Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to studia z dziedziny nauk społecznych, na których pojawia się jednak wiele zajęć o tematyce inżynieryjno-technicznej. Z tego względu kierunek jest popularny na uczelniach technicznych i często kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia z gospodarki przestrzennej I stopnia trwają 3-4 lata. Można je kontynuować na studiach magisterskich (zazwyczaj dwuletnich).

Zajęciami z jakimi spotka się student gospodarki przestrzennej są m.in.: rysunek planistyczny, architektura krajobrazu, prawo, ochrona środowiska, statystyka, geodezja i kartografia, ochrona i konserwacja zabytków, urbanistyka czy komputerowe wspomaganie projektowania.

Dla studentów gospodarki przestrzennej ważne będą zdolności analityczne pozwalające podejmować decyzje na podstawie wielu zmiennych i danych liczbowych, tzw. “ścisły umysł”, ze względu na dużą ilość przedmiotów inżynierskich i zdolności artystycznych w zakresie tworzenia rysunków, grafik, wizualizacji i dobrze rozwiniętej inteligencji przestrzennej. Dlatego osoby które w wieku dziecięcym najwięcej czasu spędzały układając klocki i puzzle, lubią ciągle przestawiać meble w swoim pokoju, rysować, wycinać, lepić z plasteliny i rzadko się gubią, ba! nawet nie potrzebują co chwilę sprawdzać mapy będąc w nowym miejscu, mają potencjał na sprawdzenie się na kierunku gospodarka przestrzenna.

Praca po gospodarce przestrzennej – perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna mogą pracować wszędzie tam gdzie wymagana jest wiedza z zakresu zrównoważonego planowania przestrzeni, projektowania infrastruktury technicznej, odczytywania i tworzenia map kartograficznych. Dlatego po gospodarce przestrzennej uzasadnionym wyborem absolwentów będzie:

 • administracja samorządowa i rządowa
 • przedsiębiorstwa projektowe – urbanistyczne, architektoniczne
 • przedsiębiorstwa instalacji OZE
 • doradztwo w zakresie planowania przestrzeni
 • biura geodezyjne
 • przedsiębiorstwa z branży nieruchomości
 • uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe

Gospodarka przestrzenna – zarobki

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku architekt planowania przestrzennego wynosi 4 160 zł brutto. Na większe zarobki może liczyć specjalista ds. nieruchomości – mediana 5 430 brutto czy specjalista ds. ochrony środowiska – mediana 4 660 zł. Wynagrodzenie na tych stanowiskach zależy od stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy i województwa, w którym podjęto pracę.

Gospodarka przestrzenna Warszawa – gdzie studiować?

Kierunek gospodarka przestrzenna jest dostępny na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Studia na kierunku prowadzone są zarówno na studiach I jak i II stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej. Dodatkowo studenci mogą wybierać spośród dwóch specjalności: środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią oraz urbanistyka w planowaniu przestrzennym.

Gospodarka przestrzenna – rekrutacja, co zdawać na maturze?

Chcąc studiować gospodarkę przestrzenną na maturze najlepiej zdawać matematykę, geografię oraz język obcy. Są to przedmioty najczęściej wymagane przez uczelnie na tym kierunku. Jednak decydując się na konkretną uczelnię należy sprawdzić jej indywidualne wymagania.

Przykładowo starając się o miejsce na studiach z gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej najbardziej należy przyłożyć się do matury z matematyki i języka obcego. Dodatkowo należy wybrać jeden inny, dowolny przedmiot który będzie brany pod uwagę w rekrutacji. Wzór na liczę punktów rekrutacyjnych wygląda następująco:

PK = P mat × W mat + P wyb × W + P jo × W jo

mat  – punkty z matematyki,
wyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
jo – punkty z języka obcego,
mat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
jo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

Koszt studiów na kierunku gospodarka przestrzenna- Warszawa

 • Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii
  • studia I stopnia, niestacjonarne: 22 400 zł (8 semestrów)
  • studia II stopnia, niestacjonarne: 11 200 zł (4 semestry)

Wszystkie informacje aktualne na dzień 16.11.2021 r.