Wydział Ekonomii i Zarządzania

O WYDZIALE

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Wydział Ekonomii i Zarządzania stawia przede wszystkim na praktykę i współpracę z biznesem. Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest studentom poprzez nowoczesny, trójstopniowy program kształcenia. W trakcie pierwszych semestrów nauki otrzymują oni wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku – specjalizacyjnym. Studia licencjackie nie kończą się pisaniem czysto teoretycznej pracy dyplomowej. Studenci przygotowują tzw. projekt dyplomowy, który rozwiązuje konkretny problem dotyczący wybranej dziedziny.

Wydział jako jedyny w Polsce prowadzi anglojęzyczne studia w pełni walidowane przez prestiżowy Coventry University, po których absolwenci uzyskują dwa dyplomy – polski oraz brytyjski. Coventry University to znakomita brytyjska uczelnia z prawie 200-letnią tradycją. Niezmiennie przoduje w tamtejszych rankingach szkół wyższych.

Prężnie funkcjonujące Rady Eksperckie przy poszczególnych kierunkach studiów wspierają działalność Wydziału poprzez pomoc w tworzeniu i opiniowaniu programów studiów. Dzięki temu są one skuteczną odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego i pozwalają studentom płynnie wejść na rynek pracy.

Kształcenie na uczelni opiera się na case studies, grach strategicznych i analizie realnych przypadków. Dzięki temu studenci zdobywają jednocześnie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje miękkie.

Przedsiębiorczość 3.0 to nowatorski przedmiot akademicki realizowany na Uczelni Łazarskiego, podczas którego studenci uczą się, jak tworzyć i prowadzić startupy. Podczas zajęć studenci realizują swoje pomysły na bazie szablonu modelu biznesowego. Co roku przedmiot kończy się galą finałową, która odbywa się w prestiżowych warszawskich lokalizacjach (Business Link na Stadionie Narodowym, Google Campus, Przestrzeń from Facebook), gdzie najlepsze zespoły mają szansę zaprezentowania się przed inwestorami.

Zainteresowaniem cieszy się m.in. innowacyjna specjalność na kierunku Zarządzanie – Zarządzanie w branży gier video, której ukończenie zapewni studentom wiedzę i doświadczenia potrzebne do sprawnego poruszania się w branży gier wideo oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.

kierunki studiów

Studia polskojęzyczne

STUDIA I STOPNIA:

1. Ekonomia (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Data Science w ekonomii
 • Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne

2. Finanse i rachunkowość (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Bankowość i usługi finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Fin Tech i kryptowaluty
 • Kontrola finansowa i audyt

3. Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Marketing interaktywny
 • E-commerce
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w branży gier wideo
 • Zarządzanie w sporcie (niestacjonarne)

Studia anglojęzyczne

Dyplom Uczelni Łazarskiego

STUDIA I STOPNIA:

1. Management

 • Financial Management
 • IT Management
 • E-Commerce Management
 • Marketing Management

2. Economics

3. International Relations

 • European Studies
 • Diplomacy

4. Data Science in Economics

Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University

STUDIA I STOPNIA:

 • Business Economics
 • International Relations and European Studies

Studia polskojęzyczne

STUDIA II STOPNIA:

1. Ekonomia (niestacjonarne)

 • Wywiad gospodarczy i Big Data
 • Finanse i bankowość

2. Technologie finansowe (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Prawo nowoczesnych finansów
 • Zdecentralizowane finanse
 • Zdecentralizowane technologie i AI

3. Zarządzanie (stacjonarne / niestacjonarne)

 • Zarządzanie projektami
 • Digital business
 • Zarządzanie w branży IT

Studia anglojęzyczne

STUDIA II STOPNIA:

1. Economics

2.International Relations

 • European Administration
 • Leadership and Statecraft
 • Geopolitics: Energy and Cyber Security

3. Management

 • Strategic Leadership Management
 • Big Data Management
 • Marketing Management
 • Airline Management

Dyplom Uczelni Łazarskiego + dyplom Coventry University

STUDIA II STOPNIA:

 • International Business Economics
 • International Relations

REKRUTACJA

GALERIA

JUŻ WKRÓTCE!

KONTAKT

JUŻ WKRÓTCE!