Wydział Prawa i Administracji

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Uczelnia Łazarskiego posiada jeden z najlepszych wydziałów prawa. Kluczowe dla rozwoju Wydziału jest połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Renomę Wydziałowi Prawa i Administracji przyniosły innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka czy prawo medyczne.

Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym po raz trzynasty obronił pozycję lidera rankingu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej, bo to ważny tytuł dla prawników. Nie ukrywam, że ciężko na to pracujemy – podkreśla dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dziekan zaznacza również, że w ostatnich latach wizerunek niepublicznych uczelni uległ znacznej poprawie.  –

W ofercie Wydziału znajduje się m.in. kierunek Aviation Law and Professional Pilot Licence. Prywatne szkoły wyższe, takie jak nasza, stale podejmują działania, które mają na celu podwyższenie jakości nauki  i dydaktyki. Ważne jest też indywidualne podejście do kształcenia studentów.

Oferta edukacyjna na Wydziale została poszerzona o kierunki w języku angielskim, których programy odpowiadają współczesnym wymaganiom rynku pracy. Studenci mają możliwość łączenia wiedzy prawniczej z praktycznymi aspektami stosunków międzynarodowych oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Osoby, które chcą rozpocząć przygodę z pilotażem Wydział zaprasza na kierunek Aviation Law and Professional Pilot Licence. To pierwsze studia w Polsce, które łączą dwie dziedziny wiedzy – pilotaż i prawo lotnicze. Program studiów obejmuje teorię i praktykę niezbędną do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A). Już od pierwszego roku Uczelnia Łazarskiego zapewnia praktyki, które odbywają się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów – Goldwings Flight Academy. Ponadto program nauczania koncentruje się na prawnych aspektach lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej i na świecie, których znajomość pozwoli w przyszłości wykonywać nie tylko zawód pilota, ale także przygotuje do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.

Na Uczelni Łazarskiego już studenci drugiego roku mogą dołączyć do Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie realizują wolontariat, pomagający zdobyć cenne prawnicze doświadczenie. Jednostka ta udziela nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Będąc jej członkiem, student zdobywa wiedzę prawniczą i wykorzystuje ją w praktyce, pracując na prawdziwych przypadkach. Studencka Poradnia Prawna znalazła się na I miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.