Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Ochrony Środowiska

Studiuj na WIBHiIŚ, jeśli chcesz zdobywać wiedzę dotyczącą instalacji i układów wentylacyjnych, grzewczych, gazowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zarządzania ochroną środowiska, biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, energetyki odnawialnej
i gospodarki odpadami.
Nasz kierunek: Inżynieria Środowiska ma akredytację EUR-ACE Label KAUT – nasz dyplom jest honorowany w UE!!!

Studia stacjonarne I stopnia

Studia I stopnia

  • Biogorspodarka (inż.)
  • Environmental Engineering (inż.)
  • Inżynieria środowiska (inż.)
  • Ochrona środowiska (inż.)
Studia stacjonarne II stopnia

Studia II Stopnia

  • Environmental Engineering (mgr)
  • Inżynieria środowiska (mgr)
  • Ochrona środowiska (mgr)
Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia

  • Inżynieria środowiska (inż.)
Studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

  • Inżynieria środowiska (mgr)