WARSZAWSKA MAPA AKADEMICKA

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Według międzynarodowego rankingu „Financial Times” ALK uznawana jest za najlepszą szkołę biznesu w Europie Centralnej. Uczelnia szczyci się też uzyskaniem 3 najważniejszych akredytacji: EQUIS, AMBA i AACSB, którą zdobyło zaledwie 5% szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard. ALK oferuje liczne studia podyplomowe, programy MBA oraz studia w Szkole Doktorskiej. W Akademii można odbyć także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Najważniejsze wyróżnienia i akredytacje ALK:

 • najlepsza szkoła biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej wg „Financial Times”
 • TOP 3 uczelni ekonomicznych w Polsce, jednocześnie od 22 lat uczelnia niepubliczna nr 1 wg rankingu „Perspektyw”
 • 3 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla: zarządzania, administracji oraz finansów i rachunkowości
 • 3 najważniejsze akredytacje: EQUIS, AMBA i AACSB, czyli tzw. „trzy korony”, które ma mniej niż 1% uczelni biznesowych na świecie

Dlaczego Warto studiować W ALK?

Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne (lic.)

Kierunki studiów I stopnia stacjonarne:

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Prawo w zarządzaniu biznesem
 • Prawo (jednolite studia magisterskie)
 • Prawo i finanse (elitarne studia dwukierunkowe)
Studia I stopnia niestacjonarne (lic.)

Kierunki studiów I stopnia stacjonarne:

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Prawo w zarządzaniu biznesem
 • Prawo (jednolite studia magisterskie)

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne (mgr)

Kierunki studiów II stopnia stacjonarne:

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku
 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska
 • Finanse i rachunkowość
Studia II stopnia niestacjonarne (mgr)

Kierunki studiów II stopnia stacjonarne:

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku
 • Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska
 • Finanse i rachunkowość
 • Prawo i zarządzanie w biznesie
 • Prawo zatrudnienia

Studia I stopnia

Studia I stopnia stacjonarne (lic.)

Kierunki studiów I stopnia stacjonarne:

 • Management
 • Management & Artificial Intelligence
 • Financial Management
 • Programy double degree (dwa dyplomy) we współpracy z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Brazylii, Hongkongu

Studia II stopnia

Studia II stopnia stacjonarne (mgr)

Kierunki studiów II stopnia stacjonarne:

 • Management
 • Finance and Accounting
 • Financial Crime Prevention
 • Big Data Science
 • Applied Global Economics
 • Programy double degree (dwa dyplomy) we współpracy z uczelniami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii
Studia II stopnia niestacjonarne (mgr)

Kierunki studiów II stopnia stacjonarne:

 • Management
 • Finance and Accounting
 • Programy double degree (dwa dyplomy) we współpracy z uczelniami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Studia stacjonarne:

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
 • 1% na poziomie rozszerzonym z matematyki = 3 punkty rekrutacyjne

 

Na studia w j. polskim zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych, a w j. angielskim – 350 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. Decyzję dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna.

 

Studia niestacjonarne: 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Najczęściej Zadawane Pytania Stypendia

Galeria

Kontakt

Akademia Leona Koźmińskiego

Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

Dane kontaktowe dla maturzystów:

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim:

e-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl  
+ 48 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim:

e-mail: admission@kozminski.edu.pl
+48 22 519 22 61

Szczegółowy kontakt