Informatyka stosowana – nowy kierunek w UKEN

Informatyka stosowana – nowy kierunek w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerzył swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów. Można już rejestrować się na Informatykę stosowaną (studia inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).

Podczas studiów zdobędziesz szeroką wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, przyrodniczych i ścisłych oraz społecznych – a w szczególności w zakresie dyscypliny wiodącej, jaką jest informatyka techniczna i telekomunikacja. Zyskasz wiedzę i szerokie umiejętności praktyczne w zakresie języków programowania obiektowego, projektowania i funkcjonowania systemów komputerowych, wykorzystywanych w różnych dziedzinach techniki (np. automatyka, elektronika, systemy teleinformatyczne i systemy wbudowane), budowę graficznych interfejsów użytkownika, programowanie niskopoziomowe, równoległe i rozproszone oraz optymalizację kodów.

Trwające sześć miesięcy praktyki w firmach związanych z branżą IT i zdobyta tam wiedza zwiększą dodatkowo Twoje kompetencje, a tym samym podniosą kwalifikacje podczas wchodzenia na rynek pracy.

Wybrane przedmioty na studiach to między innymi: systemy operacyjne, architektura systemów komputerowych, programowanie proceduralne, programowanie obiektowe, kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych, czy metody opracowywania interfejsów użytkownika.

Jako absolwent kierunku będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej. Ukończywszy specjalność inżynieria oprogramowania uzyskasz kwalifikacje programisty w stopniu zaawansowanym. Jako absolwent specjalności teleinformatyka i systemy wbudowane, będziesz przygotowany do pracy w zawodzie programisty w zakresie programowania wysokiego i niskiego poziomu w różnych dziedzinach techniki.