОМУНІКАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
 • Кіберспортивний менеджмент
 • КРИПТОВАЛЮТИ В БІЗНЕСІ
 • Лідерство в бізнесі
 • МАРКЕТИНГ
 • МАРКЕТИНГ ТА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
 • Менеджмент і маркетинг в туризмі, готельному бізнесі й гастрономії
 • Менеджмент в IT і цифровий дизайн
 • Менеджмент в ІТ і цифровий дизайн
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Нейромаркетинг
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ І КОУЧИНГ
 • Транспорт, логістика й експедирування
 • Управління безпекою та кібербезпекою
 • Управління даними та аналіз Big Data
 • Управління малими і середніми підприємствами (МСП)

Управлінська інженерія

Pedagogika (lic.)

Specjalności:

 • Andragogika, mentoring i coaching
 • Doradztwo zawodowe i HR
 • Edukacja medialna i technologie informatyczne
 • Grywalizacja w edukacji
 • Innowacyjne metody kształcenia
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Opieka żłobkowa i przedszkolna – pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
 • Pedagogika opiekuńcza osób starszych
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika turystyki i rekreacji
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Praca socjalna (lic.)

Brak specjalności

Management (lic.)

Specjalności:

 • Business and international marketing
 • Business leadership
 • Business Psychology and Coaching
 • Career consuling and coaching
 • Cryptocurrencies in business
 • Data management and Big Data analytics
 • Diplomacy, negotiations and communication in international business
 • E-Sport Management
 • Gamification in marketing
 • Health and Safety Management
 • HR and Talent Management (Human Resources Management)
 • Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)
 • Internet marketing (e-Marketing and e-Commerce)
 • Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
 • Management in IT and Digital Design
 • Management in public administaration
 • Management of small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • Managerial engineering
 • Marketing
 • Marketing and management of events
 • Marketing and sales management
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Security and cybersecurity management
 • Transport, logistics and shipping
Zamówienia publiczne (lic.)

Brak specjalności

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Blockchain & FinTech w biznesie
 • Doradztwo zawodowe i coaching
 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Grywalizacja w marketingu
 • HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Inżynieria menedżerska
 • Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
 • Kryptowaluty w biznesie
 • Marketing
 • Marketing i zarządzanie organizacją eventów
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Transport, logistyka i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
 • Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Zarządzanie e-sportem
 • Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w IT i Digital Design

Studia niestacjonarne I stopnia

Administracja (lic.)

Specjalności:

 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Administracja publiczna
 • Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo Pracy (BHP)
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Prawo w biznesie
Bezpieczeństwo (lic.)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
 • Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności 
 • Ochrona obiektów, osób i mienia
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Bezpieczeństwo energetyczne 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 
 • Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
 • Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
 • Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
 • Obrona cywilna i terytorialna kraju
 • Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Finanse i rachunkowość (lic.)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling inwestycyjny
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse publiczne
 • Kryptowaluty
 • Podatki, kadry i płace
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach
Kryminologia (lic.)

Specjalności:

 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Kryminologia penitencjarna-kuratorska
 • Kryminologia policyjna
 • Kryminologia sądowo-penitencjarna
 • Kryminologia wiktymologiczna
 • Ochrona osób i mienia
 • Patologie społeczne i ochrona ofiar
 • Prewencja kryminalna
 • Prewencja przestępczości i polityka socjalna
 • Przestępczość i patologie społeczne
 • Psychokryminalistyka
 • Psychokryminologia
Management (lic.)

Specjalności:

 • Business and international marketing
 • Business leadership
 • Business Psychology and Coaching
 • Career consuling and coaching
 • Cryptocurrencies in business
 • Data management and Big Data analytics
 • Diplomacy, negotiations and communication in international business
 • E-Sport Management
 • Gamification in marketing
 • Health and Safety Management
 • HR and Talent Management (Human Resources Management)
 • Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)
 • Internet marketing (e-Marketing and e-Commerce)
 • Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
 • Management in IT and Digital Design
 • Management in public administaration
 • Management of small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • Managerial engineering
 • Marketing
 • Marketing and management of events
 • Marketing and sales management
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Security and cybersecurity management
 • Transport, logistics and shipping
Media (lic.)

Brak specjalności

Менеджмент

Specjalności:

 • HR I TALENT MANAGEMENT (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)
 • MOBILE & DIGITAL MARKETING
 • ІМІДЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ (PR, БРЕНДИНГ, РЕКЛАМА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ)
 • ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ (E-MARKETING I E-COMMERCE)
 • БІЗНЕС ТА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
 • Бізнес-психологія і коучинг
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці (БЖД)
 • ГЕЙМІФІКАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ
 • ДИПЛОМАТІЯ, ПЕРЕГОВОРИ ТА КОМУНІКАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
 • Кіберспортивний менеджмент
 • КРИПТОВАЛЮТИ В БІЗНЕСІ
 • Лідерство в бізнесі
 • МАРКЕТИНГ
 • МАРКЕТИНГ ТА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
 • Менеджмент і маркетинг в туризмі, готельному бізнесі й гастрономії
 • Менеджмент в IT і цифровий дизайн
 • Менеджмент в ІТ і цифровий дизайн
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Нейромаркетинг
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ І КОУЧИНГ
 • Транспорт, логістика й експедирування
 • Управління безпекою та кібербезпекою
 • Управління даними та аналіз Big Data
 • Управління малими і середніми підприємствами (МСП)
 • Управлінська інженерія
Praca socjalna (lic.)

Brak specjalności

Pedagogika (lic.)

Specjalności:

 • Andragogika, mentoring i coaching
 • Doradztwo zawodowe i HR
 • Edukacja medialna i technologie informatyczne
 • Grywalizacja w edukacji
 • Innowacyjne metody kształcenia
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Opieka żłobkowa i przedszkolna – pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
 • Pedagogika opiekuńcza osób starszych
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika turystyki i rekreacji
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Zamówienia publiczne (lic.)

Brak specjalności

Zarządzanie (lic.)

Specjalności:

 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Blockchain & FinTech w biznesie
 • Doradztwo zawodowe i coaching
 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Grywalizacja w marketingu
 • HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Inżynieria menedżerska
 • Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
 • Kryptowaluty w biznesie
 • Marketing
 • Marketing i zarządzanie organizacją eventów
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Transport, logistyka i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
 • Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Zarządzanie e-sportem
 • Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w IT i Digital Design

Studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Blockchain & FinTech w biznesie
 • Doradztwo zawodowe i coaching
 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Grywalizacja w marketingu
 • HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Inżynieria menedżerska
 • Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
 • Kryptowaluty w biznesie
 • Marketing
 • Marketing i zarządzanie organizacją eventów
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Transport, logistyka i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
 • Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Zarządzanie e-sportem
 • Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w IT i Digital Design
Bezpieczeństwo (mgr)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
 • Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności 
 • Ochrona obiektów, osób i mienia
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Bezpieczeństwo energetyczne 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 
 • Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
 • Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
 • Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
 • Obrona cywilna i terytorialna kraju
 • Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Менеджмент

Specjalności:

 • HR I TALENT MANAGEMENT (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)
 • MOBILE & DIGITAL MARKETING
 • ІМІДЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ (PR, БРЕНДИНГ, РЕКЛАМА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ)
 • ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ (E-MARKETING I E-COMMERCE)
 • БІЗНЕС ТА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
 • Бізнес-психологія і коучинг
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці (БЖД)
 • ГЕЙМІФІКАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ
 • ДИПЛОМАТІЯ, ПЕРЕГОВОРИ ТА КОМУНІКАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
 • Кіберспортивний менеджмент
 • КРИПТОВАЛЮТИ В БІЗНЕСІ
 • Лідерство в бізнесі
 • МАРКЕТИНГ
 • МАРКЕТИНГ ТА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
 • Менеджмент і маркетинг в туризмі, готельному бізнесі й гастрономії
 • Менеджмент в IT і цифровий дизайн
 • Менеджмент в ІТ і цифровий дизайн
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Нейромаркетинг
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ І КОУЧИНГ
 • Транспорт, логістика й експедирування
 • Управління безпекою та кібербезпекою
 • Управління даними та аналіз Big Data
 • Управління малими і середніми підприємствами (МСП)
 • Управлінська інженерія
Finanse i rachunkowość (mgr)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling inwestycyjny
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse publiczne
 • Kryptowaluty
 • Podatki, kadry i płace
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach
Administracja (mgr)

Specjalności:

 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Administracja publiczna
 • Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo Pracy (BHP)
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Prawo w biznesie
Pedagogika (mgr)

Specjalności:

 • Andragogika, mentoring i coaching
 • Doradztwo zawodowe i HR
 • Edukacja medialna i technologie informatyczne
 • Grywalizacja w edukacji
 • Innowacyjne metody kształcenia
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Opieka żłobkowa i przedszkolna – pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
 • Pedagogika opiekuńcza osób starszych
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika turystyki i rekreacji
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Praca socjalna (mgr)

Brak specjalności

Media (mgr)

Brak specjalności

Management (mgr)

Specjalności:

 • Business and international marketing
 • Business leadership
 • Business Psychology and Coaching
 • Career consuling and coaching
 • Cryptocurrencies in business
 • Data management and Big Data analytics
 • Diplomacy, negotiations and communication in international business
 • E-Sport Management
 • Gamification in marketing
 • Health and Safety Management
 • HR and Talent Management (Human Resources Management)
 • Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)
 • Internet marketing (e-Marketing and e-Commerce)
 • Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
 • Management in IT and Digital Design
 • Management in public administaration
 • Management of small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • Managerial engineering
 • Marketing
 • Marketing and management of events
 • Marketing and sales management
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Security and cybersecurity management
 • Transport, logistics and shipping
Zamówienia publiczne (mgr)

Brak specjalności

Kryminologia (mgr)

Specjalności:

 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Kryminologia penitencjarna-kuratorska
 • Kryminologia policyjna
 • Kryminologia sądowo-penitencjarna
 • Kryminologia wiktymologiczna
 • Ochrona osób i mienia
 • Patologie społeczne i ochrona ofiar
 • Prewencja kryminalna
 • Prewencja przestępczości i polityka socjalna
 • Przestępczość i patologie społeczne
 • Psychokryminalistyka
 • Psychokryminologia

Studia niestacjonarne II stopnia

Zarządzanie (mgr)

Specjalności:

 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Blockchain & FinTech w biznesie
 • Doradztwo zawodowe i coaching
 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Grywalizacja w marketingu
 • HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Inżynieria menedżerska
 • Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
 • Kryptowaluty w biznesie
 • Marketing
 • Marketing i zarządzanie organizacją eventów
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Transport, logistyka i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)
 • Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Zarządzanie e-sportem
 • Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w IT i Digital Design
Bezpieczeństwo (mgr)

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistyki
 • Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludności 
 • Ochrona obiektów, osób i mienia
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Bezpieczeństwo energetyczne 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 
 • Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
 • Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjne
 • Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronność
 • Obrona cywilna i terytorialna kraju
 • Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwa
Менеджмент

Specjalności:

 • HR I TALENT MANAGEMENT (УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ)
 • MOBILE & DIGITAL MARKETING
 • ІМІДЖЕВА КОМУНІКАЦІЯ (PR, БРЕНДИНГ, РЕКЛАМА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ)
 • ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ (E-MARKETING I E-COMMERCE)
 • БІЗНЕС ТА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
 • Бізнес-психологія і коучинг
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці (БЖД)
 • ГЕЙМІФІКАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ
 • ДИПЛОМАТІЯ, ПЕРЕГОВОРИ ТА КОМУНІКАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
 • Кіберспортивний менеджмент
 • КРИПТОВАЛЮТИ В БІЗНЕСІ
 • Лідерство в бізнесі
 • МАРКЕТИНГ
 • МАРКЕТИНГ ТА ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
 • МАРКЕТИНГ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ
 • Менеджмент і маркетинг в туризмі, готельному бізнесі й гастрономії
 • Менеджмент в IT і цифровий дизайн
 • Менеджмент в ІТ і цифровий дизайн
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Нейромаркетинг
 • ПРОФОРІЄНТАЦІЯ І КОУЧИНГ
 • Транспорт, логістика й експедирування
 • Управління безпекою та кібербезпекою
 • Управління даними та аналіз Big Data
 • Управління малими і середніми підприємствами (МСП)
 • Управлінська інженерія
Finanse i rachunkowość (mgr)

Specjalności:

 • Audyt i kontrola finansowa
 • Bankowość i doradztwo inwestycyjne
 • Controlling inwestycyjny
 • Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse publiczne
 • Kryptowaluty
 • Podatki, kadry i płace
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem w finansach
Administracja (mgr)

Specjalności:

 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Administracja publiczna
 • Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo Pracy (BHP)
 • E-administracja
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Prawo w biznesie
Pedagogika (mgr)

Specjalności:

 • Andragogika, mentoring i coaching
 • Doradztwo zawodowe i HR
 • Edukacja medialna i technologie informatyczne
 • Grywalizacja w edukacji
 • Innowacyjne metody kształcenia
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Opieka żłobkowa i przedszkolna – pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
 • Pedagogika opiekuńcza osób starszych
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika turystyki i rekreacji
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
Praca socjalna (mgr)

Brak specjalności

Media (mgr)

Brak specjalności

Management (mgr)

Specjalności:

 • Business and international marketing
 • Business leadership
 • Business Psychology and Coaching
 • Career consuling and coaching
 • Cryptocurrencies in business
 • Data management and Big Data analytics
 • Diplomacy, negotiations and communication in international business
 • E-Sport Management
 • Gamification in marketing
 • Health and Safety Management
 • HR and Talent Management (Human Resources Management)
 • Image communication (PR, Branding, Advertising and Social Media)
 • Internet marketing (e-Marketing and e-Commerce)
 • Management and marketing in tourism, hospitality and gastronomy
 • Management in IT and Digital Design
 • Management in public administaration
 • Management of small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • Managerial engineering
 • Marketing
 • Marketing and management of events
 • Marketing and sales management
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Security and cybersecurity management
 • Transport, logistics and shipping
Zamówienia publiczne (mgr)

Brak specjalności

Kryminologia (mgr)

Specjalności:

 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Kryminalistyka
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Kryminologia i resocjalizacja
 • Kryminologia penitencjarna-kuratorska
 • Kryminologia policyjna
 • Kryminologia sądowo-penitencjarna
 • Kryminologia wiktymologiczna
 • Ochrona osób i mienia
 • Patologie społeczne i ochrona ofiar
 • Prewencja kryminalna
 • Prewencja przestępczości i polityka socjalna
 • Przestępczość i patologie społeczne
 • Psychokryminalistyka
 • Psychokryminologia

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Prawo (mgr)

Brak specjalności

Psychologia (mgr)

Specjalności:

 • Neuromarketing
 • Neuropsychologia
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychoseksuologia
 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia
Psychology (mgr)

Brak specjalności

Psychologia - studia krótsze dla licencjatów i magistrów (mgr)

Specjalności:

 • Neuromarketing
 • Neuropsychologia
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychoseksuologia
 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Prawo (mgr)

Brak specjalności

Psychologia (mgr)

Specjalności:

 • Neuromarketing
 • Neuropsychologia
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychoseksuologia
 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia
Psychologia - studia krótsze dla licencjatów i magistrów (mgr)

Specjalności:

 • Neuromarketing
 • Neuropsychologia
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychoseksuologia
 • Psychoterapia
 • Psychotraumatologia

Studia online

Kierunki studiów jednolitych magisterskich online
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) – krótsze dla licencjatów i magistrów
 • Prawo
 • Prawo – krótsze dla licencjatów i magistrów
 • Psychologia
 • Psychologia – krótsze dla licencjatów i magistrów
 • Psychology – Study in English
Kierunki studiów I stopnia online
 • Administracja
 • Bezieczeństwo
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Media
 • Kryminologia
 • Zarządzanie
 • Management – Study in English
 • менеджмент
 • Praca socjalna
Kierunki studiów II stopnia online
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Media
 • Kryminologia
 • Zarządzanie
 • Management – Study in English
 • менеджмент
 • Praca socjalna

Kierunki studiów podyplomowych:

 • Doctor of Business Administration (DBA) 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Coaching Zaawansowany 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Cyberbezpieczeństwo 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Energetyka 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Mobile & Digital Marketing 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Przywództwo i Coaching 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie HR 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT 
 • Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w Turystyce 
 • Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie 
 • Doctor of Public Administration (DPA) 
 • Doctor of Public Health (DPH) 
 • Executive Master of Business Administration (MBA) 
 • Executive Master of Business Administration (MBA) ON-LINE 
 • Master of Business Administration (MBA) – Art & Science – Nowe Media w Biznesie 
 • Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne 
 • Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo 
 • Master of Business Administration (MBA) – Dyrektor HR 
 • Master of Business Administration (MBA) – Elite Beauty & Aesthetics 
 • Master of Business Administration (MBA) – Energetyka 
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Kultury 
 • Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Sportu i Kultury 
 • Master of Business Administration (MBA) – Mobile&Digital Marketing 
 • Master of Business Administration (MBA) – Pharmaceutical Management 
 • Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching 
 • Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Oświacie 
 • Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Turystyce 
 • Master of Laws (LL.M.) Master of Public Administration (MPA) – Administracja Publiczna 
 • Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne
 • Administracja publiczna 
 • Arteterapia w edukacji 
 • Asystent rodziny 
 • Compliance 
 • Controlling i Audyt 
 • Diagnoza psychologiczna – Master of Science (MSc.) 
 • Dietetyka i psychologia zdrowia 
 • Dyrektor finansowy 
 • Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie 
 • Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie 
 • Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0 
 • Inspektor BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
 • Key Account Management Academy 
 • Komunikacja wizerunkowa 
 • Koordynator ds. Dostępności 
 • Logopedia – Master of Science (MSc.) 
 • Marketing internetowy Studia Podyplomowe 
 • Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 
 • Nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej 
 • Neurologopedia (Wczesna Interwencja Neurologopedyczna, Neurologopedia Dzieci i Dorosłych) – Master of Science (MSc.) 
 • Ochrona środowiska 
 • Office Manager 
 • Organizacja i zarządzanie oświatą 
 • Personal Branding i Public Relations 
 • Podatki, finanse, kadry i płace 
 • Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii 
 • Prawo gospodarcze i handlowe 
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 • Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu 
 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów 
 • Przywództwo i Coaching 
 • Psychodietetyka – Master of Science (MSc.) 
 • Psychogeriatria – Master of Science (MSc.) Psychologia dzieci i młodzieży – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia kliniczna – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia pracy i zarządzanie personelem – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia sądowa – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia transportu – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia uzależnień – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną – Master of Science (MSc.) 
 • Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii 
 • Psychoonkologia – Master of Science (MSc.) 
 • Psychotraumatologia – Master of Science (MSc.) 
 • Quality Manager 
 • Seksuologia – Master of Science (MSc.) 
 • Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo 
 • Studia Podyplomowe Design Thinking 
 • Suicydologia – Master of Science (MSc.) 
 • Terapia Zaburzeń Więzi – Master of Science (MSc.) 
 • Trener umiejętności społecznych 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Collegium Humanum
ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Telefon kontaktowy: +48224875359

Biuro Obsługi Klienta: bos@humanum.pl

Dział rekrutacji: rekrutacja@humanum.pl