Wydział Medyczny

Studia stacjonarne jednolite

Studia stacjonarne jednolite:

  • Kierunek lekarski (mgr)

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia

  • Pielęgniarstwo (lic.)

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Na Wydziale Medycznym nacisk kładziony jest przede wszystkim na indywidualizację procesu nauczania – zajęcia prowadzone są w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. – Nasza uczelnia jest trochę jak dom. Wszyscy się znamy, pracujemy w kameralnych grupach. Profesorowie ciągle przypominają, że uczymy się nie dla samej wiedzy, ale po to, żeby być lekarzami i służyć innym. Biały fartuch i skomplikowana aparatura uświadamiają nam, że na tych studiach naprawdę chodzi o ludzkie życie – mówi Weronika Sołowińska, studentka kierunku lekarskiego.

Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, które składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz Pracowni Nauk Morfologicznych. Znajdują się tam m.in.: laboratoria, sala wykładowa wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności, sala anatomii prawidłowej i sala sekcyjna. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację zajęć z anatomii i nauk podstawowych w jednym miejscu, w komfortowych warunkach.

Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewnia kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach klinicznych i nieklinicznych oraz przychodniach. Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej studenci kierunku lekarskiego mają możliwość odbycia zagranicznych praktyk w wybranych ośrodkach naukowych i klinicznych.

W 2019 r. decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek lekarski, prowadzony na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego jako jeden z niewielu w Polsce uzyskał ocenę wyróżniającą w kryterium opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Od 2019 r. studenci Wydziału Medycznego mogą doskonalić umiejętności praktyczne w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych. Profesjonalnie wyposażony szpitalny oddział ratunkowy, sale operacyjne i karetka umożliwiają także rozwijanie kompetencji w zakresie pracy zespołowej.

W 2019 r. wśród 50 osób wyróżnionych w całej Polsce stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazło się dwoje studentów kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego. Nagroda przyznawana jest wybitnym studentom z dorobkiem naukowym, sportowym lub artystycznym.

W 2021 r. oferta Wydziału Medycznego została poszerzona o kolejny kierunek – pielęgniarstwo. Wartością studiów na kierunku pielęgniarstwo na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Jako student kierunku pielęgniarstwo zdobędziesz wiedzę od najlepszych – zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych.