Wydział inżynierii Materiałowej

O wydziale

Wszystko co nas otacza zbudowane jest z materiałów, a nauka o budowie, właściwościach i technologii ich wytwarzania to inżynieria materiałowa. To interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy różne dziedziny przemysłu od elektroniki, poprzez medycynę aż po technologie kosmiczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zaprojektować i wytworzyć materiał na wyświetlacz telefonu, implant kości czy łopatki silnika odrzutowego to kierunek dla Ciebie. Rekrutuj na najlepsze studia na kierunku inżynieria materiałowa w Polsce!*

Dzięki szerokiej wiedzy inżynierskiej zdobytej na studiach nasi Absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie w wielu różnych gałęziach przemysłu. Szeroka wiedza o materiałach i ich właściwościach pozwala na współpracę z konstruktorami oraz udział w przygotowaniu i realizacji zaawansowanych projektów inżynieryjnych.

To także otwarte drzwi do podjęcia pracy związanej z projektowaniem nowych produktów, kształtowaniem ich właściwości użytkowych oraz nadzorowaniem procesu produkcji w różnych branżach przemysłu m.in. kosmicznego, medycznego, lotniczego czy elektronicznego. Nasi absolwenci bez problemu znajdują pracę w sektorze doradztwa technicznego a także laboratoriach badawczych.

*wg rankingu studiów inżynierskich PERSPEKTYWY 2020

Kierunki

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria materiałowa to dziedzina wiedzy zajmująca się projektowaniem, tworzeniem i udoskonalaniem materiałów, z których zbudowane są otaczające nas przedmioty.

Inżynieria materiałowa to obecnie kierunek przyszłości, a zdobyta w czasie studiów wiedza jest wykorzystywana niemal we wszystkich gałęziach przemysłu m.in. medycznym, lotniczym, elektronicznym czy kryminalistyce.

To nauka interdyscyplinarna łącząca wybrane obszary fizyki, chemii, informatyki, biologii czy nawet medycyny. Dziedziny te umożliwiają zrozumienie procesów związanych z wytrzymałością, właściwościami, kształtowaniem struktury i troską o jakość materiałów.

Zadaniem inżyniera materiałowego jest projektowanie i planowanie procesów związanych z kształtowaniem, przetwarzaniem oraz wytwarzaniem nowoczesnych i innowacyjnych materiałów w oparciu o konkretne specyfikacje.

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy Kontakt

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Dziekanat
Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, pok. 204
 dziekanat.wim@pw.edu.pl
 22 849 99 35
 22 234 84 51