Progi punktowe - Uczelnia Łazarskiego

Tutaj możesz sprawdzić czy osiągnięte przez Ciebie wyniki na egzaminie maturalnym pozwolą dostać się na wymarzone studia. Przedstawione poniżej progi punktowe są orientacyjne i nie gwarantują przyjęcia na studia.

Idź do Uczelni Łazarskiego

Wybierz Wydział

Idź do Wydziału Prawa i Administracji

Studia jednolite magisterskie lub studia I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych na kierunku prawo podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Prawa i Administracji (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty)
Tutaj

Zasady kwalifikacji dla kierunku Aviation Law and Professional Pilot Licence
Tutaj

Prawo
Sprawdź więcej na temat kierunku
Administracja
Sprawdź więcej na temat kierunku
BA Law in International Relations
Sprawdź więcej na temat kierunku
BA Law in Business Management
Sprawdź więcej na temat kierunku
Aviation Law and Professional Pilot Licence

Aviation Law and Professional Pilot Licence

Wymagania: Badania lotniczo-lekarskie I klasy oraz potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Sprawdź więcej na temat kierunku

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych  (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM?

  1. Zarejestruj się online https://rekrutacja-on-line.lazarski.pl/
  2. Wybierz interesujący Cię kierunek
  3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty
  4. Zostań studentem
Idź do Wydziału Ekonomii i zarządzania

Studia I stopnia

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W przypadku studiów stacjonarnych podstawą przyjęcia kandydatów jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pod uwagę brane są trzy dowolne przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

Zasady kwalifikacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty)
Tutaj

Ekonomia
Sprawdź więcej na temat kierunku
Finanse i rachunkowość
Sprawdź więcej na temat kierunku
Zarządzanie
Sprawdź więcej na temat kierunku
Economics
Sprawdź więcej na temat kierunku
Finance and Accounting
Sprawdź więcej na temat kierunku
International Relations
Sprawdź więcej na temat kierunku
Management
Sprawdź więcej na temat kierunku

Studia II stopnia

Podstawą przyjęcia kandydatów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych  (I stopnia lub jednolitych magisterskich).

JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM?

  1. Zarejestruj się online https://rekrutacja-on-line.lazarski.pl/
  2. Wybierz interesujący Cię kierunek
  3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej i złóż dokumenty
  4. Zostań studentem
Idź do Wydziału Medycznego

Studia jednolite magisterskie

Podstawą przyjęcia na kierunek lekarski są wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów: biologii, chemii i do wyboru fizyki lub matematyki. Na podstawie uzyskanych przez kandydatów wyników tworzona jest lista rankingowa, w oparciu o dane wgrane do systemu rekrutacyjnego.

Limit miejsc: 90

Zasady kwalifikacji na Wydziale Medycznym (zasady przeliczania punktów oraz wymagane dokumenty)
Tutaj

Kierunek lekarski
Sprawdź więcej na temat kierunku

Jest to kolejny artykuł z serii ,,progi punktowe”. Tym razem pod lupę brana jest Uczelnia Łazarskiego. Wyróżnia się ona na tle pozostałych, ponieważ oferuje bardzo prosty sposób naliczania punktów dla kandydatów na studia. Sprawdź sam.

Co jest brane pod uwagę?

Kandydaci na studia na Uczelni Łazarskiego nie muszą zbytnio martwić się o to, co zdawać na maturze. Mogą po prostu wybrać te przedmioty, na które mają ochotę. Ale jak to? Już tłumaczymy.

Na wszystkie kierunki (poza lekarskim) oferowane przez Uczelnię Łazarskiego, pod uwagę podczas rekrutacji brane są wyniki z 3 pisemnych egzaminów maturalnych.

Uzyskany wynik z matury na poziome podstawowym jest przemnażany przez 1,5, a na poziomie rozszerzonym przez 2. Jest to bardzo proste, prawda?

Czy się dostanę? 240 punktów…

W zasadach przeliczania punktów rekrutacyjnych zamieszczona jest informacja, że podstawą do przyjęcia kandydatów jest uzyskanie przez nich minimum 240 punktów. Zatem 240 punktów to próg punktowy, na każdy z oferowanych przez Uczelnie kierunków.

Oznacza to, że wyniki które chcesz brać pod uwagę, do przeliczania punktów rekrutacyjnych na Uczelnię Łazarskiego, muszą wynosić co najmniej na poziomie podstawowym 54% i na rozszerzonym 40%. Takie wyniki pozwolą na zebranie 240 punktów.

Jeśli jednak, nie udało Ci się uzyskać 240 punktów, to nadal masz szansę na dostanie się na studia na Uczelnię Łazarskiego. Należy w tym przypadku skontaktować się z Uczelnia, a Twój przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Wyjątek!

Wyjątkiem jest kierunek lekarski, na którym pod uwagę, brane są wyniki z matury z biologii, chemii i matematyki lub fizyki. Nie jest gwarantowane dostanie się na studia z minimalną liczbą punktów 240. W tym przypadku limitem jest 90 osób.

Jeśli chcesz szybko przeliczyć uzyskaną przez Ciebie liczbę punktów na Uczelnię Łazarskiego, to skorzystaj z kalkulatora progów punktowych.

Więcej informacji o rekrutacji na stronie Uczelni.