warszawska mapa akademicka

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest uczelnią o profilu praktycznym kształcącą kadry szeroko pojętej branży turystycznej i hotelarskiej, a także filologów – tłumaczy i praktyków językowych w biznesie. Jako jedyni w Polsce prowadzimy unikalny program nauczania w postaci studiów menadżerskich w Hotelarstwie. Program realizujemy we współpracy z najlepszymi hotelami i biurami podróży, w których nasi studenci odbywają aktywne staże i praktyki doskonale poznając specyfikę pracy w branży hotelarskiej i turystycznej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych to także Filologia. Zapraszamy miłośników języków obcych na studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, w specjalizacji Translatoryka lub Język w biznesie. Tu kształcą się między innymi przyszli tłumacze, pracownicy międzynarodowych korporacji, lektorzy języka biznesowego pracujący w firmach.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest otwarta na studentów z zagranicy. Obecnie ok. 1/3 studentów stanowią m.in. obywatele Ukrainy, Rosji, Turcji, Węgier i Hiszpanii.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest beneficjentem programu Erasmus i Erasmus+ od ponad 7 lat. Udział w programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych praktyk.  Od wielu lat prowadzimy owocną współpracę z uczelniami zagranicznymi. Aktualnie współpracujemy z Uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze (Chorwacja), Debreczynie (Węgry), oraz Nikozji (Cypr). WSTiJO przyjmuje również studentów zagranicznych realizujących studia w ramach programu Erasmus+

WSTiJO posiada bogate doświadczenie w realizacji programów współfinansowanych z funduszy UE, skierowanych do studentów naszej Uczelni, wspierających rozwój kluczowych umiejętności potrzebnym kandydatom do pracy w turystyce. W ramach projektów Uczelnia realizuje zajęcia edukacyjne, rozwojowe, praktyczne kursy – np. pilota wycieczek i przewodnika miejskiego, oraz przede wszystkim staże zawodowe w najlepszych obiektach hotelarskich i biurach podróży zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na Cyprze, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, na Słowacji i na Litwie.

O poziomie realizowanych projektów może świadczyć fakt, iż wielu absolwentów staży otrzymuje propozycję pracy bezpośrednio po zakończeniu praktyk, a certyfikaty przyznawane przez Uczelnię oraz instytucje partnerskie są bardzo dobrze widziane przez pracodawców.

Kierunki studiów

Kierunek Turystyka i rekreacja

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Organizacja Usług Turystycznych
  2. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Organizacja Usług Turystycznych
  2. Manager w Hotelarstwie i Gastronomii
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
  2. Turystyka Zdrowotna i Odnowa Biologiczna
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
  2. Turystyka Zdrowotna i Odnowa Biologiczna

Kierunek Filologia Angielska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Angielski w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Angielski w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Rosyjska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Rosyjski w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Rosyjski w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Niemiecka

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

 1. Język Niemiecki w Biznesie
 2. Translatoryka
 •  
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia magisterskie niestacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Niemiecki w Biznesie
  2. Translatoryka

Kierunek Filologia Hiszpańska

Studia licencjackie stacjonarne

Studia licencjackie stacjonarne w specjalności:

  1. Język Hiszpański w Biznesie
  2. Translatoryka
Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne w specjalności:

  1. Język Hiszpański w Biznesie
  2. Translatoryka

Rekrutacja

galeria

kontakt

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Al. Prymasa Tysiąclecia 38a; 01-242 Warszawa

telefon: 22 855-47-85
faks: 22 624-95-60

adresy e-mail:
rekrutacja@wstijo.edu.pl
dziekanat@wstijo.edu.pl