WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI

Wyższa szkoła rehabilitacji

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie to wiodąca uczelnia medyczna, oferująca nowatorski program nauczania oraz wysoki poziom kształcenia. Dzięki nowoczesnym technologiom i doświadczonej kadrze akademickiej, studenci zyskują szeroki wachlarz praktycznych umiejętności.

Uczelnia promuje współpracę międzynarodową, inspirującą atmosferę i rozwijanie pasji. Zapewnia również atrakcyjny system stypendialny, a także możliwość odbycia praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych.

WSR to miejsce, gdzie studenci rozwijają swoją osobowość i zainteresowania, osiągając sukces na wybranym kierunku naukowym i zdobywając doświadczenie przydatne przyszłej karierze zawodowej.

 

Kierunki Studiów

Studia stacjonarne I stopnia

Ratownictwo Medyczne (lic.)

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.
RATOWNICTWO MEDYCZNE to także kierunek interesujący dla osób, które chcą postawić na studia w kierunku samorozwoju.

Dietetyka (lic.)

Dietetyka to jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Wiedza na temat żywności, a więc i żywienia człowieka, jest stale aktualizowana na bazie licznych badań prowadzonych na całym świecie. Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi i tempo życia oraz towarzyszący nam na co dzień stres, sprawiają, że dietetyka to zdecydowanie zawód z ogromną przyszłością. Praca polegająca na zajmowaniu się żywnością i żywieniem człowieka, zarówno chorego jak i zdrowego, z każdym rokiem będzie stawać się coraz bardziej potrzebna. Nie tylko dla utrzymania szczupłej sylwetki i celów sportowych, ale i dla formy, a przede wszystkim dla zdrowia.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa
 • Psychodietetyka
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Dietetyka ogólna
 • Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych
 • Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych
 • Dietetyka w geriatrii i gerontologii
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka medyczna
 • Dietetyka pediatryczna
 • Edukator zdrowotny
 • Produkty ziołowe, pszczele i suplementacja w dietetyce

Studia niestacjonarne I stopnia

Ratownictwo Medyczne (lic.)

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.
RATOWNICTWO MEDYCZNE to także kierunek interesujący dla osób, które chcą postawić na studia w kierunku samorozwoju.

Dietetyka (lic.)

Dietetyka to jedna z najszybciej rozwijających się nauk na świecie. Wiedza na temat żywności, a więc i żywienia człowieka, jest stale aktualizowana na bazie licznych badań prowadzonych na całym świecie. Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi i tempo życia oraz towarzyszący nam na co dzień stres, sprawiają, że dietetyka to zdecydowanie zawód z ogromną przyszłością. Praca polegająca na zajmowaniu się żywnością i żywieniem człowieka, zarówno chorego jak i zdrowego, z każdym rokiem będzie stawać się coraz bardziej potrzebna. Nie tylko dla utrzymania szczupłej sylwetki i celów sportowych, ale i dla formy, a przede wszystkim dla zdrowia.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa
 • Psychodietetyka
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Dietetyka ogólna
 • Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych
 • Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych
 • Dietetyka w geriatrii i gerontologii
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka medyczna
 • Dietetyka pediatryczna
 • Edukator zdrowotny
 • Produkty ziołowe, pszczele i suplementacja w dietetyce

Studia stacjonarne II stopnia

Dietetyka (mgr)

Dietetyka studia II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa
 • Psychodietetyka
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Dietetyka ogólna
 • Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych
 • Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych
 • Dietetyka w geriatrii i gerontologii
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka medyczna
 • Dietetyka pediatryczna
 • Edukator zdrowotny
 • Produkty ziołowe, pszczele i suplementacja w dietetyce
Zdrowie Publiczne (mgr)

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
 • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
 • Manager w ochronie zdrowia
 • Asystent osób starszych
 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe
 • BHP i ochrona radiologiczna
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Studia niestacjonarne II stopnia

Dietetyka (mgr)

Dietetyka studia II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka sportowa
 • Psychodietetyka
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Dietetyka ogólna
 • Żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych
 • Żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych
 • Dietetyka w geriatrii i gerontologii
 • Dietetyka i promocja zdrowia
 • Dietetyka medyczna
 • Dietetyka pediatryczna
 • Edukator zdrowotny
 • Produkty ziołowe, pszczele i suplementacja w dietetyce
Zdrowie Publiczne (mgr)

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
 • Prawo medyczne w ochronie zdrowia
 • Manager w ochronie zdrowia
 • Asystent osób starszych
 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Medycyna podróży i zdrowie międzynarodowe
 • BHP i ochrona radiologiczna
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

Fizjoterapia (mgr)

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

 • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
 • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.
Psychologia (mgr)

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Psychologia rehabilitacyjna
 • Psychologia medyczna
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Neuromarketing
 • Psychoseksuologia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychoterapia
 • Neuropsychologia
 • Psychotraumatologia

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Fizjoterapia (mgr)

Studia na kierunku fizjoterapia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawiania jakości życia i powrotu do maksymalnej sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych, a także tych, które utraciły pełną sprawność ruchową w wyniku doznanego urazu.

Kandydaci na studia o kierunku FIZJOTERAPIA to, między innymi:

 • osoby chcące pracować jako fizjoterapeuci w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 • osoby chcące prowadzić własną prywatną praktykę usług fizjoterapeutycznych, w tym technik manualnych i ćwiczeń usprawniających dla dorosłych i dzieci,
 • osoby chcące wspierać pacjentów i podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i po urazach fizycznych, które zmniejszyły lub odebrały im możliwość codziennego funkcjonowania lub jego komfortu.
Psychologia (mgr)

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • Psychologia rehabilitacyjna
 • Psychologia medyczna
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Neuromarketing
 • Psychoseksuologia
 • Psychologia zwierząt
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia sportu
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia rodziny
 • Psychologia reklamy i mediów
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychodietetyka i suplementacja w sporcie
 • Psychoterapia
 • Neuropsychologia
 • Psychotraumatologia

Kierunki studiów podyplomowych:

Rekrutacja

galeria

Kontakt

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Telefon kontaktowy: 226310575

Sekretariat/Rektorat: wsr@wsr.edu.pl

Dział rekrutacji: rekrutacja@wsr.edu.pl