Politologia

Opis kierunku politologia

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką. Kierunek politologia można znaleźć na uniwersytetach w postaci studiów licencjackich oraz magisterskich.

Zajęcia realizowane na kierunku politologia to m.in. ekonomia, geografia polityczna, socjologia, administracja publiczna, systemy polityczne, prawo, psychologia, marketing.

Absolwenci politologii potrafią zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące na każdym szczeblu zarządzania w kraju, jak i w skali międzynarodowej, znają historyczne aspekty polityki oraz rozumieją procesy obecnie zachodzące w polityce.

Studia z politologii można połączyć z innymi kierunkami, co jest doskonałym wyborem dla studentów chcących mieć interdyscyplinarną wiedzę. I tak wybór dziennikarstwa, marketingu czy socjologii może zapewnić absolwentowi unikatowość na rynku pracy.

Praca po politologii – perspektywy zawodowe absolwentów

Politolodzy mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu systemów politycznych, historii, geopolityki, ekonomii czy nauk społecznych. Są to:

 • instytucje administracji publicznej – państwowe i samorządowe
 • instytucje UE
 • partie polityczne
 • organizacje non-profit i stowarzyszenia związanie z polityką
 • szkolnictwo
 • media
 • działy PR przedsiębiorstw
 • firmy consultingowe

Największe szanse zatrudnienia absolwenci politologii mają w Warszawie, gdyż to tutaj znajduje się największa liczba instytucji państwowych.

Politologia – zarobki

Zarobki absolwentów politologii są trudne do określenia, ponieważ podejmują oni pracę w różnych branżach i na różnych szczeblach. Najczęściej jednak, dzięki swojej interdyscyplinarnej wiedzy, mogą oni liczyć na awanse, a tym samym wzrost wynagrodzenia.

Politologia Warszawa – gdzie studiować?

W Warszawie politologię można studiować (również niestacjonarnie) na poniższych uczelniach:

 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – Uniwersytet Warszawski, specjalizacje:
  • Państwo i administracja,
  • Ustrojowa,
  • Historyczno-politologiczna,
  • Marketing polityczny.
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, specjalizacje:
  • Administracja rządowa i samorządowa
  • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
  • Ekonomia menadżerska
  • Dziennikarstwo
  • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
  • Polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
  • Amerykanistyka
  • Biznes i przywództwo

Politologia – rekrutacja, co zdawać na maturze?

Uniwersytet Warszawski

 • język polski (waga 25%) – poziom podstawowy x 0,6 albo rozszerzony x 1
 • matematyka (waga 20%) – poziom podstawowy x 0,6 albo rozszerzony x 1
 • język obcy nowożytny (waga 20%) – poziom podstawowy x 0,6 albo rozszerzony x 1
 • do wyboru (waga 35%): inny niż wyżej język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, historia muzyki, historia sztuki – poziom rozszerzony x1

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • język polski lub matematyka – część pisemna podstawowy p1 = 0,20 albo rozszerzony p1 = 0,30
 • język obcy nowożytny – część pisemna podstawowy p2 = 0,15 albo rozszerzony p2 = 0,20
 • historia, WOS lub geografia – poziom podstawowy p3 = 0,30 albo rozszerzony p3 = 0,50

Koszt studiów na kierunku politologia – Warszawa

 • Uniwersytet Warszawski
  • studia I stopnia, niestacjonarne: max. 14 400 zł
  • studia II stopnia, niestacjonarne: max. 11 200 zł
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki:
  • studia I stopnia: max. 12 380 zł
  • studia II stopnia: max. 8 800 zł

Informacje aktualne na dzień 16 listopada 2021 r.