Logistyka, Transport

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy przede wszystkim w firmach transportowych i spedycyjnych, które zajmują się organizacją transportu i jego realizacją. Jednak to nie wszystko. Logistycy znajdą zatrudnienie również w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, gdzie obrót towarem jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności. Oznacza to, że praca dla absolwenta logistyki jest dostępna praktycznie wszędzie, ponieważ w każdym większym mieście znaleźć można tego typu przedsiębiorstwa. Jednak w niektórych rejonach Polski zapotrzebowanie na logistyków może być wyższe niż w innych. Mowa tutaj o miejscach, w których okolicy znajdują się centra logistyczne i przeładunkowe takie jak np. to w Strykowie między Warszawą a Łodzią.

Zarobki logistyka

Mediana zarobków specjalisty ds. logistyki wynosi 4 800 zł brutto. W przypadku młodszego specjalisty jest to o 800 zł mniej. Wysokość wynagrodzenia logistyka, podobnie jak w innych zawodach, jest zależna od stażu pracy, wynagrodzenia, wielkości firmy i jej lokalizacji.

Przebieg studiów

Kierunek logistyka można studiować zarówno na uczelniach technicznych jak i uniwersytetach. Studia z logistyki mogą trwać od 3 do 4 lat (na pierwszym stopniu), w zależności od tego czy są to studia licencjackie czy inżynierskie. Rzadziej można się spotkać ze studiami jednolitymi, trwającymi 6 lat.

Na wielu uczelniach w ramach kierunku prowadzone są specjalności, które pozwalają na zdobycie bardziej wyspecjalizowanej wiedzy w dziedzinie logistyki. Przykładowo na warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej w ramach cywilnych studiów logistycznych, studenci mogą wybrać logistykę przedsiębiorstw, logistykę w motoryzacji lub logistykę i ekologię płynów eksploatacyjnych. Natomiast Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie oferuje aż 5 specjalności: automatyzacja procesów logistycznych, logistyka i spedycja międzynarodowa, logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, logistyka transportu w Unii Europejskiej oraz transport, spedycja, magazynowanie. We Wrocławiu natomiast, logistykę oferuje np. Akademia Wojsk Lądowych i Uniwersytet Ekonomiczny

Gdzie studiować logistykę?

Uczelnie odpowiadają na duże zapotrzebowanie na absolwentów logistyki, dlatego studia na tym kierunku są dostępne w większości polskich miast, w których znajdują się uczelnie wyższe.

W Warszawie są to:

We Wrocławiu są to: