Wydział Ekonomii i Zarządzania

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Wydział Ekonomii i Zarządzania stawia przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest studentom poprzez nowoczesny, trójstopniowy program kształcenia. W trakcie pierwszych semestrów nauki otrzymują oni wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku – specjalizacyjnym. Studia licencjackie nie kończą się pisaniem czysto teoretycznej pracy dyplomowej. Studenci przygotowują tzw. projekt dyplomowy, który rozwiązuje konkretny problem dotyczący wybranej dziedziny.

Wydział jako jedyny w Polsce prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University, po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski oraz brytyjski. Coventry University to znakomita brytyjska uczelnia z prawie 200-letnią tradycją. Niezmiennie przoduje w tamtejszych rankingach szkół wyższych.

Prężnie funkcjonujące Rady Eksperckie przy poszczególnych kierunkach studiów wspierają działalność Wydziału poprzez pomoc w tworzeniu i opiniowaniu programów studiów. Dzięki temu są one skuteczną odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego i pozwalają studentom płynnie wejść na rynek pracy.

Kształcenie na uczelni opiera się na case studies, grach strategicznych i analizie realnych przypadków. Dzięki temu studenci zdobywają jednocześnie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje miękkie.

Przedsiębiorczość 3.0 to nowatorski przedmiot akademicki realizowany na Uczelni Łazarskiego, podczas którego studenci uczą się, jak tworzyć i prowadzić startupy. Podczas zajęć studenci realizują swoje pomysły na bazie szablonu modelu biznesowego. Co roku przedmiot kończy się galą finałową, która odbywa się w prestiżowych warszawskich lokalizacjach (Business Link na Stadionie Narodowym, Google Campus, Przestrzeń from Facebook), gdzie najlepsze zespoły mają szansę zaprezentowania się przed inwestorami.

Zainteresowaniem cieszy się m.in. innowacyjna specjalność na kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w branży gier video, której ukończenie zapewni studentom wiedzę i doświadczenia potrzebne do sprawnego poruszania się w branży gier wideo oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.