Wydział Prawa i Administracji

O WYDZIALE

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

Uczelnia Łazarskiego posiada jeden z najlepszych wydziałów prawa. Kluczowe dla rozwoju Wydziału jest połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Renomę Wydziałowi Prawa i Administracji przyniosły innowacyjne badania, znakomita kadra naukowa i wprowadzanie do programu nowoczesnych specjalizacji, pożądanych wśród pracodawców i dostosowanych do potrzeb rynku, takich jak: prawo lotnicze, prawo w biznesie, kryminalistyka czy prawo medyczne.

Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XV Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Tym samym po raz trzynasty obronił pozycję lidera rankingu.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej, bo to ważny tytuł dla prawników. Nie ukrywam, że ciężko na to pracujemy – podkreśla dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dziekan zaznacza również, że w ostatnich latach wizerunek niepublicznych uczelni uległ znacznej poprawie.  –

W ofercie Wydziału znajduje się m.in. kierunek Aviation Law and Professional Pilot Licence. Prywatne szkoły wyższe, takie jak nasza, stale podejmują działania, które mają na celu podwyższenie jakości nauki  i dydaktyki. Ważne jest też indywidualne podejście do kształcenia studentów.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia polskojęzyczne

  • Administracja (niestacjonarne)
  • Administracja publiczna
  • Administrowanie ruchem lotniczym

Studia anglojęzyczne

STUDIA NIESTACJONARNE:

1. Prawo w biznesie

  • Prawo w gospodarce
  • Regulacje rynku lotniczego
  • Administracja w gospodarce

2. Prawo w IT

  • Ochrona informacji
  • Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja

STUDIA STACJONARNE:

STUDIA NIESTACJONARNE:

REKRUTACJA

GALERIA

JUŻ WKRÓTCE!

KONTAKT

JUŻ WKRÓTCE!