Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

O uczelni

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz.

 

WSTiJO posiada obecnie dwie Katedry: Turystyki i Rekreacji oraz Filologii (kierunki: Filologia Angielska oraz Filologia Hiszpańska). Uczelnia realizuje studia o profilu praktycznym w dziesięciu specjalnościach. Obecnie największą popularnością cieszą się: na kierunku Turystyka i Rekreacja – Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii oraz Organizacja Usług Turystycznych, zaś na Filologii Angielskiej / Hiszpańskiej – Język Obcy w Biznesie i Translatoryka Ogólna. Popularnością cieszą się także studia podyplomowe na kierunku Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest otwarta na studentów z zagranicy. Obecnie ok. 1/3 studentów stanowią m.in. obywatele Ukrainy, Rosji, Turcji, Węgier i Hiszpanii.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest beneficjentem programu Erasmus i Erasmus+ od ponad 7 lat. Udział w programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych praktyk.  Od wielu lat prowadzimy owocną współpracę z uczelniami zagranicznymi. Aktualnie współpracujemy z Uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze (Chorwacja), Debreczynie (Węgry), oraz Nikozji (Cypr). WSTiJO przyjmuje również studentów zagranicznych realizujących studia w ramach programu Erasmus+.

Idź do Uczelni

WSTiJO posiada bogate doświadczenie w realizacji programów współfinansowanych z funduszy UE, skierowanych do studentów naszej Uczelni, wspierających rozwój kluczowych umiejętności potrzebnym kandydatom do pracy w turystyce. W ramach projektów Uczelnia realizuje zajęcia edukacyjne, rozwojowe, praktyczne kursy – np. pilota wycieczek i przewodnika miejskiego, oraz przede wszystkim staże zawodowe w najlepszych obiektach hotelarskich i biurach podróży zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na Cyprze, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, na Słowacji i na Litwie.

 

O poziomie realizowanych projektów może świadczyć fakt, iż wielu absolwentów staży otrzymuje propozycję pracy bezpośrednio po zakończeniu praktyk, a certyfikaty przyznawane przez Uczelnię oraz instytucje partnerskie są bardzo dobrze widziane przez pracodawców.

Czytaj więcej

Do grona naszych partnerów należą m.in.:

 • H-Top Hotels & Resorts Group (Hiszpania)
 • Animafest Experience (Hiszpania)
 • Job Trust (Grecja)
 • Blue Lagoon Group (Grecja)
 • Association Weimar Plus (Francja)
 • Valana Hotel (Cypr)
 • Dom Polski – Hotel Pan Tadeusz (Litwa)
 • Sieć hotelowa Gromada (Polska)
 • Hotel Mercure – Grand (Polska)
 • Hotel Marriott Centrum (Polska)
 • Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport
 • Hotel Raddison Blu Sobieski (Polska)
 • Hotel Raddison Collection (Polska)
 • Hotel Sheraton (Polska)
 • Hotel Bristol (Polska)
 • Hotel Westin (Polska)
 • Hotel Raffles Europejski (Polska)
 • Hotel Novotel Centrum (Polska)
 • Hotel Hilton (Polska)
 • Hotel Regent (Polska)
 • Hotel Holiday Inn (Polska)
 • Warszawska Izba Turystyki (Polska)
 • Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Polska)
 • Polsko – Ukraińska Izba Turystyki (Polska)
 • Biuro Podróży ORION (Polska)
 • Biuro Podróży Sprachcaffe (Polska)
 • Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRIS (Polska)
 • Biały Pałac Palczew (Polska)

Każdego roku Uczelnia jest organizatorem lub partnerem minimum dwóch konferencji naukowych oraz spotkań tematycznych związanych z branżą turystyczną, ubezpieczeniową lub tłumaczeniową. Wydawnictwo uczelniane publikuje monografie pokonferencyjne oraz zeszyty naukowe. Uczelnia organizuje Dni Otwarte dla kandydatów oraz prezentuje swoją ofertę podczas gościnnych wykładów w szkołach średnich na terenie Mazowsza.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie już pięciokrotnie została uznana za najlepszą uczelnię turystyczną o profilu praktycznym w rankingu „Wiadomości Turystycznych”- w tym również w bieżącej edycji 2021!  (wcześniejsze edycje to: 2015, 2016 i 2017 i 2020 (w roku 2019 WSTiJO otrzymała wyróżnienie)). W 2019 roku WSTiJO została uhonorowana Medalem Okolicznościowym Pro Masovia, przyznawanym osobom i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

 

WSTiJO oferuje studentom bogaty system pomocy materialnej przyznawanym ze środków Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego oraz własnych. W ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

Wszystkie typy pomocy materialnej przysługują zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

WSTiJO wdrożyła system nauki zdalnej zarówno za pomocą e-learningu jak również spotkań online, realizując program nauczania przez internet. Uczelnia jest gotowa na dalsze prowadzenie zajęć online oraz w systemie hybrydowym, a także przygotowuje się do wprowadzenia nowego, zdalnego trybu studiowania.

Kierunki studiów

Kierunek Turystyka i rekreacja

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Organizacja Usług Turystycznych
  2. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Organizacja Usług Turystycznych
  2. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
  2. Turystyka Zdrowotna i Odnowa Biologiczna
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
  2. Turystyka Zdrowotna i Odnowa Biologiczna

Kierunek Filologia Angielska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Angielski w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Rosyjska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Rosyjski w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Niemiecka

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Niemiecki w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Hiszpańska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Hiszpański w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Hiszpański w Biznesie
  2. Translatoryka

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Wyższa Szkoła Turystyki
i Języków Obcych

Al. Prymasa Tysiąclecia 38a
01-242 Warszawa

telefon: 22 855-47-85
faks: 22 624-95-60

adresy e-mail:
[email protected]
[email protected]