Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

O uczelni

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.). Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie) na  kierunku Politologia o wielu atrakcyjnych specjalnościach. Kształcenie prowadzone jest na podstawie wieloletniego doświadczenia kadry naukowej oraz pracowników Uczelni przy współpracy ze środowiskiem biznesowym, oraz politycznym. Absolwenci WSSMiA zyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na rozwój kariery zawodowej, a także umiejętność dostosowania się do zmiennych funkcji i ról w otoczeniu politycznym, gospodarczym oraz społecznym.

Idź do Uczelni

Kierunki studiów

Rekrutacja

Kontakt

Szczegółowy kontakt

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Dział rekrutacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00
w siedzibie WSSMiA
Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII
02-001 Warszawa

Dziekanat:
(numery dostępne dla studentów w dniach wtorek, środa, czwartek)

tel. 22 100 90 12
tel. 22 100 90 13
tel. 22 100 90 14