Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Ochrony Środowiska

O wydziale

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

Studiuj na WIBHiIŚ, jeśli chcesz zdobywać wiedzę dotyczącą instalacji i układów wentylacyjnych, grzewczych, gazowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zarządzania ochroną środowiska, biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, energetyki odnawialnej
i gospodarki odpadami.
Nasz kierunek: Inżynieria Środowiska ma akredytację EUR-ACE Label KAUT – nasz dyplom jest honorowany w UE!!!

Kierunki studiów

Kierunki studiów:

Studia stacjonarne I stopnia

Studia I stopnia

  • Biogorspodarka (inż.)
  • Environmental Engineering (inż.)
  • Inżynieria środowiska (inż.)
  • Ochrona środowiska (inż.)
Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

  • Inżynieria środowiska (inż.)

Kierunki studiów:

Studia stacjonarne II stopnia

Studia II Stopnia

  • Environmental Engineering (mgr)
  • Inżynieria środowiska (mgr)
  • Ochrona środowiska (mgr)
Studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

  • Inżynieria środowiska (mgr)

Rekrutacja

Kontakt

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Sekretariat Wydziału:
Pokój nr 302
tel.: 22 234-7887, 22 234-7465, 22 234-7832 
fax: 22 825-2992, 22 625-4305
e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl